KarriereØvrigt

Du bliver hurtigst øko­no­mi­chef i det private

Ifølge en ny opgørelse fra Djøf er hver femte djøf’er blevet chef fire til seks år efter deres eksamen, og man bliver hurtigst chef i det private.

Hvis du går og drømmer om at skrive chef på visitkortet og cv’et, så er der god grund til at bevæge dig ind i det private erhvervsliv. Den seneste opgørelse fra Djøf viser, at man bliver hurtigst chef i det private, derefter kommer kommunerne – og til sidst staten. I det private erhvervsliv er hver femte djøf’er blevet chef fire til seks år efter, de har taget deres eksamen.

”Vi har haft en højkonjunktur, hvor især mange private virksomheder er ekspanderet, og det kræver mange nye ledere,” siger professor i Human Ressource Management på Copenhagen Businness School, Henrik Holt Larsen på Djøfs hjemmeside.

Han mener, at private virksomheder har en større mobilitet på medarbejder- og lederniveau, og at de har en større accept af helt unge ledere.

Desuden mener han, at grunden til, at djøf’erne bliver hurtigere chefer i det private, handler om, hvem det er, de skal lede. Ledere med Djøf-baggrund i staten er typisk ledere for andre djøf’ere, mens de i den private sektor i højere grad leder ikke-djøf'ere. I de private virksomheder bliver djøf’erne ofte betragtet som oplagte ledere alene på grund af deres uddannelse.

Staten på vej
Flemming Christiansen, der er chef for Personalestyrelsens enhed for ledelse mener ifølge artiklen på Djøfs hjemmeside, at de unge chefers tid i staten er på vej.

”I staten ser vi bestemt også en yngre generation af chefer komme frem. Den udvikling vil helt sikkert fortsætte de kommende år, når en større generation af ældre chefer trækker sig tilbage,” siger han.

Er du efter nogle års hårdt arbejde op ad karrierestigen, nået til det øverste trin og er blevet chef, så skal du være opmærksom på, at din nye stilling formentlig kræver nogle helt andre færdigheder. I Morey Stettners ”Leder – ny i jobbet” kan du blandt andet læse, at samspillet med andre mennesker bliver meget vigtigt, og at det helt centrale for dig som ny leder er at planlægge og kommunikere. Han giver blandt andet følgende råd:

  • Giv positiv feedback
  • Træf solide beslutninger
  • Uddeleger ansvar og løft dine medarbejdere
  • Værn om din tid
  • Tænk strategisk og opbyg alliancer
  • Giv fremragende instrukser og underhold dit publikum
  • Tal med gennemslagskraft og vind over sarkasmen
  • Tag mundkurv på og lyt noget mere
  • Sørg for at få feedback og imponér din chef

Træf solide beslutninger
Morey Stettner mener, at du nu, hvor du er blevet leder kommer til at træffe beslutninger som aldrig før. Du vil sikkert opleve at sidde uroligt på skrivebordsstolen alt imens, du ønsker dig mere tid og langt flere informationer, inden du træffer den endelige beslutning. Men hvis du udvikler en procedure for en rolig og rationel beslutningstagning, vil det give dig en høj grad af selvtillid, når du skal træffe beslutninger under pres. Du kan nemlig beslutte dig hurtigt og levere gode resultater uden senere at skulle trække i land. Ifølge Morey Stettner skal du tænke på følgende, når du skal træffe en beslutning:

En beslutning indebærer tre trin: At indsamle kendsgerninger, indkredse valgmuligheder og vælge den bedste af dem. For at kunne arbejde med hvert enkelt trin, skal du være åben over for alt – også muligheder som måske ved første øjekast virker tossede eller letsindige. De kan blive guld værd senere, hvis de bliver kombineret med andre alternativer. Når du endeligt skal vælge mellem dine muligheder, skal du anvende objektive kriterier til at fastsætte, hvilken af dem der er den mest fornuftige og effektive.