Øvrigt

Mange pædagoger overvejer at sige op

Hver fjerde pædagog overvejer at sige deres job op - hver femte tænker på helt at skifte branche. Det viser en undersøgelse fra BUPL.

Tallene er alarmerende, og Mette Aagaard, der er arbejdsmiljøansvarlig og faglig sekretær i BUPL, er ikke i tvivl om, hvad det dækker over, når hver fjerde pædagog i BUPL’s egen undersøgelse overvejer at sige op.

”Det skyldes det ekstreme arbejdspres – det er det, vi meget tydeligt ser komme til udtryk i undersøgelsen,” siger hun og tilføjer, at mange pædagoger har fysiske symptomer, som er stressrelaterede.

”Som pædagoger ved vi, at det går ud over børnene, når vi ikke har mulighed for at gøre vores arbejde godt nok, og det er et ulideligt pres,” siger hun og råder til, at man taler om det, hvis man sidder som pædagog og overvejer at sige op på grund af stress eller arbejdspres.

BUPL har lige startet en kampagne, der hedder ”Tal om det” - som sætter fokus på, at det er godt at få talt med andre i institutionen om det, hvis man for eksempel er stresset.

”Der er alt for mange, der tier stille med det, fordi de er bange for de reaktioner, der måske vil komme fra ledelsen, eller fordi de ikke vil have at vide, at de er nogle klynkere. Men hvis du ikke taler om det med dine kollegaer eller nærmeste leder, så sker der ingenting. Måske kan der gøres noget ved netop det, som du oplever som et pres i hverdagen,” siger Mette Aagaard og uddyber:

”Det er sjældent, at det kun er én pædagog, der ikke har det godt i en institution, hvis det er stressrelateret.”

Hvilken arbejdsgiver vil acceptere stresssymptomer?

Taler I allerede om, at det ikke fungerer i din institution, fordi der ikke er tid nok til børnene, så er det næste skridt ifølge Mette Aagaard at gå til forvaltningen i din kommune – og eventuelt ringe til BUPL for at få gode råd og støtte. Hun mener, at det i bund og grund er arbejdsgiverens ansvar – som regel kommunen – at sørge for, at der er et ordentligt arbejdsmiljø.

”Jeg tror ikke, der er mange kommuner, der vil sige, at de accepterer stresssymptomer hos deres medarbejdere, og derfor er det så vigtigt, at man gør opmærksom på det her, hvis det er et problem,” siger hun.

Mette Aagaard og BUPL mener, at der bør være minimumsordninger i institutionerne, så der er minimum én pædagog pr. tre vuggestuebørn, seks børnehavebørn eller ni fritidshjemsbørn. Det forslag er dog ikke vejen frem, hvis man spørger Kommunernes Landsforening, hvor Høje-Taastrups borgmester, Michael Ziegler (C) – er formand for Løn- og Personaleudvalget. Han siger ifølge BUPL.dk:

”Minimumsnormeringer risikerer at binde midlerne, så vi ikke får mulighed for at bruge dem til andre redskaber, som kunne styrke kvaliteten og understøtte en velfungerende arbejdsplads,” siger han.

Det argument køber Mette Aagaard ikke:

”Minimumsordninger er selvfølgelig dyre, fordi de betyder, at budgettet bliver mindre, men det er den eneste rigtige vej for daginstitutioner i Danmark. Vi ser også minimumsstandarder i folkeskolerne, hvor der er et loft over, hvor mange børn der må være i klasserne – så selvfølgelig kan det også lade sig gøre her,” siger hun.

Undersøgelsen ”Psykisk Arbejdsmiljø” er gennemført blandt 572 BUPL-medlemmer i perioden fra den 17. juni til den 27. juni 2016.