JobglædeOpsigelse

Er du bange for at blive fyret?

Mange oplever på et tidspunkt, at de er bange for at blive fyret, men frygten kan blive for voldsom. Bliv guidet til, hvordan du kan håndtere din frygt for at blive fyret.

Hvad vil min familie og venner tænke? Det bliver et kæmpe fagligt nederlag for mig, hvis min chef fyrer mig – jeg bliver valgt fra – og hvad med min økonomi? Jeg kan ikke betale min husleje uden min høje løn.

Tankerne kan formere sig med lynets hast: Du er bange for at blive fyret.

Det er en ganske normal følelse, hvis man spørger erhvervspsykolog Edith Kahlke, der ejer Kahlke Erhvervspsykolog.

”Hvis man analyserer på frygten, så kan den deles op i to forskellige dele, hvor den ene del handler om nogle tanker, der foregår inde i en selv, og den anden handler om noget helt objektivt. At man rent faktisk har en konkret fornemmelse af, at man snart bliver fyret,” fortæller hun og uddyber, at man først og fremmest skal finde ud af, hvor ens frygt kommer fra.

Foregik der en massiv fyringsrunde på din arbejdsplads i sidste måned, og er der ingen tegn på, at virksomheden går mod gyldne tider, ja så er risikoen for en fyring helt reel.

”De fleste oplever at blive fyret en eller flere gange i deres arbejdsliv. I Danmark har vi et fleksibelt arbejdsmarked, hvilket betyder, at unge eksempelvis kommer lettere ind på arbejdsmarkedet, end de gør i Sydeuropa, men det betyder samtidig også, at det er lettere for organisationer at fyre folk. Det er et vilkår, som man er nødt til at kunne håndtere i Danmark, med mindre man vil lade sig forsørge af andre,” siger Edith Kahlke, der mener, at det kan sammenlignes med, at man formentlig også nogle gange i sit liv oplever at blive droppet af en kæreste.

Hvis der er en reel risiko for en fyring, så mener hun i øvrigt, at du skal tage tyren ved hornene og spørge din chef, om du er i farezonen. Det er bedre at vide besked, end at gå og frygte noget, der måske ikke er noget i – eller få en afklaring, så man kan søge et nyt arbejde, som det lyder fra erhvervspsykologen.

Forbered dig bedst muligt

Kommer din frygt ikke af en virkelig risiko for en fyring, så skal du gå anderledes til værks.

”Når du ved, at du undervejs i dit arbejdsliv vil miste et job eller to, så er det smart at ruste sig kompetencemæssigt og gøre sig attraktiv for andre arbejdsgivere, tænke over at du geografisk er placeret, hvor der er muligheder – og lade være med at sætte dig selv så hårdt økonomisk. Det er det bedste, du kan gøre, og det kan dæmpe din frygt,” siger Edith Kahlke og tilføjer, at nogle kan antænde deres frygt for en fyring, hvis de er meget afhængige af en vis indtægt for at kunne betale deres faste udgifter.

Hun har tidligere lavet både kvantitative og kvalitative undersøgelser i en kommune, hvor hun undersøgte, hvem i kommunen der frygtede en fyring mest. På det tidspunkt var det gængs, at dem der var blevet ansat senest også var dem, der ville blive fyret først, hvis der skulle fyres i kommunerne.

”Jeg troede, at dem der sad alleryderst, nok ville være dem, der havde det dårligst, men det var slet ikke tilfældet. Der var ingen sammenhæng mellem ens frygt i forhold til, om man var fyringstruet eller, om man reelt først ville være i farezonen om flere år. Nogle af dem, der havde fire år på anciennitetsstigen, gik på arbejde med ondt i maven hver dag, hvor dem der reelt kunne blive afskediget inden for få måneder havde en anderledes tilgang til situationen: Det ville være et spark til at komme i en anden retning. Mennesker tager ting forskelligt, og det hænger meget sammen med, hvordan vi tænker,” siger Edith Kahlke, der mener, at man skal være særligt opmærksom, hvis man har tendens til tankespind – og ”drøvtygger” sine tanker.

Sæt stopper for dit tankespind

Har man det tankespind, råder hun til, at man siger stop til sig selv, når tankerne opstår.

”Hvis frygten udelukkende foregår i ens tanker, så er det rigtig vigtigt, at man er opmærksom på, at det ikke behøver at have noget med omverdenen at gøre. Det kan i stedet have noget at gøre med en selv,” siger hun og råder til, at man stopper tankemylderet og i stedet koncentrerer sig om eksempelvis at efteruddanne sig, så man holder sig attraktiv for arbejdsgivere generelt.

”Det giver bedre trivsel og selvværd. Man skal handle på det, man kan handle på. Det kan ikke betale sig at prøve at handle på noget, der ikke kan handles på – eller at tænke for meget over det. Hvis man tænker, at nu er man over 50 år, og så er der ingen muligheder, eller at ens virksomhed er en møg-virksomhed – den var bedre for fem år siden – så når du ingen vegne. Det er vilkår, som man er nødt til at acceptere. Fokuser i stedet for på det, du kan ændre,” råder erhvervspsykologen.

Hun mener i øvrigt ikke, at man som medarbejder yder sit bedste, hvis man går og er bange for at blive fyret. Hvis man hele tiden går og ser faresignaler, hvor der måske ikke er det, så risikerer man at blive for stressfølsom, og evner i mindre grad at sætte grænser på grund af ens bagvedliggende frygt for at blive fyret.

Følg disse råd, hvis du vil din frygt for at miste jobbet til livs:

Kom din frygt til livs

Find først og fremmest ud af, hvad din frygt bunder i

Er der en reel risiko for, at du bliver fyret? Så spørg din chef direkte og find ud af, hvor du står. Måske er der noget om snakken; så find ud af, om du kan opkvalificere dig, så der alligevel er brug for dig. Du kan også overveje at finde et nyt job. Måske er der intet om snakken, og så er din frygt ubegrundet. Skyldes din frygt tankespind fra din side, så læs videre her.

Rust dig til en fyring

Hvis du frygter for at blive fyret, så kan du dæmpe frygten ved at forberede dig grundigt til, hvis og når du en dag står med en fyreseddel: Dygtiggør dig og gør dig på den måde attraktiv for andre virksomheder end din nuværende. Bo godt geografisk i forhold til dine jobmuligheder. Lad være med at sætte dig for hårdt økonomisk, så du ikke bliver presset af det.

Stop dit tankespind

Hvis frygten udelukkende foregår i dine tanker, så sig stop til dig selv, når de opstår. Tal eventuelt med en god ven eller noget familie om din frygt. Er den overhovedet realistisk? Husk først og fremmest at handle på det, du kan handle på – det du ikke kan handle på, er du nødt til at acceptere som vilkår.

Læs også