Øvrigt

Nu begynder re­visor­mang­len

Begyndende mangel på arbejdskraft har ramt revisionsvirksomhederne, der ser det som en af deres største udfordringer.

Ikke siden 2008 har manglen på kvalificeret arbejdskraft stået så højt på revisorbranchens ”udfordringsliste”, og det er ifølge administrerende direktør i FSR – danske revisorer – ganske bekymrende:

”Dengang i 2008 stod vi midt i et buldrende økonomisk opsving, hvor vi derimod lige nu kun ser ansatsen til et økonomisk opsving, og derfor er det foruroligende, at vores undersøgelse viser, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er en af revisorbranchens største udfordringer lige nu,” siger Charlotte Jepsen, der uddyber, at manglen gælder specialister generelt og gør sig gældende alle steder, men er særligt stor lige så snart, man kommer væk fra universitetsbyerne i Danmark.

”Revisorbranchen er peoplebusiness, hvor kapitalen er den viden og dedikation, der møder ind om morgenen og går om aftenen. Det er en forudsætning for at drive forretningen, at man har kvalificerede medarbejdere, og derfor er problemet alvorligt,” siger Charlotte Jepsen, der anbefaler, at virksomhederne er opmærksomme på, at nutidens unge ser deres arbejdsliv som en integreret del af deres livsstilsvalg og ikke en traditionel karriere, hvor det gælder om at lægge planer og arbejde hårdt for at stige i graderne.

De unge vil gøre en forskel

”Unge anno 2016 vælger en karrierevej, hvor de selv er i centrum. Det, de skal arbejde med, skal give individuel mening, være sjovt og vise, at de er en del af en succes. De vil gerne være en del af et større projekt og gøre en forskel på deres arbejdsplads. Her kan revisorbranchen tilbyde noget. Dels på grund af revisorernes særlige rolle som samfundets økonomiske vagthund, som skaber gennemsigtighed og sikkerhed i forhold til virksomhedernes økonomi. Dels fordi man som revisor kommer tæt på sine kunder og deres forretning og har mulighed for at gøre en forskel for virksomheden. Den fortælling skal vi have bredt længere ud til de unge,” siger hun og tilføjer, at blandt andet den nye fremdriftsreform presser revisionsbranchen på medarbejdersiden, fordi branchen ikke længere kan bruge den traditionelle uddannelsesmodel.

Årsagen til det skal ifølge Charlotte Jepsen findes i, at det ikke længere er muligt at arbejde i en revisionsvirksomhed, mens man tager sin kandidatuddannelse, som der ellers har været tradition for. Hvis de studerende gør det, vil de blive betragtet som deltidsstuderende og vil selv skulle betale for uddannelsen.

”Ellers skal de have deres arbejdsgiver til at betale de tusindvis af kroner, det koster at få kandidatuddannelse på deltid,” siger hun og tilføjer, at det er en ekstraregning på over 100.000 kroner for hver kandidatstuderende.

Gi’ os deltidsuddannelse tilbage

Tidligere var det ifølge Charlotte Jepsen sådan, at kandidaternes tilknytning til en revisionsvirksomhed gjorde, at de var parate til at gå direkte ind i et job på højt niveau, så snart de var færdige med deres uddannelse.

”De fleste havde allerede et job, når de var færdige med deres uddannelse. Derfor har dimittendledigheden traditionelt været stort set lig nul blandt revisorbranchens kandidater, i modsætning til mange andre uddannelser”, siger Charlotte Jepsen og tilføjer, at konsekvensen af fremdriftsreformen har fået FSR – danske revisorer til at foreslå uddannelsesministeren en ny uddannelsesmodel, en erhvervskandidatuddannelse.

”Erhvervskandidatuddannelsen, hvor man kan blive kandidat på deltid og helt legitimt arbejde, mens man studerer mod, at man fraskriver sig retten til SU, er sund samfundsmæssig fornuft, og den betyder samtidig, at man får skabt en stærkere kobling mellem teori og praksis, end den der er lige nu”, siger hun.