KarriereNy i job

DTU-stu­de­ren­de etablerer flere start-ups end de ansatte

2015 er gjort op: I modsætning til året før, overhalede de studerende i 2015 de ansatte i forhold til antallet af start-ups.

I alt blev der blandt både lærere og studerende på DTU etableret 54 nye virksomheder i 2015 – tre flere end året før, men fordelingen ændrede karakter sidste år:

Mens de studerende i 2014 stod bag 21 start-ups og medarbejderne bag 30 – så stod de studerende bag 31 virksomheder – og medarbejderne bag 23 i 2015.

Ifølge DTU.dk kommer de studerende bag de nye virksomheder fra 14 forskellige uddannelser, og ifølge Marianne Thellersen, der er koncerndirektør for innovation og entreprenørskab på DTU, skyldes det store antal studenter start-ups blandt andet, at der er et stort fokus på innovation på DTU.

”Vi taler meget om innovation i undervisningen og understøtter innovationsmiljøet med iværksætterfællesskaber som DTU Skylab, hvor de studerende møder hinanden på tværs af fagområder,” siger Marianne Thellersen på DTU.dk og tilføjer:

”Desuden tilbyder vi mentorer, advokater og revisorer til at hjælpe studerende med at komme i gang med de nye virksomheder. Et af de nyeste initiativer er en iværksættermiddag, hvor vi inviterer stiftere af start-ups og spinouts fra 2012-2015 for at hylde iværksætterne og anerkende den betydning og værdi, de har tilført universitetet.”

Hurtig millioninvestering

En af de virksomheder, der er blevet startet af studerende i 2015, er Fishtrip, som blev startet i april. Allerede i efteråret landede de ifølge Trendsonline.dk en millioninvestering fra JUST EAT-stifteren Jesper Buch, som ser platformen som fiskeriets pendant til JUST EAT.

”Jeg tror, trangen til gode naturoplevelser ligger dybt i de fleste mennesker. Derfor er potentialet for en virksomhed som Fishtrip også rigtig stort,” siger Jesper Buch på Trendsonline.dk.

Ud over Jesper Buch investerer Christian Birk fra Endomondo også i Fishtrip, og samlet set er investeringsbeløbet nået op i millionklassen – et beløb, der skal bruges til både at udvikle produktet – men også til at ekspandere til udlandet.

Rasmus Dahl, der er medstifter af Fishtrip, er rigtig glad for, at Christian Birk investerer, fordi han har stor erfaring med at skabe et community fra Endomondo.

Fokus på kerneproduktet

Rasmus Dahl er ifølge Trendsonline.dk blevet foreslået at udvide produktet til også at tilbyde pakkeløsninger, hvilket han ikke er afvisende overfor – men indtil videre ønsker man at fokusere på kerneproduktet, før der eventuelt udvides:

”I starten kan det være svært at finde frem til, hvad kernen af ens produkt egentlig er, man skyder ofte lidt med spredehagl i starten, før man når frem til ens niche, og det man virkelig gerne vil skabe. Derfor vil vi gerne fokusere på at gøre vores produkt helt skarpt,” siger han til Trendsonline.dk.

Fishtrip er en gratis service, hvor man kan finde en fiskekutter et sted i Danmark og nemt komme på fisketur. Det koster ikke noget for fartøjerne at melde sig til – og de betaler kun en lille procentdel af deres salg.