Jobglæde

Stor­kon­to­rer er en be­last­ning

Forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er i gang med at undersøge, hvor trætte vi bliver af at arbejde på storkontorer. Mange oplever det som en ekstra belastning at sidde i et åbent kontor, og forskerne vil nu kigge på, om det for eksempel nedsætter produktiviteten, og om man bliver træt efter en arbejdsdag i et storkontor.

Telefonen ringer konstant i det fjerne, og tæt ved sidder en kollega og taler i telefon det meste af dagen. Koncentrationen er svær at fastholde. Rigtig svær. Det betyder, at du langt fra nåede dit arbejde, da du slukkede computeren for at gå hjem.

Mange sidder i storkontorer og er generet af det, og forskere fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er nu i gang med at undersøge præcis, hvilke konsekvenser arbejdet i de åbne landskaber kan have.

”En ting er, at man synes, det er irriterende med støjen, men noget andet er, hvilke effekter det har at sidde i et storkontor. Det ved man ikke i dag,” siger Jesper Kristiansen, der er en af forskerne bag den igangværende undersøgelse.

”Det kan nedsætte produktiviteten, distrahere så man ikke kan holde koncentrationen – og man kan oparbejde en ekstra anstrengelse for at få lavet sit arbejde. Man kan blive mere træt af sådan en arbejdsdag,” siger Jesper Kristiansen om de mulige effekter af arbejdet i et storkontor.

Forskerne er netop nu i gang med at spørge 100 kontoransatte om deres oplevelse af arbejdet i et åbent kontorlandskab, og Jesper Kristiansen kender derfor ikke resultatet af undersøgelsen.

De 100 kontoransatte er ”rigtige” kontoransatte.
”En af de ting man kan kritisere andre studier for er, at mange af dem er lavet på studerende. De tilhører en yngre aldersgruppe og har ikke daglig erfaring med kontorarbejde, så det har været vigtigt for os at lave studiet med folk, som rent faktisk arbejder på kontor.”

Påvirker korttidshukommelsen
Jesper Kristiansen fortæller, at man har lavet undersøgelser i udlandet i forskellige psykologiske laboratorier, hvor man kunne se, at folks mentale præstationsevner var påvirket af storkontor-arbejdet. Desuden kunne man se, at det påvirkede korttidshukommelsen.

”Så der er noget, der tyder på, at det virker forstyrrende,” siger forskeren.

I en artikel fra februar i år med overskriften ”Ikke problemfrit at sidde i storrumskontor”Lederne – Ledernes interesseorganisation – kan man læse, at Ledernes Hovedorganisation mener, at man skal tænke det ordentligt igennem, inden man kaster sig ud i ”projekt-storrumskontor”.

”Der er ingen tvivl om, at trenden med storrumskontorer er kommet for at blive, og undersøgelser viser, at medarbejderne kan mistrives på et storrumskontor, derfor handler det om at tænke grundigt igennem, hvorfor og hvordan man vil indrette storrumskontoret. For indretter man kontoret fornuftigt, og tilrettelægger man arbejdet rigtigt, så er et storrumskontor slet ikke så dumt endda,” siger Signe Tønnesen, der er arbejdsmarkedskonsulent i Ledernes Hovedorganisation.

Vidensdeling eller støj?
Jesper Kristiansen mener dog at have hørt, at bølgen med storkontorer er ved at vende – men at det er svært at spå om. Til gengæld er han helt enig i, at det skal tænkes godt igennem, hvis man vil have et storkontor.

”Der er en væsentlig motivation rent økonomisk i at have storkontorer. Det er også nemmere at samarbejde, når der ikke er vægge mellem kollegaerne, men vidensdelingen skal foregå mellem folk, der har interesse i den viden. Derfor skal man vise interesse for, hvem der skal sidde hvor. Hvis der foregår vidensdeling et sted, hvor andre ikke har brug for den, så bliver vidensdelingen bare til støj.”

Resultatet af undersøgelsen forventes at ligge klar i midten af det nye år og vil blive offentliggjort i en række videnskabelige tidsskrifter.

Læs også