KarriereOpsigelse

Fyret! Sådan kommer du videre

Syv ud af 10 ledere har prøvet at stå med en fyreseddel i hånden – og hvad gør man så? Få gode råd her.

Syv ud af 10 ledere har prøvet at stå med en fyreseddel i hånden - og hvad gør man så? Få gode råd her.

Når skrivebordet er ryddet for allersidste gang, er det ikke kun på bordets overflade, der kan synes tomt. For hvad gør man egentlig, når man står i den situation?

Lederne har udarbejdet undersøgelsen "Bag om opsigelsen" blandt 1.311 af sine medlemmer i samarbejde med analyseinstituttet YouGov, og her svarer 49 % af de adspurgte, at de brugte deres fagforening eller a-kasse, da de blev opsagt. En del henvendte sig for at få hjælp til at vurdere, om fyringen skete efter bogen.

"Det er vigtigt, at opsigelsen sker ordentligt og redeligt. Virksomheden skal kunne begrunde og dokumentere for de forhold, der gør sig gældende. Ellers kan opsigelsen være usaglig, og så har man som leder krav på kompensation," siger Bodil Nordestgaard Ismiris, der er direktør og chef for medlemsrådgivningen hos Lederne - til Ledernes magasin i december 2014.

Hun er i øvrigt ikke overrasket over, at undersøgelsen også viser, at det er syv ud af 10 ledere, der har prøvet at stå med en fyreseddel i hånden, fordi man ifølge hende er mere udsat som leder.

79 procent af de ledere, der har prøvet at blive opsagt svarer, at fyringen var begrundet i virksomhedens forhold, eksempelvis omstruktureringer, nedskæringer og fald i ordretilgangen. Næsten halvdelen har desuden en fornemmelse af, at forholdet til chefen spiller ind.

Er din fyring foregået efter bogen?

Kommer fyringen, skal du, som Bodil Nordestgaard Ismiris også nævner, først og fremmest sikre dig, at du får de rettigheder, som loven og din ansættelseskontrakt giver dig. Start med at fokusere på, om dit opsigelsesvarsel er overholdt. Opsigelsen skal være skriftlig, og du skal have modtaget den senest ved udgangen af den sidste dag i måneden.

"Hvis ikke man får det korrekte opsigelsesvarsel og så bare melder sig ledig uden at gøre indsigelse, får man karantæne af a-kassen, for så regnes man for selvforskyldt ledig," forklarer Annette Bjørnegaard Jensen i en artikel hos Lederne.

Hun er juridisk konsulent i ansættelsesret i Lederne, og hun opfordrer til, at du tager kontakt til Lederne, hvis du har været ude for en usaglig fyring. Ifølge artiklen er det ikke et lovkrav, men arbejdsgiveren er dårligt stillet, hvis du ikke tydeligt - og helst skriftligt - har fået en advarsel om det, der ikke er tilfredsstillende - og altså dermed har fået en chance for at rette op på det. Lederne giver herunder fem gode råd til, hvad du kan gøre, hvis du er blevet fyret.

5 råd hvis du er blevet fyret

  1. Få en skriftlig opsigelse, så arbejdsgiveren ikke kan påstå, at det er dig, der udebliver fra jobbet uden grund.
  2. Bed din arbejdsgiver begrunde din opsigelse skriftligt, så du har de konkrete grunde til opsigelsen sort på hvidt.
  3. Undersøg, om du har fået dit rette opsigelsesvarsel.
  4. Husk, at du er særligt beskyttet, hvis du er gravid, på barsels- eller forældreorlov, eller hvis opsigelsen skyldes diskrimination på grund af for eksempel alder, køn eller graviditet.
  5. Underskriv opsigelsen "med forbehold for Ledernes godkendelse" (hvis du er medlem af Lederne, red.). Så kvitterer du, men viser, at du ikke nødvendigvis er enig.

Er du i job, kan det også være en fordel at forberede sig selv på en fyring, fordi det kan give ekstra ro i sindet at have tænkt scenariet igennem på forhånd, som Jobindex tidligere har beskrevet i artiklen "Sådan forbereder du dig på en fyring".