Øvrigt

Intel: Disse it-opgaver er kvinder langt bedre til end mænd..

Kvinder er vildt underrepræsenteret i teknologibranchen. Det giver kedeligere produkter og dårligere brugervenlighed, mener Intel. For kvinder kan noget, som mænd ikke rigtigt kan finde ud af, mener selskabet.

Der er kun 17 procent kvinder på datalogistudierne i Europa. På samme måde er kun syv procent - en ud af 15 - af de europæiske softwareudviklere kvinder.

Den skævhed betyder, at it-industrien går glip af en masse talent, plus at design og indhold af it-virksomhedernes produkter kommer til at bære præg af den skæve kønsfordeling.

For hvor mænd lader sig begejstre af teknologi for teknologiens egen skyld, er kvinder i højere grad optaget af, hvordan teknologi i praksis kan anvendes til at gøre tilværelsen lettere og sjovere for brugerne.

Sådan siger Intels europæiske direktør for salg og marketing, Bernadette Andrietti.

"Kvinder kan bidrage med innovation og større fokus på anvendelse af teknologi og produkter. Derfor har vi i it-industrien mere end nogensinde brug for at fortælle kvinder, at vi kan tilbyde dem muligheden for at udvikle sig fagligt," siger Bernadette Andriettei i et interview med Computerworld.

Som så mange andre store og knap så store it-firmaer og organisationer er Intel optaget af at jævne vejen for kvinder, som kan give deres bidrag til udvikling af ny teknologi og nye produkter. Ligesom mange af sine ligesindede har hun dog erkendt, at der er mange forklaringer på de barrierer, som forhindrer kvinder i at gå ind i it-branchen.

Lego var kun for drenge

Allerede som barn undrede hun sig over, at hendes samling af Lego-klodser lagde op til at bygge lastbiler, flyvemaskiner og tankstationer.

Samtidig gik hendes forældres forventninger i en helt anden retning end hendes egne ambitioner.

"Min egen far ønskede at jeg skulle være lærer, mens min bror skulle være ingeniør. Men faktisk endte det lige omvendt," fortæller Bernadette Andrietti, som udover at være uddannet i matematik og fysik også har en ingeniørgrad i mikroelektronik.

Men skal der rettes op på kønsskævheden i it-branchen er det ikke bare et spørgsmål om opdragelse og at skære ned på antallet af Barbie-dukker på pigeværelserne.

"Min løsning er, at vi sætter tidligt ind i skoler og påvirker forældre og lærere. Men det er lige så vigtigt, at vi gør det mere attraktivt for kvinder at forfølge en karriere indenfor det videnskabelige eller tekniske felt. I Europa er kvindeoptaget på uddannelser indenfor det tekniske og videnskabelige felt på 15-20 procent. Men mange ender med at søge over til et andet fag. Derfor er det op til virksomheder at tage fat på opgaven med at fastholde kvinderne," mener Bernadette Adrietti.

Hos Intel er hun en af drivkræfterne bag et ligestillingsprojekt med navnet Makehers - et ordspil på det engelske ord "makers" - de, der skaber og bygger noget.

Projektet retter sig dels mod piger, dels mod voksne kvinder, og målet er at stimulere trangen til at udforske teknologiens muligheder.

Den lille (it-faglige) forskel

Og udover at det på sigt kan føre til at flere kvinder kommer ind i teknologibranchen, så er den gode nyhed, at der også rent fagligt er en lille forskel på mænd og kvinder

"Piger og kvinder er i højere grad fokuseret på, hvordan teknologien helt praktisk kan gøre hverdagen nemmere," fortæller Bernadette Andrietti.

"Og når vi præsenterer vores MakeHers-koncept ser vi, at det aldrig er for sent for kvinder at komme i gang med at arbejde med teknologien."

Bernadette Andrietti opfordrer samtidig, it-virksomheder til at gøre mere for at gøre op med stereotyper om, at ingeniørfaget er kedeligt.

I stedet skal der fokus på, hvilke muligheder der er for job, faglige udfordringer og karriere, der findes i teknologi-branchen.

"Hos Intel inviterer vi jævnligt grupper af skoelever i alderen 12-13 år. Vi forklarer dem, hvilke forskellige typer af job, vi har til dem hos Intel, hvis de får en teknologisk uddannelse. Det bør alle virksomheder gøre. Når pigerne bliver ældre er det sværere at påvirke deres valg, og når de først er startet på universitetet er det for sent."

Trods det lave antal kvinder i teknologibranchen er Bernadette Andrietti dog ikke så pessimistisk når det gælder udsigterne til at kunne tiltrække flere kvinder.

"Det er opmuntrende at se flere kvinder i tekniske job nu. Samtidig ser vi, at flere og flere teknologiprodukter bruges af kvinder. For eksempel produkter som weareables og indenfor health care, som kvinder bruger mere end mænd, måske fordi kvinderne er mere optaget af sundhed og for eksempel deres vægt," slutter Bernadette Andrietti.

Her kan du læse mere om baggrunden for kvindernes manglende interesse for de hårde it-fag, og hvad der kan gøres ved den.