Øvrigt

Morten bygger robotter, der kan vende din virk­som­hed på hovedet

Morten Kjærgaard binder erhvervslivet sammen med forskning via åben kildekode og avanceret robot-teknologi.

Teknologien til autonome og intelligente robotter fandtes på universiteterne, men der var et kæmpe hul mellem den software, som forskningsverdenen udviklede, og den som industrien ønskede.

Ønsket gik på software, der var mindre ressource-tungt, og nemmere at genbruge. Det manglende samspil startede en idé i hovedet på software-udvikler Morten Kjærgaard. Han ville binde de to verdener sammen, så en virksomhed som Prevas kunne benytte teknologien til at udvikle robotter hurtigt, billigt og nemt.

"Forskere er motiveret af publicering, hvor man skal bevise, at teorien fungerer under kontrollerede forhold, mens et produkt skal være billigt at udvikle og robust. Et eksempel er garanteret sikkerhed, der er uhyre vigtigt for en robot, der arbejder i den virkelige verden og knap så vigtigt i et laboratorium," fortæller Morten Kjærgaard.

Et andet eksempel er driftssikkerhed. I et produkt skal tingene virke hver gang.

"Man kan sammenligne det med dengang, kernen til Linux første gang blev sendt ud på nettet af Linus Torvalds, til at den i dag har udviklet sig til et driftssikkert produkt."

Erhvervsliv og forskning

Nu har han brugt de sidste tre år af sit liv på en erhvervs-ph.d., der er blevet brohovedet til at skabe kommercielle produkter baseret på avanceret teknologi fra forskningsverdenen.

Morten Kjærgaard har netop forsvaret sin ph.d.-afhandling på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). På de tre år har han transformeret forskningsideer til en software-platform, der kan bruges til virkelige produkter i form at indlejret robot-teknologi.

Udviklingsarbejdet har foregået som et samarbejde mellem DTU og Morten Kjærgaards arbejdsplads Prevas, som er ekspert i indlejrede systemer og industriel it. Basen, som han startede med, var et software-framework kaldet ROS, Robot Operating System.

"Man er begyndt at se en tendens til, at forskningsmiljøer verden over samarbejder bedre på tværs ved at benytte et fælles software framework kaldet ROS," fortæller han til Computerworld og fortsætter:

"ROS indeholder allerede utroligt meget avanceret funktionalitet til at styre robotter autonomt, som eksempelvis algoritmer til vision, styring af robotarme samt navigation af mobile robotter. Denne funktionalitet vil vi gerne gøre tilgængelig i vores produkter."

Viden fra hele verden

Rammeværket er udsprunget af et robotprojekt på det amerikanske universitet Stanford, hvor forskere arbejdede med at bygge en personlig robot til hjemmet. Derefter udviklede det sig til et kæmpe open source community drevet af Open Source Robotics Foundation.

Kildekoden kan frit benyttes af interesserede, og rigtigt mange universiteter gør det allerede.

"Det var en stor værdi for mig, at der var et community omkring det og mange forskellige folk, der udviklede alle mulige robot-funktioner. Desværre er ROS primært designet til forskning, hvor robusthed og performance er mindre vigtigt. Derfor har jeg, i samarbejde med folkene bag ROS, udviklet et mere industrielt ROS-kompatibelt middleware ved navn DARC," siger han.

Middleware bruges til at bygge forskellige funktioner sammen efter Lego-princippet til integrerede produkter, og er derfor vigtig, når software skal deles og genbruges.

"Nogle forskerhold ved meget om navigation, andre om bevægelse. Via DARC kan man bygge de forskellige elementer sammen på den måde, der er mest hensigtsmæssig for at bygge en robot, der kan noget helt specifikt."

DARC opfylder langt bedre de industrielle krav, man har i mange virksomheder, og med dette framework kan den eksisterende ROS-funktionalitet afvikles på indlejrede systemer langt mere effektivt. Dermed kan robotten gøres batteridreven og mobil.

"Det er den samme teknologi, men til helt andre platforme."

Samtidigt gør DARC det nemmere at udnytte indlejrede teknologier som eksempelvis FPGA, der er en enhed, som indeholder programmerbare logikkomponenter, der kan bygges ind i en chip. I praksis betyder det, at man kan accelerere sine beregninger og algoritmer.

Tak for koden - her er min

Hovedparten af Morten Kjærgaards arbejde lægges også ud som åben kildekode, for at ROS miljøet kan benytte DARC frameworket i deres egne produkter. På den måde er Prevas blevet en integreret del af ROS-miljøet.

Resten, eksempelvis produktspecifik funktionalitet, vil Prevas beholde internt til deres kunder.

"Nu fortsætter arbejdet i Prevas, hvor projektets resultater vil blive brugt til at tilbyde kunder services og projekter baseret på ROS, DARC og embedded robot teknologi. Jeg kan dog ikke gå mere i detaljer om vores konkrete planer og kunder på nuværende tidspunkt," lyder det fra den nyslåede ph.d.

Læs også