11 stærke råd: Sådan bliver du en bedre leder

Det kræver hårdt arbejde og engagement at blive en virkelig god leder, og de fleste af de nødvendige egenskaber kan læres, hvis du er villig til at lægge en indsats. Her er en række konkrete råd om, hvordan du kan blive bedre til at lede.

Hvis du har høje ledelsesmæssige ambitioner inden for it eller andre områder, har du brug for bestemte lederkompetencer. Men hvordan realiseres god ledelse, og hvordan definerer man, hvad der gør en leder virkelig god? Det har vi forsøgt at finde ud af ved at tale med eksperter i ledelse og karriere i IT-branchen.

1. Find en god mentor i din organisation

"Hvad angår kontekst, så skal man forstå, hvad det indebærer at være leder i ens virksomhed. Det kan man for eksempel gøre ved at finde en mentor," siger Bryan Kirschner, der er leder af analyse- og strategivirksomheden Apigee Institute.

At finde en intern mentor er en rigtig god måde at forbedre sine lederkompetencer på og få hjælp til at opnå ledelsesmæssig succes i ens nuværende virksomhed.

En intern mentor vil være til rådighed, når du er på ukendt grund eller har brug for at sparre med nogen, er normalt højere placeret end dig i organisationen og kan derfor ofte også hjælpe med at navigere i den interne politik på arbejdspladsen. Denne form for indsigt kan spare dig årevis af spildte kræfter.

2. Giv dit team indflydelse

"Medbestemmelse er en af verdens bedste måder at øge produktiviteten på, men som leder skal man huske, at medbestemmelse uden fælles retning ender i anarki," mener ledelses- og strategikonsulent Kathleen Brush, der har skrevet bogen The Power of One: You're the Boss.

Skab et miljø i din afdeling, hvor medarbejderne trygt kan sige deres mening. Det afhænger igen af, at virksomhedskulturen bliver justeret i retning af øget medbestemmelse. Det er vigtigt at lade medarbejderne forstå, at de hverken vil blive hængt ud eller ignoreret, hvis de giver udtryk for deres problemer eller bekymringer, ved at man faktisk tager hånd om det.

En anden måde at motivere og give medarbejderne medindflydelse på er at kommunikere, hvor vigtige de forskellige opgaver og roller i teamet er, og hvordan de alle sammen passer ind i det store billede.

Selv om vi som ledere måske er tilbøjelige til at skåne vores ansatte for de interne stridigheder, der foregår i de fleste virksomheder, så kan vi faktisk øge medarbejdernes engagement og medbestemmelse og fremme samhørighed ved at lade dem få indsigt i nogle af ledelsens interne diskussioner og tage del i beslutningsprocesserne.

Den største udfordring, IT-afdelingerne står over for i dag, er ifølge Brush fastholdelse af medarbejderne. Det er helt afgørende for at holde teamet sammentømret, at man skaber et arbejdsmiljø, som folk trives i.

Tænk på, hvor ofte det er sket, at en medarbejder siger op, hvorefter budgettet skrumper, og den ledige stilling aldrig besættes igen. Selv om du ikke kan standse budgetnedskæringer, kan du gøre dit til at holde dine medarbejdere karrieremæssigt på sporet og sørge for, at de er glade for deres arbejde.

3. Udvikl dine strategikompetencer

En af de største udfordringer for IT-ledelsen er ifølge Ford Myers, der er karrierecoach for ledere og har skrevet bogen Get the Job You Want, Even When No One's Hiring, at afstemme de teknologiske løsninger med de overordnede forretningsmæssige mål.

I takt med at rollerne inden for IT-ledelse fortsat udvikler sig, vil man som leder på det teknologiske område være nødt til at blive bedre til at understøtte forretningen for at blive opfattet af virksomhedens øverste ledelse som en afgørende strategisk partner.

IT-ledere er også nødt til med Myers' ord at "tage det koncept til sig, at it er et værktøj til at skabe forretningsmæssig succes og ikke et mål i sig selv."

Vores adspurgte eksperter tilbyder følgende yderligere råd om, hvordan du kan forbedre din strategiske tænkning: Brush anbefaler Michael Porters bog Competitive Strategy and Competitive Advantage, hvis du ønsker at få en bedre forståelse for, hvad strategi er.

"Hvis du kan acceptere, at nogle af Porters eksempler er forældede og i stedet kan fokusere på de centrale pointer, vil denne bog være en fantastisk god ressource. Den beskriver tidløse strategiske koncepter, der kan hjælpe dig til at forstå, hvordan du tænker strategisk."

