Jobglæde

Præ­sta­tio­ner og trivsel i balance

Kan ambitiøse forretningsmål gå hånd i hånd med trivsel på arbejdspladsen? Spørger man biopharmavirksomheden AbbVie, som er gået fra en 5. til en 1. plads blandt mellemstore arbejdspladser, er svaret enkelt: de to ting er hinandens forudsætninger.

AbbVie

Biopharma

Hjemsted:
Emdrupvej i København
Del af global virksomhed med hjemsted i USA.

Antal medarbejdere:
78

Vision:
I AbbVie er det er vores vision at blive en biopharmavirksomhed, der leverer en konstant strøm af innovative behandlinger, som løser alvorlige sundhedsudfordringer og som gør en bemærkelsesværdig forskel for menneskers liv.

”Grundlæggende handler det jo om at skabe de rette rammer for, at medarbejderne kan præstere på højt niveau og samtidig opleve et liv i balance”.

Det lyder enkelt, når General Manager Christina Dyreborg Jeppesen skal give en kort forklaring på, at biopharmavirksomheden AbbVie i år bliver nummer et på listen med Danmarks Bedste Mellemstore Arbejdspladser. Helt så enkelt er det dog ikke. Anerkendelsen er en kulmination på et systematisk arbejde, der går 11 år tilbage.

“AbbVie er en global biopharmavirksomhed, der udvikler behandlinger til patienter med sygdomme som gigt, cancer, Parkinsons sygdom og smitsom leverbetændelse. Løsningerne udvikles i partnerskab med patientforeninger, fagmiljø og beslutningstagere,” forklarer Christina Dyreborg Jeppesen om virksomheden og understreger, at det kræver en særlig type medarbejdere at arbejde på den måde:

”Du skal synes, at det er sjovt at håndtere komplekse projekter med mange interessenter og ambitiøse mål, og hvor du har både friheden og forpligtelsen til at definere løsninger og bringe konkrete forslag til bordet. Og så skal du motiveres af samarbejde med andre og være villig til at give af dig selv. Kan du som medarbejder levere den vare, vil AbbVie til gengæld levere den fleksibilitet, der skal til for at skabe balance og trivsel i dit arbejdsliv”.

Resultater tæller – ikke timer

AbbVie arbejder systematisk med et livsbalancekoncept, som handler om at skabe rammer med høj fleksibilitet og en høj grad af selvledelse. Konceptet omfatter en række værktøjer, der hjælper medarbejderne til at være effektive med deres tid og holde fokus på arbejds- og livsprioriteter.

“Vi tæller ikke timer, vi tæller resultater. Vi styrer selv vores tid og kan selv tilrettelægge arbejdsdagen, efter hvornår vi er mest effektive, og hvordan vi bedst får dagen til at hænge sammen i forhold til vores øvrige forpligtelser. Vi bestemmer også selv, hvor vi arbejder, men hele tiden under hensyn til forpligtelser overfor team og kunder. Selvfølgelig arbejder vi ikke hjemme, hvis teamet har aftalt møde herinde. Typisk finder man en naturlig balance, for man finder hurtigt ud af, hvor stor en rolle synlighed på arbejdspladsen spiller for, at man kan dyrke sit netværk”, siger HR direktør Marianne Gylling Pedersen.

Nu gælder det for Abbvie om at fastholde det høje niveau:
“Det gør vi ved at have konstant fokus på kultur og trivsel. Vi skal levere gode resultater og nå vores mål – og vejen derhen skal være balanceret og sjov”, siger HR-direktøren.

En stærk kultur absorberer forandringer

For AbbVie er højhastighedsforandringer et grundvilkår. Særligt i disse år hvor nye markeder betyder nye samarbejdspartnere og krav om nye løsninger.

”Det vil altid være fantastisk at blive kåret som Danmarks bedste arbejdsplads. Men at det sker netop i år er noget helt særligt, for vi gennemlever en masse forandringer i denne tid, hvor vi vender os mod nye markeder. Det kræver omstilling blandt medarbejderne og vigtigst af alt, en stærk kultur, som kan absorbere forandringerne og understøtte, at vi fortsat præsterer i top – både i forhold til forretningen og medarbejdertilfredsheden. Og for mig er den her anerkendelse virkelig et udtryk for, at vi gennem årene har udviklet en stærk kultur”, slutter General Manager Christina Dyreborg Jeppesen.

Har I et godt råd til andre virksomheder, som vil i gang med at arbejde fokuseret med arbejdstrivsel?

Marianne Gylling Pedersen, HR direktør:

  • Det er vigtigt, at ledelsen bakker 100% op, og at den model, man vælger, tager udgangspunkt i, at man lytter til medarbejderne og involverer dem i at finde frem til løsningerne
  • Brug tid på at finde frem til kernen i jeres kultur og hvilke værdier den bygger på
  • Vær bevidste om, hvor I vil hen
  • Uddan kulturambassadører, der også kan hjælpe nye medarbejdere med at finde sig tilrette i kulturen og få succes

Læs også