JobsøgningØvrigt

Storby-kan­di­da­ter kommer hurtigst i job

Det betyder noget, hvor du som Djøf-kandidat har taget din uddannelse. Bor du i København eller Aarhus er der langt større sandsynlighed for, at du har et arbejde enten inden eller lige umiddelbart efter de afsluttende eksamener, end hvis du for eksempel bor i Aalborg.

En ny Djøf-undersøgelse baseret på 1.255 medlemmer, der er blevet kandidater inden for de seneste to år, viser tydeligt, at der er stor forskel på, hvor hurtigt man kommer i job, alt efter om man har taget sin uddannelse i København eller eksempelvis Aalborg.

Undersøgelsen viser, at blandt de Djøf’ere, der er dimitteret siden 2012 og er kommet i arbejde, fik syv ud af ti kandidater fra CBS deres første job enten inden eller lige umiddelbart efter, at de havde afsluttet deres studie. Det samme gælder kun for tre ud af 10 af kandidaterne fra Aalborg Universitet.

Der er en række faktorer, der gør sig gældende i forhold til, hvorfor det er sådan – ifølge Helle Hvilshøj - der er coach og karriererådgiver i Djøfs karriere- og kompetencecenter.

”Antallet af arbejdspladser er større i København og Aarhus, og det gør det nemmere at få job, når man er færdig. Desuden har det også været lettere for de studerende i Danmarks to største byer at få et studiejob, imens de har læst, og det har for mange haft afgørende betydning for, at de har fået job så hurtigt efter studierne,” siger Helle Hvilshøj og tilføjer, at undersøgelsen også viser, at 75 procent af dem, der kom i job var bosat i Region Hovedstaden, og at de havde haft studierelevant erfaring.

Faktisk blev 16 procent af alle dem, der havde haft et studiejob på landsplan opgraderet til et dimittendjob, da de var færdige med deres uddannelse.

Vent ikke med ansøgningerne

Af dem, der kom i job, var 57 procent begyndt at søge deres første job, enten før eller mens de skrev deres afsluttende speciale.

”Af dem, der var ledige, var 60 procent først for alvor begyndt at søge efter afslutningen af deres eksamen, og det viser jo et tydeligt mønster. Man skal virkelig komme i gang med at søge og lade være med at vente til sidste øjeblik,” siger Helle Hvilshøj.

Hvis man overvejer at flytte til en af de større byer i Danmark for at øge chancerne for at få job efter studierne, så råder hun til, at det ikke er det eneste, man skal kigge på.

”Jeg mener ikke, at man skal begynde at overveje at flytte og læse et andet sted, fordi man alene vil øge sine muligheder for at få job bagefter. Man skal vælge det, der passer én bedst, og der er jo mange ting, der spiller ind der,” siger Helle Hvilshøj, der mener, at noget af det, man kan gøre, er at aktivere sit netværk, tænke utraditionelt og ”out of the box” og desuden søge efter frivilligt arbejde, hvor man også opbygger sine kompetencer.

”Der er rigtig mange Djøf’ere, der gør det – og det tror jeg også er vejen frem til at finde jobbet.

Bor man i Syddanmark mener hun også, at det er yderst relevant at kigge syd for grænsen til Tyskland og søge både studiejob og et almindeligt job dér, når man er færdig med studierne. Helle Hvilshøj er desuden fortaler for, at man udvider sit søgefelt og søger ind i nogle brancher, man ellers ikke havde overvejet som en mulighed for at øge chancerne for at få job. Som hun siger, så handler det om at udvide sit søgefelt mest muligt og se muligheder dér, hvor andre endnu ikke har spottet dem.