JobglædeKarriereØvrigt

Om­gang­sto­nen giver udslag på bund­linj­en

60 procent af HK HANDELs medlemmer oplever en hård tone på arbejdspladsen, og fire ud af fem mener, at den hårde tone går ud over deres produktivitet. Det viser en ny medlemsundersøgelse. HK HANDEL har indgået et samarbejde med mobilselskabet Call Me for at sætte fokus på ’den gode tone’.

”Vi er chokerede over, at det er så høje tal, og at der er så mange af vores medlemmer, som har oplevet at blive svinet til på deres arbejdsplads.”

Sådan siger arbejdsmiljøkonsulent i HK HANDEL Birte Haugaard som reaktion på, at 60 procent af medlemmerne oplever en hård tone på deres arbejdsplads. Tallet stammer fra en ny medlemsundersøgelse foretaget af Epinion, hvor et bredt udsnit af HK HANDELs medlemmer er blevet spurgt til tonen på deres arbejdsplads. Det er dog ikke nyt for Birte Haugaard, at mange arbejdspladser er pressede og oplever konflikter:

”Vi har selvfølgelig hørt, at de har konflikter ude på arbejdspladsen. Der bliver fyret folk, og der bliver færre og færre til at klare det samme, og når man er presset, er det sværere at have fokus på den gode tone,” siger Birte Haugaard i en artikel på HK.dk.

Chefen er både problemet og løsningen

Ifølge undersøgelsen mener 46 procent, at det er kollegerne, der skaber en dårlig omgangstone, mens 67 procent giver kunderne skylden for den dårlige tone på grund af højlydt utilfredshed med for eksempel varer og service.

Cheferne ender på en ærgerlig førsteplads; 69 procent af de adspurgte peger på lederen som den primære afsender af en dårlig tone. Mange respondenter beskriver ifølge Jyllands-Posten den 6. november 2012 cheferne som urimelige, fortravlede og ubehagelige ledere, der overfuser vilkårlige medarbejdere og ofte lukker af for konstruktiv kritik.

Samtidig med, at chefen i høj grad opfattes som kilde til problemet, skal han påtage sig ansvaret for at løse det. Det mener 61 procent af de adspurgte, som svarer, at det er ledelsens ansvar, at der er en god omgangstone. Birte Haugaard erklærer sig enig i en udtalelse til Videncenter for Arbejdsmiljø den 8. november 2012:

”Det er ledelsen, der skal gå forrest og sige, at vi taler ikke sådan på vores arbejdsplads. Det er vigtigt, at arbejdsgiveren gør noget aktivt for at skabe en kultur på arbejdspladsen, hvor man har respekt for hinandens arbejde, og hvor man taler ordentligt til hinanden.”

Konsekvenser for produktiviteten

Selvom en stor del af respondenterne i Epinions undersøgelse, der oplever en hård tone på arbejdspladsen, ikke opfatter omgangstonen som et reelt problem, kan omgangstonen i sidste ende blive meget problematisk for virksomhederne; 79 procent af HK’erne svarer nemlig, at den hårde tone går ud over deres produktivitet.

Den dårlige omgangstone har altså ikke ’kun’ følelsesmæssige konsekvenser for den enkelte medarbejder, men kan få konsekvenser for bundlinjen, fordi mange medarbejdere får en nedsat produktivitet – nogle bliver måske så påvirkede af den hårde tone, at de må sygemelde sig med stress og slet ikke kan bidrage.

Birte Haugaard opfordrer arbejdsgiverne til at tage emnet op i deres egen organisation og gå i gang med nogle forebyggelsestiltag ude på arbejdspladserne; for eksempel uddannelse til lederne, så de lærer at kommunikere ordentligt.

For at sætte fokus på omgangstonen på arbejdspladserne, har HK HANDEL indgået et samarbejde med mobilselskabet Call Me, som sidste år fik meget opmærksomhed for kampagnen Tal ordentligt – det koster ikke noget.

Samarbejdet har resulteret i Facebook-siden Tal ordentligt på jobbet, som fungerer som platform for debat og erfaringsudveksling og giver redskaber og gode råd til at forbedre omgangstonen på arbejdspladsen.

Læs også