CV

Hvad er et Cur­ri­culum Vitae, og hvad skal det indeholde?

CV er en forkortelse for Curriculum Vitae, som betyder livsforløb. CV'et opsummerer din erhvervserfaring, din uddannelse og dine kompetencer.

CV'et skal betragtes som et bilag til den egentlige ansøgning og er en meget vigtig del af denne – undlader du at medsende et CV, kan du være sikker på, at mange virksomheder overhovedet ikke beskæftiger sig med din ansøgning.

Mange vælger den klassiske overskrift som CV, da Curriculum Vitae kan virke lidt gammeldags.

Opret dit CV hos Jobindex og lad jobbet finde dig

Du kan også oprette et online CV direkte her på Jobindex. Tusindvis af personer bliver hvert år fundet af arbejdsgivere og rekrutteringskonsulenter i vores CV-database og tilbudt job.


Hvad er formålet med et CV?

Formålet med CV'et er at give den potentielle arbejdsgiver et hurtigt overblik over din uddannelse, erhvervserfaring, sprog/it-kunnen, kurser samt personlige oplysninger – og ikke andet. Derfor skal CV'et være let at overskue og præcist formuleret.

Forskellen på ansøgning og CV

Ansøgning og CV er ikke det samme. Den væsentligste forskel mellem ansøgning og CV'et er, at CV'et er bagudrettet og dokumentation for dine erfaringer og kvalifikationer. Selve ansøgningen er fremadrettet og argumentation for, hvorfor du skal have jobbet.

Hvad skal et CV indeholde?

Opskriften på det perfekte CV findes ikke, men andre oplysninger er relevante af have med, fx:

 • personlige data (navn, adresse, telefonnummer, civilstatus, fødselsdato/år og e-mail)
 • erhvervserfaring/tidligere arbejdspladser, herunder jobfunktion, ansvarsområder, opnåede resultater og øvrige relevante oplysninger
 • personlige kompetencer
 • organisatorisk erfaring
 • uddannelse
 • relevante kurser og efteruddannelse
 • sprogkundskab og it-kompetencer
 • andre personlige oplysninger, eksempelvis børn
 • udlandsophold
 • fritid og/eller tillidshverv.

Hvad skal en ansøgning indeholde?

Den gode ansøgning holder sig som tommelfingerregel til én side – skåret ind til benet. Hold dog in mente, at flest arbejdsgivere foretrækker, at længden på dit CV matcher dit erfaringsniveau, viser ny Jobindex-undersøgelse af arbejdsgiveres brug af CV og ansøgning fra 2022.

Det vigtigste er, at du skriver dig ind i stillingen og tydeliggør matchet mellem dine kompetencer og de konkrete opgaver, du skal løse. Hvad kan du bidrage med i den konkrete stilling?

En ansøgning bør indeholde:

 • en fængende overskrift
 • en indledning
 • din motivation for at søge jobbet
 • en kort afslutning.

Husk også at sætte din faglighed på spil ved at tydeliggøre matchet mellem dine kompetencer og de konkrete opgaver, du skal løse. Og sælg din personlighed, ikke mindst.

Læg mest krudt i dit CV, ikke din ansøgning

Vores seneste CV-undersøgelse viser, at 79 % af arbejdsgiverne læser dit CV før din ansøgning. Derfor er det en god investering at lave et knivskarpt CV.

Se eksempler på ansøgninger
Guide til ansøgningen

Hvad er den typiske fejl i et CV?

1. Gentagne rettelser og uoverskuelig opsætning

Den største fejl ved et CV er typisk, at det bærer præg af at være et CV, som der er blevet rettet igen og igen, efterhånden som ansættelsesstederne er tilføjet. Det er vigtigt, at du tilpasser dit CV afhængig af det job, du søger, og sørger for, at relevante kompetencer fremgår tydeligt i forhold til det job, du søger denne gang.

Yderligere angiver 53 % af arbejdsgiverne i vores undersøgelse, at "overskuelig opsætning" er det, de oftest savner i et CV. Det er tilmed også det, de først bemærker og sætter mest pris på.

2. Udeladelse af ansættelser og perioder uden job

Det er i øvrigt vigtigt, at du ikke udelader ansættelser, også selv om de kun har varet i tre måneder. Du kan ikke selv vælge indholdet af dit CV – du bliver nødt til at stå ved det forløb, du har haft. Bliver du afsløret i, at du har udeladt et ansættelsesforhold i dit CV, eller lyver med start- og sluttidspunkter for dine ansættelser, risikerer du at blive fravalgt.

Faktisk mener hele 89 % af arbejdsgiverne, at en periode uden job er helt i orden. Det bør dog årsagen enten adresseres til en evt. samtale eller i CV'et.

3. Dårlig tone og attitude

Brug et pænt og sagligt sprog, og brug ikke for mange fremmedord og slangudtryk. Fagsprog er helt fint – især hvis det underbygger, at du er kompetent til det arbejde, du ansøger om at få.

Lad være med at blære dig i et CV. Hvis du endelig har behov for at gøre det, hører det hjemme i en ansøgning eller til selve jobsamtalen. Vær dog altid varsom med at smøre for tykt på – du skulle jo gerne kunne leve op til dine udtalelser senere.

4. Pas på med holdningerne

Udelad altid holdninger til emner eller tidligere arbejdsgivere.

Vær dig selv i dit CV

Stilen i dit CV fortæller mere, end du tror. Det er vigtigt, at du holder dig til en stil med formuleringer, der er tro over for dig som person. Den skal afspejle dig og din personlighed fra den bedste side. Derfor gælder det ikke om at fremstille dig som "kanonsælger", hvis du er et stille og tilbageholdende gemyt eller omvendt. Du skal skrive, så du føler, at det er dig, der skriver – og få aldrig en anden til at skrive et CV for dig. Det bliver før eller siden gennemskuet alligevel.

Opret dit CV hos Jobindex og lad jobbet finde dig

Du kan også oprette et online CV direkte her på Jobindex. Tusindvis af personer bliver hvert år fundet af arbejdsgivere og rekrutteringskonsulenter i vores CV-database og tilbudt job.