Uddan dig. Selv om du kun har tid til at tage en del af en MBA eller lignende, så vil denne form for forretningsorienterede uddannelser ifølge Donald Burns, der er strateg og karrierecoach for ledere, hjælpe dig til at forbedre din forståelse for forretningsstrategi.

Få erfaring med at udarbejde en business case. Burns har endnu et råd: "En rigtig god måde at forbedre sin strategiske tænkning på er at deltage i et team, der arbejder på et virkeligt case-studie, den klassiske MBA-business case."

Hvis det ikke er muligt for dig på din arbejdsplads, så find en organisation, hvor du i kraft af frivilligt arbejde i din fritid kan få erfaring med udarbejdelsen af en business case.

4. Udvikl dine kommunikationskompetencer

Du bliver aldrig en virkelig fremragende leder, hvis ikke du kan formidle dine ideer ordentligt. Burns fortæller, at han oplever, at især IT-ledere ofte er dårlige til at kommunikere.

"Det lyder som en kliché, men mange IT-folk - også de ledende - kommunikerer ikke klart nok. Det er noget, jeg erfarer som karrierecoach og cv-rådgiver, og som regel forekommer problemet i to udgaver: Den første kommer til udtryk som ekstremt detaljerede svar, selvom der blot efterspørges overordnede svar. Den anden kommer til udtryk som ekstremt detaljerede udredninger af bureaukratiske beslutningsprocesser."

Hvis du aldrig bruger positiv belønning for at fremme ønsket adfærd blandt dine medarbejdere, eller hvis du aldrig understreger, hvor vigtigt og relevant dine medarbejderes arbejde er, og hvordan det passer ind i det store billede, så gør du noget forkert i din måde at lede på, og du vil opleve en stigende udskiftning blandt medarbejderne.

"Med manglen på kompetente IT-medarbejdere er det afgørende, at man formår at fastholde de bedste," påpeger Brush.

Og hvordan forbedrer man så bedst sine kommunikationsfærdigheder? Det giver vores eksperter nogle bud på:

Tag et praktisk kursus. Hvis du vil blive bedre til mundtlig kommunikation, er der masser af muligheder for at træne dine færdigheder uden for arbejdstiden. Du kan for eksempel tage et skuespillerkursus eller et kursus i præsentationsteknik og i at tale offentligt, som dem, der udbydes af Toastmasters International.

Tilpas din formidling til situation og modtager.

"For længe siden, da jeg startede min karriere som ingeniør, havde jeg selv det problem, at jeg gav alt for detaljerede tekniske forklaringer. En frustreret chef sagde på et tidspunkt til mig: ‘Jeg spørger dig, hvad klokken er, og du forklarer mig, hvordan man bygger et ur'," fortæller Burns.

Som IT-leder skal du kunne tale mange forskellige sprog og være i stand til at oversætte komplekse tekniske begreber til noget, der kan forstås af folk fra andre fagområder. Dette er ofte et enormt problem i starten for ledere på IT-området.

Få hjælp af en ekspert: Det er også en mulighed at hente hjælp fra en ekspert, der er specialist i at coache folk til at blive bedre til at kommunikere.

"De fungerer ligesom trænere i et fitnesscenter og kan hjælpe dig til at blive en effektiv kommunikatør," lyder rådet fra Burns.

5. Bliv bedre til at lytte

Som Stephen R. Covey engang sagde:

"De fleste mennesker lytter ikke med det formål at forstå. De lytter med det formål at svare."

De fleste af os har kolleger eller chefer, der ikke lytter til et ord af, hvad vi siger, måske fordi de tror, de ved alt i forvejen. Men der er få ting, der kan slukke motivationen, som når man føler, at man ikke bliver hørt.

Vores eksperter har følgende råd om, hvordan du bliver bedre til at lytte:

Vær åben. Lad være med at antage, at du har det bedste svar på alting. Det får dig nemlig til at begynde at formulere et svar inde i hovedet, før folk er færdige med at tale, og det betyder, at du ikke længere lytter opmærksomt. Hav et åbent sind, og lyt efter. Mind dig selv om, at det er vigtigt for dine ansatte eller kolleger at vide, at du værdsætter, hvad de har at sige.

Lad være med at afbryde. Nogle gange ved vi, eller tror vi ved, hvad andre er ved at sige, før de er færdige med en sætning. Lad dem tale færdigt alligevel. Lad folk omkring dig udtrykke sig færdigt, og lad der gå et øjeblik, før du svarer.

