JobglædeKarriere

Snak med chefen om din stress

Stress på arbejdspladsen er generelt et omfattende problem i Danmark, men mange højtuddannede vil hellere bide tænderne sammen end at tale med chefen om den stress, der hver dag generer, fordi det måske opfattes som et svaghedstegn. En arbejdspsykolog anbefaler, at man taler med chefen om det, lige så snart man føler behov for det – jo før, jo bedre.

Indflydelse, stor personlig og faglig frihed – og en høj grad af kontrol. Højtuddannede vidensarbejdere har store fordele, når de hver dag møder ind og tænder computeren. Det paradoksale er dog desværre bare, ifølge flere nyere undersøgelser, at fleksibiliteten og muligheden for indflydelse kan føre til en række problemer. Rent faktisk viser en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed, at arbejdsrelaterede stress-problemer stiger jævnt med stigende uddannelsesniveau. Djøf har for nyligt fået foretaget en analyse sammen med Epinion blandt 1.000 danske lønmodtagere, og blandt dem, der føler sig ramt af stress, mener fire ud af fem, at det er deres arbejde, som har forårsaget stress-symptomerne. Det er bare kun hver tredje af de stress-plagede, der taler med deres chef om problemerne, og det er en skam, mener Yun Ladegaard, der er arbejdspsykolog og forsker på Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital.

”Før man overhovedet når til at tænke på at tale med sin chef om ens stress, så har man nok selv gjort, hvad man kunne for at slippe af med den. Derfor vil jeg også anbefale, at man taler med chefen – jo før, jo bedre for ens egen skyld,” siger Yun Ladegaard, der mener, at hvis det er mængden af opgaver, som stresser en, kan man helt konkret lave en oversigt over, hvilke opgaver man har lige nu.

Til en samtale med chefen vil man så kunne præsentere det og kræve, at ledelsen laver en prioritering af opgaverne og eventuelt får fjernet de opgaver, der ikke kan lade sig gøre, sådan at man får en mængde realistiske arbejdsopgaver. Dårlig ledelse, som ligger et urealistisk pres på medarbejderne og ikke tager ansvar for en klar prioritering af opgaver, kan resultere i, at medarbejdere bliver syge på grund af stress, mener Yun Ladegaard.

Hun mener, at en overvejende grund til, at mange højtuddannede ikke taler med chefen om deres stress, er, at det opleves som et svaghedstegn. Derudover mener hun, at der kan være en angst for, at man efterfølgende ikke vil stå så godt, når der kommer nye spændende opgaver.

”I vores forskning har vi kunnet se, at dem der kom tilbage efter en stress-sygemelding, generelt oplevede bedre arbejdsvilkår med færre opgaver – men de oplevede samtidig en forringelse af deres udviklingsmuligheder på arbejdspladsen,” siger Yun Ladegaard, der dog ikke mener, at det skal afskrække en fra at tage fat om problemstillingen – det er vigtigt at fange det, inden stress bliver til sygdom og langtidssygdom.

Giver dårligere resultater

Arbejdspsykologen mener, at situationen med stress er utilfredsstillende for både medarbejderen og arbejdspladsen, fordi den skaber dårligere resultater for virksomheden på grund af for eksempel forkerte beslutninger, dårligere mødekultur og nedsat præstation osv.

”Vi har et arbejdsmarked lige nu, som er presset, og hvor man snakker meget om travlhed. Man skal bare vide, at det er vigtigt, at der også er tid til at restituere. Det er i høj grad vigtigt for højtuddannede, som ofte skal bruge evner som kreativitet og problemløsning,” siger hun og tilføjer, at hun har en kraftig appel til, at man i virksomhederne klæder lederne på til at håndtere medarbejdere, der har stress, så den enkelte leder ikke står alene med ansvaret uden at kunne håndtere situationen.

Det gavner hverken leder eller medarbejder.

Ifølge artiklen ”Fra tavs medarbejder viden til fælles forebyggelse af stress” af Christine Ipsen og Vibeke Andersen fra DTU – tilbage fra 2007 – anslog man i Storbritannien i midten af 1990’erne, at omkring 10 procent af BNP hvert år gik tabt som følge af job-genereret stress. Forfatterne beskriver, at det ifølge en dansk undersøgelse var 35 procent af befolkningen i 1987, som oplevede at have en stresset hverdag. Det tal var ved årtusindeskiftet steget til 44 procent.

Den foreløbige konklusion i artiklen er, at det er organiseringen og ledelsen af arbejdet, som er en mulig årsag til stress-problemerne for vidensarbejderne, og at det derfor også er her, at løsningen skal findes. ”Endelig er det vort indtryk, at den forventede tavse viden om problemer, årsag og løsninger reelt er til stede, og at det er muligt at gøre den eksplicit ved at skabe et rum for det.”

Det rum kan du som medarbejder være med til at skabe ved at tage første skridt hen mod chefen og bede om en samtale, hvis du kan mærke, at du er blevet stresset.

Læs også