Karriere

Tv-serier påvirker dit kar­ri­e­re­valg

Når vi som unge beslutter, hvilket job vi vil sigte mod, er familiens forventninger, karrierevejlederes råd og voksne, vi ser op til, vigtige faktorer for vores valg. Men også indtryk fra tv-serier kan være med til at præge vores beslutning.

Ikke mange indrømmer, at tv-serien Ally McBeal inspirerede dem til at læse jura, eller at Den skaldede kok var grunden til, at de valgte kokkefaget, men tv og anden populærkultur kan være det første skridt i vores karrierevalg. Fænomenet er udbredt i USA og England, hvor tv-serier som fx CSI, der viser hovedpersoner efterforske gerningssteder, har været med til at booste antallet af ansøgere til uddannelsen.

“Antallet af universitetsstuderende der læser ‘Forensic Science’ og retsteknik er mere end fordoblet på 5 år. En tredjedel af de studerende siger, at de er blevet inspireret af tv-dækning af branchen – selvom de dog fastholdt, at det ikke var hovedgrunden bag deres valg.” (fra The Telegraph).

Fænomenet har endda fået sit eget navn ’CSI-effekten’, som dækker over stigende fokus på og søgning til nogle uddannelser på grund af tv-serier.

Tv grundlægger drømmen

I Danmark er det ikke kortlagt, hvor mange der vurderer, at tv har været med til at præge deres valg af job, men karrierevejleder Jette Fischer fra Ungdommens Uddannelsesvejledning Vest mener, at det kan have betydning:

”Det er en stående joke i vejlederkredse, at unge vil være konditorer eller kokke, når der kører mange bage- og madladningsprogrammer i tv. Det har en afsmittende effekt og vækker nysgerrighed, men det er ikke altid noget, der bundfæller sig hos de unge,” siger hun.

Karrierevejlederen mener, at andre faktorer spiller en større rolle, men vil ikke afvise, at tv kan påvirke vores valg.

”Man burde lave en stor tv-serie om fx industriteknikere, så ville det skabe interesse om et erhvervsområde, der desperat mangler folk,” siger hun.

Virkelighedens helte

Jette Fischer mener desuden, at det er hendes opgave som vejleder at udfordre de unge, hun møder, som siger, at de vil være noget på grund af en tv-udsendelse. Ifølge hende bør beslutningen tage afsæt i mere end et glamourbillede af et fag.

Samtidig mener hun, at det generelt er rollemodeller i vores netværk, der er med til at spore os ind på, hvad vi vil, i højere grad end det er rollemodeller fra tv.

”Det kan være onklen, en fodboldtræner eller en lærer, der inspirerer. De unge vælger identitet ud fra hvordan de ser andre, så hvis du kender en murer, der er stor og stærk, og du også selv gerne vil være det, så binder du personen op på et erhverv og tænker, hvis jeg gør ligesom ham, så får jeg de samme oplevelser og den samme identitet,” siger hun.

Jette Fischer forklarer, at det ofte er en kombination af påvirkninger, der tilsammen former ideen, om hvad vi vil arbejde med.

”Hvad end de unge baserer deres karrieredrømme på, så er det vores opgave som vejledere at sørge for, at de får belyst mange forskellige hjørner af en profession. Vores mål er, at de unge er rustet til deres karriere – og i første omgang til at starte og gennemføre deres uddannelse,” slutter hun.