JobglædeØvrigt

Sådan navigerer du bedst muligt på sundheds-”fabrikken”

Fabrikstilgangen har med sine fordele og ulemper sneget sig ind i sundhedsvæsenet. En forsker giver gode råd til, hvordan du som sygeplejerske bedst håndterer det.

En række forskere peger i en ny antologi – ”Bladet fra munden – mod og god vilje til et godt arbejdsliv” på, at der har sneget sig en fabrikstilgang ind i sundhedsvæsenet. Helge Hvid er professor ved Roskilde Universitet og en af forfatterne til bogen. Han mener ikke, at man skal betragte fabrikstilgangen som noget negativt, fordi den bestemt også har sine fordele.

”Man skal ikke afvise tilgangen, den skal bare ikke tage overhånd. Standarder og planer reducerer kompleksiteten i arbejdet, fordi der på forhånd er fastlagt retningslinjer for, hvordan man håndterer forskellige situationer,” siger han og tilføjer, at problemerne som regel opstår, fordi mennesker og patienter ikke er ens og ikke altid kan håndteres efter en given standard.

Det efterlader sygeplejerskerne med udfordringer, fordi de måske ikke føler, at de kan se patienterne som hele mennesker, og fordi det ”usynlige” arbejde ikke bliver prioriteret.

”Det, at koncentrere sig om patienten som person - der ofte kan være mere helende end at operere efter standarder - bliver nedprioriteret, fordi det ikke er standardiseret,” siger Helge Hvid, der mener, at det giver sygeplejerskerne dårlig samvittighed, fordi de gerne vil tilfredsstille alle hensyn.

Opbyg en fornuftig hverdag

”Udfordringen er ikke at afskaffe standarder og procedurer, men at opbygge en hverdag, hvor standarder ikke enerådigt styrer, så der er mulighed for at afvige fra reglerne, hvor det forekommer mest hensigtsmæssigt. Det kræver, at man som sygeplejerske har en diskussion med sine kollegaer om, hvad der i forskellige situationer skal prioriteres,” siger Helge Hvid og tilføjer, at det gør sygeplejerskerne aktivt medvirkende til at bestemme, hvad der er vigtigt, når de er på arbejde.

Betegnelsen for den involvering kalder han for ”jobcrafting”, og den er ifølge ham meget forskellig i niveau fra arbejdsplads til arbejdsplads.

Ud over at deltage aktivt i, hvordan der skal prioriteres på din arbejdsplads, mener Helge Hvid også, at du skal prioritere at mødes med dine kollegaer på tværs af forskellige faggrupper.

”Man mødes meget lidt faggrupperne imellem på et sygehus, og det skaber nogle barrierer. Det, at man kan mødes til en uformel snak en gang imellem, er en vigtig forudsætning for at have et godt samspil,” siger Helge Hvid, der mener, at de fleste nok kan blive enige om, at der er behov for mere tid i sundhedssektoren – men at man samtidig ikke kan forvente, at der kommer mere.

Derfor er det ifølge ham vigtigt, at man med de begrænsede ressourcer tilrettelægger arbejdet bedst muligt.

Begræns dine forstyrrelser

En vej til det er, at man begrænser sine forstyrrelser i løbet af en arbejdsdag.

”På mange arbejdspladser sætter det en stor begrænsning i arbejdet, at man hele tiden bliver forstyrret, og det er også et vilkår for sygeplejersker, men man kan alligevel godt forsøge at arbejde med det. Så man fastlægger, at når man er i gang med bestemte aktiviteter, så er man ”fredet”, og så er der andre, som må tage de akutte ting,” siger Helge Hvid.

Antologien, som Helge Hvid er medforfatter til, er udgivet af Dansk Sygeplejeråd og kan downloades her.