JobglædeØvrigt

Stort sagspres på in­te­gra­tions­om­rå­det bremser in­te­gra­tio­nen

Halvdelen af de socialrådgivere, der har besvaret en rundspørge fra Dansk Socialrådgiverforening, mener, at de skal behandle langt flere sager end tidligere.

”Sagstallet i nogle kommuner er enormt, og undersøgelsen viser jo, at det er over hele landet, at vi skal løfte flere opgaver på den samme arbejdstid. Vi ville meget gerne løbe hurtigere, men der er altså en grænse for, hvor mange sager man kan nå at behandle på en arbejdsdag. Jeg har talt med et medlem, der for halvandet år siden havde 35 sager om måneden. I dag er hun oppe på 127 sager,” siger Majbrit Berlau, der er formand for Dansk Socialrådgiverforening til fagbladet Socialrådgiveren.

I undersøgelsen fra 2014 - ”Rundspørge på integrationsområdet – november 2014”, som 107 socialrådgivere har deltaget i, svarer 50 procent, at de skal behandle ”langt flere” sager end for et halvt år siden. 31 procent svarer, at de har ”flere” sager, og ingen har svaret, at de har færre sager.

”I de indkomne kommentarer er det gennemgående tema tid - der er alt for lidt tid til at udføre det socialfaglige arbejde tilstrækkeligt. Der efterspørges igen og igen flere medarbejderressourcer, beskrives kollegaer, der rammes af stress på grund af arbejdspresset og fortælles om ”brandslukning” fremfor en reel socialfaglig integrationsindsats,” lyder det i undersøgelsen, der også peger på, at socialrådgiverne lægger vægt på, at det vil få konsekvenser for integrationen på længere sigt.

Arbejdets omfang er anderledes

Det fremgår også af undersøgelsen, at arbejdets omfang adskiller sig fra tidligere, ”i og med, at flygtninge fra Syrien hurtigt får ophold i Danmark og dermed ikke har boet længe på asylcentre, før de kommer ud at bo i en kommune. Dermed består arbejdet langt mere af introduktion og lavpraktiske forhold end ved modtagelsen af andre flygtningegrupper.”

Majbrit Berlau mener ifølge Socialrådgiveren, at situationen er uacceptabel:

”Frustrationen er dobbelt for mange af vores medlemmer. De mærker presset ved ikke at kunne leve op til lovgivningen, og mange giver udtryk for det utilfredsstillende i ikke at kunne løfte opgaverne fagligt forsvarligt. At lave brandsluknings-sagsbehandling, mens man sidder med en fornemmelse af, at de her mennesker bare ikke får den hjælp, de har brug for. Det er på ingen måde en acceptabel situation – hverken for asylansøgere eller socialrådgivere,” siger Majbrit Berlau.

En dårlig start på integrationen

I undersøgelsen beskriver socialrådgiverne sagerne som mere omfattende nu i forhold til tidligere, fordi mange sager handler om enlige mænd, der søger om familiesammenføring. Når familien ankommer, er opgaverne forbundet med sagen langt større i omfang end ved udgangspunktet. Derudover er gruppen af syriske flygtninge ofte svært traumatiserede, da konflikten stadig står på. Det betyder ifølge undersøgelsen, at der er behov for mere håndholdt støtte. Parallelt med det beskriver socialrådgiverne denne gruppe som ivrige efter at blive integrerede og bidrage til det danske samfund.

En af de kommuner, der har problemet tættest inde på livet, er ifølge Berlingske, Odense Kommune, hvor rådmand Steen Møller (K) fra Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen sagtens kan forstå socialrådgivernes opråb:

”Der skal lyde en stor ros til både vores socialrådgivere og andre, der har et voldsomt pres i øjeblikket. De kæmper virkelig for at holde lovgivningen, men det er også sådan, at de ind i mellem ikke kan nå nogle af de frister, der er. Det skal bestemt ikke lyde som kritik fra min side, for de gør, hvad de kan,” siger han til Berlingske og tilføjer:

”Vi kommer til at give de her flygtninge en dårlig start på deres integrationsperiode. Det modarbejder direkte vores hensigt, som jo er, at vi gerne vil integrere dem godt.”

Formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, er helt enig i, at det store pres betyder, at integrationen kommer rigtig dårligt fra start – og peger på, at det er en trist udvikling.

Du kan se undersøgelsen fra Dansk Socialrådgiverforening her.

Læs også