Løn

Løn­stig­ning vidner om krisens endeligt

Den aftalte generelle lønstigning inden for finanssektoren på 5,85 procent over de næste tre år, vidner om, at sektoren nu er på den anden side af finanskrisen.

Finansforbundets formand, Kent Petersen, er rigtig godt tilfreds med lønstigningen i den overenskomst, der blev forhandlet på plads tidligere i år: 5,85 procent over de næste tre år. Procentsatsen er mere end bare et tal – det er et tydeligt bevis:

”Det er en stigning, der sikrer højere realløn, samtidig med at det er en ansvarlig stigning, som fornuftigt afspejler indtjening og prisudvikling. Det er en stigning, der signalerer, at vi nu er på den anden side af finanskrisen, men det er også en stigning, der tager højde for, at sektoren fortsat er udfordret. Beskæftigelsessituationen er udfordret. Ny teknologi gør sit indtog i rasende fart, og i det lys er det afgørende at tænke langsigtet for at sikre arbejdspladser og udvikle beskæftigelsen i den finansielle sektor,” siger Kent Petersen på Finansforbundets hjemmeside.

Derfor er det elementerne om netop at sikre den langsigtede udvikling af gode arbejdspladser, som en stor og veluddannet gruppe medarbejdere er klædt på til at varetage – det, som ifølge Finansforbundet – har været det allermest centrale at forhandle om – og altså ikke lønnen.

Lav arbejdsløshed – trods mange mistede job

Tidligere i år kunne man her på jobindex.dk læse, at finanssektoren har mistet 10.000 job siden 2008: Her ligger jobmulighederne i finanssektoren – og Solveig Ørteby, næstformand i Finansforbundet, fortæller, at hun er fortrøstningsfuld, selv om det har været nogle hårde år i branchen.

”Til trods for, at vi har mistet så mange arbejdspladser, så er vores arbejdsløshedsprocent kun på 2,4 procent (4. kvartal 2015, red.). Det er imponerende, og det skyldes i høj grad, at vores medlemmer er omstillingsparate og servicemindede, og det betyder rigtig meget, når de søger ud i andre brancher,” siger Solveig Ørteby i artiklen og tilføjer, at mange er startet hos Skat, ved politiet, som buschauffører og i andre servicefag.

Hun råder til, at man navigerer uden om de områder i finanssektoren – hvis man gerne vil blive i branchen – som er i gang med at blive digitaliseret, med mindre man kan give en hånd med i forhold til selve digitaliseringen.

Softwarerobotter særligt velegnede i finanssektoren

Tilbage i 2015 skrev daværende nordisk direktør i Accenture, Bent Dalager, i en klumme på finanswatch.dk, at softwarerobotter kan være særligt velegnede i finanssektoren. Han skriver blandt andet:

”I finanssektoren er de særligt velegnede, da de samtidig kan tilfredsstille de høje krav til dokumentation og sporbarhed i relation til at være compliant. Det gælder eksempelvis i forbindelse med kundeantagelse og kreditvurdering. Det er min erfaring, at det ikke er et spørgsmål om enten eller i forhold til brugen af robotter. De kan både varetage rutinepræget arbejde og mere sofistikerede kundevendte opgaver eller i et samspil, hvor ansatte for eksempel benytter software robotter til at understøtte deres kundebetjening.”

Ifølge Bent Dalager har man for eksempel i investeringsbanken Morgan Stanley valgt at benytte robotter, der besvarer opkald i deres call center.