Øvrigt

Flere we­e­kend­vag­ter til sosu’erne

Hvert femte FOA-medlem på social- og sundhedsområdet har fået mere weekend- og helligdagsarbejde i løbet af de seneste to år. Det sker, selv om et stort flertal ønsker færre weekendvagter.

Ifølge en undersøgelse fra FOA har hvert femte medlem på social- og sundhedsområdet fået mere weekend- og helligdagsarbejde i løbet af de seneste to år. Undersøgelsen, der er baseret på svar fra 1.404 medlemmer, viser i øvrigt, at 56 procent af medlemmerne arbejder hver anden weekend.

Ifølge Fagbladet FOA hænger det dårligt sammen med sosu-medlemmernes ønske til weekendvagterne, som op imod 60 procent af medlemmerne ønsker færre af. Forklaringen på det øgede antal vagter på lørdage og søndage er formentlig de store besparelser, som sygehuse og ældreplejen har været udsat for.

”Vi har færre hænder og dermed færre at fordele weekendvagterne på,” siger social- og sundhedshjælper Lonnie Thunø til Fagbladet FOA.

Hun arbejder i Hvidovre Kommunes hjemmepleje, og er en af dem, der har fået flere weekendvagter. Det passer hende dårligt, fordi det betyder, at hun skal være endnu mere væk fra sin mand og to børn på syv og otte år.

Få har indflydelse på planlægningen

I 2009 udgav Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø rapporten ”Nye tider i ældreplejen – betydningen af indflydelse på egne arbejdstider”, som havde til formål at undersøge, hvordan indflydelse på egne arbejdstider påvirker helbred og trivsel blandt plejemedarbejdere i den danske ældrepleje. Otte arbejdspladser fra tre forskellige kommuner deltog i en 1-årig undersøgelse, og på baggrund af den kunne man konkludere, at:

  • Medarbejdernes involvering i vagtplanlægningen og tilfredshed med arbejdstiderne steg blandt de medarbejdere, der indførte individuel elektronisk vagtplanlægning.
  • Indførelsen af individuel, elektronisk arbejdstidsplanlægning resulterede i en lavere grad af regelmæssighed i arbejdstiderne.
  • Indledningsvis var mindre end hver femte medarbejder involveret i planlægningen af deres arbejdstid.
  • Deltagerne oplevede, at mere indflydelse på vagtplanen formentlig ikke mindsker behovet for at kunne bytte vagter/få fri fra allerede tildelte vagter.
  • Det kan være vanskelig at omsætte idéer om arbejdstidsplanlægningen til praksis – det blev nævnt, at det kræver mod og en tovholder med den nødvendige viden og beslutningskompetence.
  • Der var stor opmærksomhed omkring det forhold, at ændringer i arbejdstiderne potentielt kan have en uhensigtsmæssig betydning for forholdet til borgerne og samarbejdet med kollegerne.

Ifølge den nye undersøgelse fra FOA oplever tre ud af fire, at de har en lille eller meget lille indflydelse på planlægningen af weekendvagterne, og det påvirker de ansattes oplevelse af deres arbejdsplads.

”Ansatte, der har weekendarbejde, men ikke ønsker det, er generelt mere utilfredse med deres arbejdstider end andre og mere tilbøjelige til at ville forlade arbejdspladsen af den grund,” siger seniorforsker Anne Helene Garde til Fagbladet FOA.

Hun mener, at indflydelse på arbejdstiden har en række positive effekter, fordi at ansatte, der er med til at afgøre, hvornår de skal arbejde, blandt andet oplever bedre balance mellem privatliv og arbejde.