KarriereØvrigt

Hallo – hvor er I henne?

Kommuner, skoleledere og lærere peger på alvorlige problemer med at få kvalificerede lærere til de ledige lærerjob, der nogle steder derfor bliver varetaget af nyslåede studenter.

Tre ud af fire kommuner har været i problemer i forhold til at rekruttere læreruddannede til deres ledige stillinger. Det viser en undersøgelse fra Danmarks Lærerforening, ifølge en artikel i Berlingske.

”Vi hører dagligt om kommuner, der har ledige lærerstillinger, der ikke er ansøgere til. Forældre og børn oplever i øjeblikket meget kontant, at eleverne får skiftende lærere og i lange perioder bliver undervist af folk, der ikke har en læreruddannelse. I nogle kommuner er 10-15 procent af stillingerne besat af folk uden læreruddannelse, og jeg talte med en forælder forleden, hvis barn havde haft fem matematiklærere i løbet af et skoleår. Det er rigtig skidt,” siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Danmarks Lærerforening, til Berlingske.

Problemet bliver bekræftet af skolelederne i form af Skolelederforeningens formand, Claus Hjortdal, der i artiklen siger, at man prøver at få unge studenter i kortere vikariater – og folk med en anden uddannelse som for eksempel akademikere ind for at fungere som fysik- eller tysklærere.

Ubehagelig fremstilling af lærere

Ifølge Anders Bondo Christensen er det ikke fordi, der ikke er lærere nok – årsagen skal findes i, at mange lærere simpelthen har forladt folkeskolen. En af de lærere, der kan skrive under på at have gjort det, er Ditte Jensen, der i otte år arbejdede som lærer på en skole i Virum. Hun forlod folkeskolen, da reformen og den nye overenskomst blev indført.

”Under lærerlockouten blev det meget tydeligt for mig, hvordan udenforstående så på folkeskolen og på lærerne. Den måde lærerne blev fremstillet på i medierne, var rigtig ubehagelig, og jeg kunne ikke identificere mig med det billede, der blev tegnet af lærerstanden. Det gav anledning til overvejelser om, hvorvidt jeg stadig skulle være lærer,” siger Ditte Jensen til Berlingske.

Hun er i dag pædagogisk konsulent på forlaget Clio Online.

Blev iværksætter i stedet for

Tilbage i 2014 talte vi her på jobindex.dk med Line Grüner, der allerede under sin uddannelse til meritlærer, satsede på noget andet:

”Hvis vi ikke finder på noget, så skal vi snart ud og være lærere,” sådan jokede Line Grüner og hendes studiekammerater på merituddannelsen til lærer.

Samtidig havde hun, som det fremgår af artiklen Fravalgte læreruddannelsen og er nu succesfuld iværksætter, svært ved det, som hun oplevede som et meget fastlåst princip på uddannelsen: Man gør, som man altid har gjort. Det var svært, og hun oplevede uddannelsen og folkeskolen som en tidslomme, der havde vanskeligt ved at rumme hendes trang til innovation.

”Jeg er ikke en, der gør, som man plejer,” som hun siger i artiklen.

Hun arbejdede med en idé under sin afsluttende opgave i faget materielt design på seminariet i Aarhus, og den idé har hun nu realiseret med Urban Greenhouses – som står bag mobile drivhuse.