JobglædeKarriere

Styr din ag­gres­sion på kontoret

Luk aldrig op for aggressionerne på jobbet. Rent faktisk kan aggressioner på jobbet være en alvorlig trussel for medarbejdernes helbred, hvad enten det er kollegaerne eller chefen, der lader aggressionerne få frie tøjler.

Arrrghhhh. Du er ved at eksplodere indeni, men vælger alligevel at tælle til 10, og 10 mere – og 10 mere. I situationen vil du sikkert ikke skænke det en eneste tanke, men rent faktisk er det på mange måder en rigtig god idé at forhindre store vredesudbrud på jobbet.

Konfliktmægler Nethe Plenge råder i en artikel i HK Privatbladet til, at man i første omgang holder vreden indenbords og finder et godt sted – en parkeringsplads, et toilet eller et fredeligt hjørne med en kollega, hvor man kan give sig selv lov til at lukke dampen ud og blive enig med sig selv om, at det ikke er i orden – det man er blevet udsat for. Hvis det er chefen, der har fået ens aggressioner til at stige til uanede højder, skal man dog heller ikke vente helt til en MUS-samtale for dér at blæse vreden ud over chefen:

”Det er bedst at give sig selv mulighed for at tænke, eventuelt natten over eller længere endnu, hvis det er nødvendigt,” siger Nethe Plenge.

I samme artikel mener Kitty Dencker, der er arbejdspsykolog, at man jævnlig må tage livtag med vreden, hvis den kommer til at fylde i hverdagen.

”Vrede og aggression er gode og livsnødvendige følelser, som kan hjælpe os til at overleve. Men størrelsen og mængden skal holdes på et niveau, som man kan håndtere i det daglige, ellers må man gå mere ind i, hvorfor man bliver så vred i nogle situationer. For der er en grund, og når man har fundet den, må man finde ud af, hvilke handlemuligheder man har,” siger Kitty Dencker.

Nethe Plenge mener desuden, at man, hvis man har kontakt med kunder, leverandører eller samarbejdspartnere gør klogt i at udvise stort diplomati.

Alvorlige helbredskonsekvenser
Ifølge Arbejdsmiljøinstituttet kan aggressioner på jobbet give langvarige helbredsproblemer. ”Det er en alvorlig trussel mod medarbejdernes helbred, hvis de bliver udsat for aggressioner på arbejdet. De udsatte medarbejdere oplever på kort sigt både fysiske og psykiske følger som eksempelvis stress og angst.”

Sådan lød det i en pressemeddelelse tilbage i 2005 fra Arbejdsmiljøinstituttet i forbindelse med offentliggørelsen af en ph.d. afhandling, lavet af forsker og cand.psych. Annie Høgh. Afhandlingen var, i hvert faldt på det tidspunkt, den første samlede danske undersøgelse af, hvordan aggressioner på jobbet – vold, trusler om vold, ubehagelige drillerier og mobning – påvirker ofrene på længere sigt.

Der er blevet undersøgt tre former for aggressioner på arbejdspladsen: Ubehagelige drillerier som eksempelvis sarkasme, psykisk eller fysisk vold, samt mobning. I 2000 havde omkring 11 procent af danskerne på arbejdsmarkedet ifølge Arbejdsmiljøinstituttet været udsat for én eller flere af de tre former for aggressioner. Andelen har været konstant gennem 1990’erne, så der er altså ikke tale om en stigning eller et fald i antallet af medarbejdere, der har været udsat for de tre former for aggressioner på jobbet.

”Ph.d. afhandlingen viser, at medarbejdere, som har været udsat for vold eller ubehagelige drillerier på jobbet, ofte er energiforladte eller har dårligere psykisk helbred fem år senere. Det spiller ikke altid nogen rolle, om der er tale om gentagne oplevelser eller enkeltstående tilfælde af aggression. På kort sigt rapporterer ofrene om stressreaktioner, psykiske problemer som for eksempel angst samt depressionslignende symptomer,” lyder det i pressemeddelelsen.

Det er særligt kvinder, der er udsatte for vold og trusler, når de er på arbejde – og årsagen til det skal ifølge Arbejdsmiljøinstituttet findes i, at denne form for aggressioner især er knyttet til de brancher, hvor medarbejderne har med patienter, klienter og kunder at gøre – fag, hvor der ofte arbejder mange kvinder.

Afhandlingen viser desuden, at risikoen for at blive udsat for vold og trusler på jobbet er cirka 11 gange større for de medarbejdere, der har været udsat for det før, i forhold til dem, der aldrig har været udsat for det.

Ifølge artiklen i HK Privatbladet er det en god idé at følge disse fem generelle råd, når du er rigtig vred på jobbet:

  • Vælg dine kampe med omhu
  • Bliv på din egen banehalvdel – forklar hvordan du oplever situationen
  • Undgå bebrejdelser
  • Sig hvad du vil have – ikke, hvad du ikke vil have
  • Sig fra i tide, men ikke hele tiden