Karriere

Økonomi- og jurafag til­træk­ker psy­ko­pa­ter

Studerende på særligt økonomi og jura scorer ifølge en undersøgelse højt på mørke personlighedstræk som psykopati og narcissisme.

Alle nye studerende på statskundskab, psykologi og jura på Aarhus Universitet fik sidste efterår en invitation til at udfylde en personlighedstest. 487 valgte at besvare, og ph.d. Anna Vedel og professor Dorthe K. Thomsen har efterfølgende analyseret dem og konkluderer, at særligt økonomistuderende scorer højt på den såkaldte Dark Triad – som er personlighedstræk, der forbindes med psykopati, narcissisme og machiavellisme, som er en tendens til at manipulere og udnytte andre for at nå et bestemt mål.

”Det kan skyldes en opfattelse af bedre muligheder for at nå til tops og opnå succes og magt i erhvervslivet, eksempelvis, og det er vigtigt for folk, der scorer højt på de her personlighedstræk,” siger Anna Vedel til Århus Stiftstidende.

Hun mener desuden, at det kan skyldes den måde, man anskuer mennesker på i de forskellige fag og professioner.

”På studier som jura og økonomi beskæftiger man sig ikke så meget med følelser eller de bløde værdier i det hele taget, og det matcher fint med præferencer hos folk, der scorer højt på The Dark Triad,” siger hun til Århus Stiftstidende.

Der er fordele ved de mørke sider

I forbindelse med undersøgelsen har Djøf-bladet spurgt Anna Vedel, om det kun er negativt at score højt i de tre discipliner – psykopati, narcissime og machiavellisme – hvortil hun svarer:

”Jeg håber ikke, at Djøferne bliver for sure på mig, for det lyder selvfølgelig ikke så positivt med ”mørke træk.” Men der er også fordele. For én selv i hvert fald. Scorer man højt på narcissisme, vil man generelt have højere velbefindende, fordi man har et positivt selvbillede. Og de, der scorer højt på machiavellisme og psykopati, tager næppe ”arbejdet med hjem.”

Ifølge Anna Vedel har andre studier vist, hvordan advokater og økonomer generelt er mere kolde og kyniske end folk i andre fag – og at en del mener, at det må være uddannelserne, der socialiserer dem i den retning.

”Vores studie tyder på, at dét er forkert. De studerende har de her mørke træk, allerede når de starter. Det er ikke noget, de bliver indoktrineret til,” siger hun til Djøf-bladet.

Vi søger omgivelser, hvor vi passer ind

I 2016 stod Anna Vedel bag en undersøgelse af 1.067 studerende, der viste, at personligheden spiller ind, når man vælger uddannelse. Undersøgelsen viste blandt andet, at studerende på de naturvidenskabelige fag er de mest indadvendte. På psykologi og humaniora er de tilbøjelige til at være bekymrede, eftertænksomme og åbne – og jurister og økonomer scorer lavt på karaktertrækket venlighed.

”Jeg tror, resultaterne afspejler en menneskelig tilbøjelighed til at udsøge omgivelser, hvor vi passer ind. Vi vælger fag ud fra vores faglige interesser, men sandsynligvis også ud fra, hvor vi tror, vores personlighed kommer bedst i spil,” sagde Anna Vedel dengang i en pressemeddelelse fra Aarhus Universitet.

Hun fandt via undersøgelsen samtidig ud af, at personligheden betyder noget for karaktererne på studiet: Samvittighedsfuldhed, der blandt andet måler selvdisciplin og arbejdsomhed, er det bedste til at forudsige, hvor godt man klarer sig akademisk.