JobglædeLønØvrigt

Hvilke per­so­na­le­go­der har du?

Der er stor forskel på, hvilke personalegoder ansatte får – afhængigt af, hvilken branche de er i.

Fri bil, wellness-ordninger, sundhedsforsikringer, fri mobil, pc og internetopkobling. Personalegoder kommer i mange afskygninger, og der er stor forskel på, hvem der får hvad.

Ifølge Djøf Privats lønstatistik 2015 har langt de fleste djøf'ere, ifølge en artikel på Djøfbladet, i post- og telebranchen fri mobiltelefon og internetopkobling, hvorimod størsteparten i den finansielle sektor har ekstra ferie- og fridage, mens welness-ordninger og sundhedsforsikringer er mest udbredte i energisektoren.

Fri bil er ifølge statistikken især et frynsegode blandt de djøf'ere, der arbejder i handels-, transport- eller industrivirksomheder, mens personalelån stort set kun findes i den finansielle sektor. Ikke overraskende, er det især i mediebranchen, at djøf'erne har et avisabonnement på arbejdsgiverens regning.

Finanssektoren ligger generelt i den høje ende, når det kommer til personalegoder:

”Det er en branche, der er dækket af overenskomster, hvor man kollektivt forhandler vilkår. Og en branche, hvor vilkårene ligesom lønniveauet ligger i den gode ende. Så her handler det ikke om, hvor gavmilde arbejdsgiverne er over for den enkelte djøf'er, når det gælder frynsegoder som ekstra ferie/fridage, men hvad man samlet er blevet enige om,” siger Helene Rafn til Djøfbladet.

Hun er lønforhandlingschef i Djøf og tilføjer, at fri mobil, pc og internetopkobling dog ikke er så udbredt i den finansielle sektor som i andre brancher, fordi det ifølge hende er en branche, hvor omfanget af hjemmearbejde ofte er begrænset.

30 procent har slet ingen goder

Ifølge en anden artikel på Djøfbladet tilbage fra december 2015, så har 55 procent af de menige djøf'ere – dem uden chefansvar – og som er ansat i det offentlige - en arbejdsgiverbetalt bærbar pc eller tablet, der kan bruges uden for kontortid. 84 procent af Djøf-cheferne i det offentlige har en betalt bærbar pc eller tablet. 30 procent har slet ingen personalegoder.

På Arbejdsglaedenu.dk har man ifølge siden selv listet de 10 vigtigste ting, man skal vide om arbejdsglæde; blandt andet at undersøgelser viser, at virksomheder med glade ansatte klarer sig dobbelt så godt på bundlinjen – og man kunne måske tro, at frynsegoder var den direkte vej til netop glade ansatte – men på samme liste står der:

”Arbejdsglæde kommer ikke af løn, bonus, titler og frynsegoder. Det kommer af to ting: Resultater – det vil sige at gøre et godt stykke arbejde, som man kan være stolt af - og relationer – at have det godt med de mennesker, man arbejder sammen med.”

I en artikel på dr.dk fra 2015 har Skat foretaget en opgørelse for Magasinet Penge – der viste, at godt 86.000 lønmodtagere forrige år havde fri bil betalt af arbejdsgiverne. Knap 477.000 havde fri telefon, mens lidt over 490.000 havde en sundhedsforsikring som fryns.

Her fremgår det også, at man skal betale skat af goderne, hvis de har en værdi på over 1.100 kroner, når der ikke er nogen sammenhæng mellem goden og arbejdet.

Vores guide til en god lønforhandling
Guide til lønforhandling