Øvrigt

Det skal du kunne som lærer i fremtiden

Hvad skal du kunne som lærer i fremtiden? Har du en chance ude på skolerne om 10 år med dine kvalifikationer? Find svaret her.

Der er selvfølgelig nogle færdigheder, som man til hver en tid har skullet have som lærer. Det gælder for eksempel det at kunne skabe positive relationer, uanset om det gælder relationer til elever, forældre, andre faggrupper, virksomheder eller andre.

Netop det at have en veludviklet relationskompetence, vil altid være nødvendigt for en lærer – også på fremtidens arbejdsmarked, hvis man spørger Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Lærernes A-Kasse. Men kigger man bare 10 år ud i tiden, så er der nogle bestemte færdigheder, som bliver mere og mere vigtige ifølge formanden. Han peger på følgende egenskaber, som du skal besidde som fremtidens lærer:

Du skal være god til klasserumsledelse

”Det bliver mere og mere vigtigt, at man som lærer er god til demokratisk ledelse i klasserummet. Der skal ikke være tvivl om, at det er læreren, der er den professionelle og har ansvaret for undervisningen. Læreren skal tydeligt være en lederfigur – med et demokratisk og lyttende udgangspunkt.”

Du skal være hamrende dygtig fagligt og fagdidaktisk

”Man skal virkelig kunne sit fag, og så skal man kunne omsætte sit fags indhold og metoder til undervisning, der skaber læring og viden hos eleverne. Det er også derfor, at vi i Danmarks Lærerforening peger på, at vi gerne vil have uddannet kandidater i didaktik. Du skal i øvrigt være metodisk i dit arbejde og finde frem til nogle metoder at arbejde på, som er effektive – herunder også at inddrage elektroniske lærermidler i undervisningen.”

Du skal være god til at prioritere

”Presset udefra for, hvad læreren skal kunne og mængden af opgaver bliver større og større, og derfor bliver det at prioritere afgørende for en lærer. Det handler om, at man som lærer er god til at være præcis omkring, hvad der er det vigtigste – og hvad der er mindre vigtigt. Det skal man også være god til at være i dialog med skoleledelsen om. Man er nødt til at erkende, at noget er mere vigtigt end andet, ellers ender man som en hund i et spil kegler og med aldrig at komme i dybden med noget. At kunne prioritere bliver en afgørende kompetence for fremtidens lærer.”

Sådan opnår man kvalifikationerne

En ting er at kende til de kvalifikationer, som i høj grad bliver vigtige på fremtidens skoler, en anden er at sikre sig, at man også har de kvalifikationer til den tid. Hvordan får man egentlig de kvalifikationer? Gordon Ørskov Madsen mener generelt, at man kunne ønske, at lærernes grunduddannelse var bedre og af højere kvalitet, så de lærerstuderende lærte ovennævnte ting. Han mener, at de lærerstuderende i et vist omfang lærer det i dag, men at det godt kan blive meget bedre.

”Derudover er der også et efteruddannelsesbehov i de forskellige fag, hvilket man også har peget på i skolereformen, hvor man vil have, at lærere skal op på linjefagsniveau i de fag, de underviser i. Det er en rigtig god målsætning,” siger Gordon Ørskov Madsen, der dog mener, at skolerne står med en reel udfordring, fordi der er sat penge af til efteruddannelsen men ikke til, at vikarer kan dække ind for lærerne, når de er væk.

Kompetencerne kan også blive styrket via god skoleledelse, hvor ledelserne på skolerne kan sætte nogle processer i gang med fokus på netop at være god til klasserumsledelse og til at prioritere.

”Ledelserne på skolerne skal tage lederskabet i forhold til de udviklingsområder, og de skal udfordre lærerne. Nogle lærere vil måske skulle efteruddannes inden for et bestemt felt, men andre gange kan det være, at man på skolen skal være mere tydelig og involverende for at udvikle lærerne,” siger Gordon Ørskov Madsen.

Han nævner som et eksempel, at der måske er uro i en klasse, og at det dér er afgørende, at en skoleledelse går ind og coacher læreren i forhold til at blive bedre til at være lederen i klassen – en af de ting, som Gordon Ørskov Madsen har fremhævet som en af de vigtigste kompetencer for fremtidens lærer.