JobglædeØvrigt

Sy­geple­jer­skers sy­ge­fra­vær er faldet markant

Sygefraværet for sygeplejersker rundt omkring på landets hospitaler er faldet med 7,6 procent på et enkelt år. Formanden for Dansk Sygeplejeråd mener, at faldet blandt andet skyldes frygt for fyringer.

Sygeplejersker over hele landet finder i højere grad kitlen frem i stedet for at ringe og melde sig syge. Nye tal fra Det Fælleskommunale Løndatakontor viser, at basis- og specialsygeplejerskers sygefravær er faldet med 7,6 procent – fra 2009-2010. Det betyder, at sygeplejerskerne på hospitalerne havde 12,1 sygedage i 2010 mod 13,1 sygedage året før.

Formanden for Dansk Sygeplejeråd Grete Christensen mener, at de store fyringsrunder på hospitalerne har en kraftig indflydelse på faldet.

”Vi har ikke lavet de store analyser på, hvad det skyldes, men al erfaring viser, at der i perioder med nedskæringer og fyringer sker et fald i sygefraværet. Det er en af de teser, vi sætter op her,” siger Grete Christensen.

Hun mener, at det simpelthen betyder, at sygeplejerskerne kæmper sig på arbejde, hvis de ikke har en smitsom sygdom – og altså arbejder, selv om de måske ikke er helt friske.

Grete Christensen mener som udgangspunkt, at man skal blive hjemme, hvis man er syg.
”Det nytter ikke noget, man halter af sted, når man har ondt i ryggen. Så ville man måske have bedre af at få hvile. I forhold til det er det ikke noget sundhedstegn med et faldende sygefravær,” siger Grete Christensen, der ellers helt objektivt set sammen med resten af Dansk Sygeplejeråd har kæmpet for at få nedsat sygefraværet.

”Vi synes, det er vigtigt, at man arbejder på at nedbringe fraværet. Vi kunne sagtens klappe i hænderne og sige, nej, hvor er det godt det her. Der er formentlig også noget godt i det, men vi undrer os over, at faldet er så drastisk, fordi det måske er udtryk for noget andet.”

Kollektivt ansvar

Ifølge Grete Christensen har der med de såkaldte APV’er – arbejdspladsvurderinger – været meget fokus på sygefraværet, og det kan også have haft indflydelse på tallene, fordi flere er blevet opmærksomme på arbejdsmiljøet.

”Det er positivt, hvis man gør noget for at sikre, at vi har det bedre på arbejdspladsen – også i forhold til den psykiske del, som ofte kan være svær at håndtere. Hvis man har arbejdet mere med det ude på hospitalerne, og medarbejderne derfor ikke synes, de har så ofte brug for at blive hjemme, så er det meget positivt,” siger Grete Christensen og understreger samtidig, at arbejdsmiljø og fravær generelt er et kollektivt anlæggende, som man ikke skal skubbe over på den enkelte.

I undersøgelsen fra Det Fælleskommunale Løndatakontor kan man ud over faldet i sygefraværet konstatere, at der er store regionale forskelle i sygefraværet. Landets laveste sygefravær blandt hospitalsansatte basis- og specialsygeplejersker er ifølge sygeplejerskernes fagblad Sygeplejersken lavest i Region Nordjylland, hvor fraværet var på 11,1 dage i 2010. Region Hovedstaden havde landets højeste sygefravær på 12,7 dage. Den regionale forskel overasker dog ikke formanden i Dansk Sygeplejeråd.

Kulturbestemt
”Der er altid regionale forskelle i fravær, uanset om det gælder sygeplejersker eller andre faggrupper. Det er ofte kulturelt bestemt i forhold til, om man er nord for Limfjorden eller i København – det skal man ikke spinde nogen lang ende over,” siger Grete Christensen.

Tage Søndergaard Kristensen, der tidligere har været ansat som professor ved Arbejdsmiljøinstituttet har forsket i arbejdsmiljø i mange år, og han mener, at ledelsen skal tage fat på arbejdsmiljøet, hvis de vil have reduceret sygefraværet. Han siger til Sygeplejersken:

”Uden at kende til de enkelte detaljer kan arbejdsmiljøet derfor være en del af forklaringen på, hvorfor der er store regionale forskellige i sygeplejerskernes sygefravær.”

Læs også