CVKarriere

Husk at skifte job!

Hvis du har været samme sted de seneste 15 år, virker både du og dit CV nok lidt støvet. Læs her, hvorfor et jobskifte hvert 6.-7. år er optimalt.

Man kender rutinerne til bunds, kender navnene på alle sine kollegaer – og alle ved, hvilke arbejdsopgaver man sidder med. Det giver en dejlig behagelig rutine at møde på arbejde, men det kan samtidig gøre én sårbar.

Hvis man har været i den samme virksomhed i femten-tyve år, så bliver man meget en del af den kultur, der eksisterer i virksomheden, og man har måske ikke så stort fokus på, hvordan man får vedligeholdt sine kompetencer. Man kender til alt i virksomheden, så behovet er der ikke. Mennesker, der har været mange år i den samme virksomhed, har ofte ikke haft fokus på at bruge deres CV som et dynamisk karriereredskab.

Det kan være farligt, fordi ens CV er det eneste, som medarbejdere og ledere kan tage udgangspunkt i, når en potentiel kandidat til et job skal vurderes. Har kandidaten en god markedsværdi – eller er han håbløst bagud med efteruddannelse for eksempel?

Man bliver lullet ind i virksomheden, hvor omgivelserne ved, hvad man kan, og på den måde opstår der en selvforståelse af, at alle kender til ens kompetencer. Den selvforståelse kan være et benspænd: Når der ansættes nye kollegaer omkring en, kan man opleves som næsten bagstræberisk, og hvis der pludselig opstår omrokeringer i organisationen, og man bliver afskediget, så er man meget sårbar, for så skal man ud at sælge sig selv til nogen, man ikke kender, og det kan være svært.

En helt anden arbejdsglæde

Nikoline Meyer anbefaler, at man skifter job hvert sjette eller syvende år.

”Det giver noget parathed og en skarphed på en helt anden måde, fordi man så bliver vant til at skulle ud og præsentere sig med jævne mellemrum.”

Hun understreger, at man ikke skal skifte job med halvandet års mellemrum, fordi kommende arbejdsgivere kan afkode det som, at man zapper rundt mellem jobbene. Nikoline Meyer mener, at en rigtig god indikator på, at man skal skifte sin skrivebordsstol ud, er, hvis rutinerne overstiger udfordringerne.

For mange med stor anciennitet er det bedste, der kunne ske i deres arbejdsliv, at de komemr videre i et nyt job. De har måske ikke helt mod til at søge nyt job ud, men ofte opstår nogle ydre omstændigheder, som pludselig gør, at de bliver tvunget til det. Derefter kommer begejstringen, en ny verden, nye udfordringer og en helt anden arbejdsglæde.

Der er ikke noget, der forhindrer en i at afprøve mulighederne på arbejdsmarkedet. Når man er i job, er det jo som bekendt lettere at få et nyt. Man skal være tro mod sig selv, hvis man kan mærke, at det er på tide at afprøve nogle nye muligheder. Man har intet at miste ved i hvert fald at prøve jobsøgningens kunst af.

Den eneste fare, der er ved at undersøge markedet er, at det siver ud, at man er i gang med at lede efter et nyt arbejde. Derfor kan det være klogt at undlade at gøre det synligt på for eksempel Linked-In eller Facebook, at man er åben over for jobtilbud. I forhold til fortroligheden på en eventuelt kommende arbejdsplads, oplever hun, at fortroligheden bliver overholdt og respekteret, hvis man skriver, at man sidder i en uopsagt stilling.