Psykolog: Vi bør være glade for ar­bejds­løs­hed

Alt for mange har det dårligt over at være arbejdsløse, fordi samfundet ser negativt på dem. Det er på tide at gøre op med den tanke. Vi skal ikke tale om arbejdsløshed, men arbejdsfrihed, mener psykolog.

Få ting i livet er hårdere end arbejdsløshed. Arbejdsløse danskere er langt mere stressede end dem i arbejde, og de har oftere psykiske problemer som depression og angst – for ikke at tale om det økonomiske pres, der følger med dagpenge eller kontanthjælp.

Men det er som oftest ikke arbejdsløsheden i sig selv, der er skyld i problemerne, men derimod samfundets syn på de arbejdsløse. Det mener psykolog og ph.d. Lars Lundmann, der for nylig udgav bogen Du skal ikke være dig selv, der skal hjælpe arbejdsløse med at håndtere situationen og finde nyt job.

”Når mennesker skammer sig over at være arbejdsløse, skyldes det en overbevisning om, at andre ser negativt på det at være arbejdsløs,” siger Lars Lundmann.

”Et af de dominerende samfundssyn i dag handler om, at arbejdsløshed ofte er ens egen skyld. Der er en diskurs om, at man enten er dum, doven eller socialt ubegavet, hvis man bliver ved med at være arbejdsløs. Og som arbejdsløs er det både hårdt og ofte uretfærdigt at blive set som et udueligt menneske, der nasser på samfundet.”

Det negative syn på arbejdsløshed er paradoksalt, mener Lars Lundmann, for det er noget, langt de fleste af os oplever at være uden arbejde på et eller andet tidspunkt i livet. Derfor er der hårdt brug for at gøre op med den tankegang.

”Forestil dig, at vi som samfund ændrede vores syn på arbejdsløsheden, så den blev sidestillet med det gode arbejde. Tænk, hvis det blev set som noget normalt eller ligefrem noget positivt,” siger Lars Lundmann.

”Det ville betyde, at mennesker ikke ville være så bange for at blive arbejdsløse, ligesom de heller ikke ville skamme sig over at være det. Folk ville være mere villige til at sige op, hvis de ikke havde det godt på deres arbejde. Det ville gøre det lettere for arbejdsløse at finde job, fordi der ville være flere ledige stillinger, og arbejdsgiverne ville gøre mere for at skabe positive og velfungerende arbejdspladser,” siger han.

Arbejdsløshed er ikke din skyld

I antikken blev arbejdet henvist til slaverne, mens eliten så lediggang som et ideal. Uden arbejde kunne man bruge sin tid på at tænke og gøre det, man ønskede. Man var fri.

Sådan er det som sagt ikke i dag, men hvis man bliver arbejdsløs, kan man alligevel forsøge at se positivt på situationen – med inspiration fra de gamle grækere.

”Det er vigtigt at forstå, at arbejdsløshed som oftest ikke er din egen skyld. Det er en del af den måde, vi har indrettet samfundet på. Og derfor har du intet at være flov over. Hvis man erkender det, kan det blive meget nemmere,” siger Lars Lundmann.

Uden for arbejdslivet har du større frihed til selv at definere de rammer, som du gerne vil leve inden for. Og du har mere frihed til at forfølge de værdier, som du selv finder vigtige i dit liv, pointerer han.

”Brug tiden på at tænke over meningen med dit liv. Se din familie, gå i haven, lær et nyt sprog. Hvis du som arbejdsløs ikke bruger alle din kræfter på at få et nyt job så hurtigt som muligt, bliver det langt sjovere,” siger Lars Lundmann.

For mange i dag er arbejdet ganske rigtigt en stor kilde til vores identitet. Det er der, vi udlever os selv, vores drømme og ambitioner. Men det samme kan vi gøre uden et fast job, påpeger Lars Lundmann og giver en række eksempler:

• Du kan føle dig fri, når du ligger på en græsmark en sommerdag.

• Du kan blive anerkendt ved at hjælpe andre, fx passe deres børn, hjælpe dem med at flytte eller lytte til deres problemer.

• Du kan føle dig produktiv ved at tegne en tegning, skrive et brev, arrangere en sammenkomst eller gøre noget af det, du har på din to-do-liste.

• Du kan finde mening i tilværelsen gennem frivilligt arbejde.

”Jeg ved godt, at det kan være svært'bare' at ændre sin forestilling om at være arbejdsløs. Men hvis vi et øjeblik ser bort fra de potentielle økonomiske problemer, der kan følge med, så er der faktisk mange gode ting ved at være arbejdsløs. Du slipper for sure chefer og meningsløse møder, og du kan bruge din tid på det, der gør dig og dine nærmeste glade,” siger Lars Lundmann.

Mange af de positive følelser, der hænger sammen med at have et arbejde, kan du altså finde uden arbejde og uden at bruge penge. Og det bør vi som samfund udnytte, mener han.

”Hvis vi ser arbejdsløshed som en legitim og ligeværdig position i samfundet, vil det skabe en enorm lettelse hos dem, der er uden arbejde. Den mulighed skal vi gribe. Lad os holde op med at tale om arbejdsløshed og i stedet tale om arbejdsfrihed.”

LÆS OGSÅ: ”Arbejdsløse bliver syge, fordi de føler, at de ikke bidrager til samfundet”