Stil åbne spørgsmål. Træk samtalepartnere ind i samtalen ved at stille åbne spørgsmål, såsom: "Fortæl mig mere om den software", og lad dem uddybe.

Hold øjenkontakt. Sørg for at have øjenkontakt og at ignorere eventuelle distraktioner i omgivelserne. Hvis du har svært ved at fokusere på samtalen, så fortsæt den et passende sted, hvor der er mere ro.

6. Bliv bedre til at netværke

Det er ikke nogen hemmelighed, at der er mange i IT-branchen, som har valgt deres karriere, fordi de bedre kan lide at arbejde med maskiner og kode end med mennesker. Den holdning går desværre ikke, hvis du gerne vil være en bedre leder. Det er dog ikke, fordi introverte ikke kan blive fremragende ledere, men det indebærer bare ofte, at de skal gøre ting, de ikke er naturligt tilbøjelige til.

"En af de største udfordringer er, at i en verden, hvor 75 procent er alle mennesker er ekstroverte, er der en tendens til at se stille og eftertænksomme introverte som uegnede til at være ledere. Det er en forkert konklusion, men det ændrer ikke på det problem, at der faktisk foregår diskrimination mod introverte i valget af kandidater til lederstillinger," advarer Brush.

Nøglen til at takle den udfordring er ifølge Brush at kæmpe for at undgå at blive kategoriseret på arbejdspladsen som typisk introvert. Hun anbefaler, at man vælger at deltage i de fleste gruppefrokoster og firmaarrangementer, selvom man måske hellere ville lade være.

7. Vær konsekvent og ærlig

En del af at være konsekvent og ærlig som leder handler om at lede ved selv at være et godt eksempel. Dine ansatte vil efterligne din måde at handle på.

Ved at være en konsekvent og ærlig leder sørger du for, at de, der arbejder for dig og omkring dig, har mulighed for at vide, hvad der forventes af dem. Det giver dem en standard at forholde sig til, så de bedre kan tage selvstændige beslutninger, når du ikke er til rådighed.

8. Kend dig selv, og vær autentisk

"Det er svært at vinde respekt, hvis man foregiver at være noget andet, end man er, og ingen leder kan undvære sine ansattes respekt. Hvis det sker, styrtdykker både produktivitet og kvalitet," advarer Brush.

Autenticitet gør det lettere for dig at skabe tillidsfulde relationer til dit team og dine kolleger. At du er tro mod dig selv, gør det også lettere for folk at forstå, hvem du er, og hvad du forventer af dem.

"For at bruge dig selv optimalt er det nødvendigt, at du kender dig selv. Du bliver aldrig en rigtig god leder, hvis den kontekst, du befinder dig i, tvinger dig til at være en anden, end den du er," lyder rådet fra Kirschner.

9. Lad være at mikrolede

"Ledere, der bedriver mikroledelse, vil fejle, fordi det er umuligt at fokusere på det store billede, samtidig med at man styrer det hele i detaljer. Enten befinder du dig dybt inde i en skov af detaljer, eller også leder du en afdeling. Hvis du har en medarbejder, som det er nødvendigt at holde i meget stramme tøjler, bør du overveje, om det er noget, der hæmmer din succes," forklarer Brush.

"I min erfaring baseret på interview af utilfredse medarbejdere er mikroledelse sandsynligvis den største faktor, der driver talentet ud af døren, og det gælder ikke kun i IT-afdelingen. Jeg hører tit denne klage," siger Burns.

10. Omgiv dig med folk, der er klogere end dig selv

Det er svært altid at være den klogeste i rummet, især i IT-verdenen, hvor udviklingen går så stærkt. Der er simpelthen ikke nok timer i døgnet til at holde din viden ajour på alle områder. Det betyder, at du er nødt til at opbygge et team med folk med kompetencer, der komplementerer dine egne.

11. Bliv ved med at lære nyt

Hvis du ikke regelmæssigt videreuddanner dig i dit marked og i dit speciale, vil du hurtigt blive efterladt i støvet. Gør status over dine kompetencer for at finde områder, du har brug for at forbedre, og læg indsatsen der.

Måske har du brug for at lære mere om de forretningsmæssige aspekter ved din virksomhed eller forbedre dine evner til at tale i store forsamlinger. Hvad end det er, så kast dig ud i det med det samme. Da du som leder fungerer som rollemodel, vil mange af dine underordnede og kolleger sandsynligvis blive inspireret til at tage læring lige så seriøst, som du gør.

Denne gennemgang er selvfølgelig ikke komplet, men er ment som et oplæg til debat, om hvordan man faciliterer bedre ledelse i vores organisationer og personlige karrierer.