Øvrigt

Lærere skal være mere op­mærk­som­me på skils­mis­sebørn

Skilsmissebørn er en stor del af hverdagen i klasselokalet, men ifølge en ekspert er det blevet så normalt at være skilsmissebarn, at mange bliver ladt i stikken – selv om et skilsmissebarns behov for at blive taget vare på kan være ganske store.

40 procent af alle de ægteskaber, der blev indgået i 2010, ender ifølge en beregning fra Danmarks Statistik med en skilsmisse. En skilsmisse, der i høj grad påvirker parret - og i lige så høj grad kan påvirke familiens barn eller børn. Hvert år oplever omkring 20.000 hjemmeboende børn under 25 år, at deres forældre bliver skilt. En oplevelse, der kan rive gulvtæppet væk under barnet, men som er blevet en så stor del af hverdagen på skoler og andre institutioner, at det ikke er noget, man taler om.

”Jeg tror, at skilsmisser er blevet så normalt, at man ofte ikke tager sig af det. Jeg har talt med nogle i forbindelse med mit arbejde, som siger, at de ikke har et tilbud til eller en praksis for, hvordan man tager sig af skilsmissebørn, for som en sagde: ”Dem er der jo så mange af”. Det kan børnene ikke bruge til noget. For hvert barn er deres liv det vigtigste, og der skal vi som fagfolk klæde os på til den virkelighed, de har, og lære om, hvad der betyder noget for børnene,” siger Annette Due Madsen, der er psykolog og centerleder for Center for Familieudvikling.

Hun gør opmærksom på, at Danmark er det land, der har verdensrekord i antallet af timer, som vores børn er i institutioner, og at det derfor er ekstra vigtigt, at de voksne, som omgiver barnet i de mange timer, er opmærksomme på dem.

”De skal have øje for, at barnet er et helt menneske og ikke bare er en, der har brug for indlæring eller pasning – men at barnets totale trivsel er vigtig - det står også i skolernes formålsparagraffer,” siger Annette Due Madsen, der ikke mener, at det er lærerne, som skal have al ansvaret i forhold til skilsmissebørnene.

”Men de skal vide, at de er nogle meget vigtige personer i barnets liv, fordi børn knytter sig til de voksne, de er sammen med til dagligt. Det er dem, de har tillid til,” siger centerlederen og tilføjer, at det i lige så høj grad er vigtigt, at andre nære mennesker omkring barnet er opmærksomme på det, når det oplever en skilsmisse.

Sorg tager koncentrationen
Annette Due Madsen mener, at det må interessere skolerne at sætte fokus på skilsmissebørnene, fordi de ifølge en undersøgelse om børn og unges trivsel fra SFI har øget risiko for kriminalitet, har sværere ved at tilknytte sig som voksne og i højere grad springer fra uddannelser end børn fra kernefamilier.

”Vi ved, at sorg og belastning tager koncentrationen fra børn. De ser måske ud som om, at de lytter, men det gør de måske i virkeligheden slet ikke, fordi der er optaget i deres sind. Selvfølgelig reagerer børn, ikke mindst på de dramatiske skilsmisser, og der findes viden på området. Derfor ville det være rigtig dejligt, hvis vi havde nogle procedurer på hver skole – lige som ved dødsfald – når et barn oplever en skilsmisse,” siger Annette Due Madsen og oplyser, at der findes meget få skilsmissegrupper for børn rundt om i landet.

”Jeg hører ofte, at børnene måske har snakket med en lærer i tre sætninger om skilsmissen, og ofte siger læreren, at barnet bare skal sige til, hvis der er noget, men det gør et barn ikke. Vi voksne skal tage ansvaret på os, når der sker betydelige forandringer i et barns liv. Vi må ikke overlade det til børnene.”

Hun mener desuden, at det er en fejl, at læreruddannelserne for eksempel ikke har skilsmisse som et grundlæggende tema på et tidspunkt i uddannelsesforløbet, fordi det er en virkelighed, alle skal ud til.

Annette Due Madsen mener, at mange voksne ville have svært ved at magte og mestre det, som børnene ofte er nødt til i en skilsmisse.

”Rigtig mange voksne bliver for eksempel sygemeldt, fordi de måske ikke har været den del, der ønskede en skilsmisse, men man regner med, at børnene møder mandag morgen som altid for derefter på sigt at skulle bo hos den ene forælder i lige uger og hos den anden de ulige uger. Det ville voksne ikke kunne holde til efter et halvt år. Vi forventer meget af børn, som vi ikke selv ville kunne magte.”

Hos Center for Familieudvikling, der er en nonprofit organisation, får familier med børn under 18 år støtte fra Familiestyrelsen til kurser for forældre, der efter et brud skal være sammen om det vigtige samarbejde omkring deres børn – de foregår blandt andet i Odense, Aarhus og København. Man kan eventuelt læse mere her: http://www.familieudvikling.dk/prep-kurser/stoette-fra-familiestyrelsen/