Øvrigt

Det højeste antal mænd no­gen­sin­de er startet på sy­geple­jeud­dan­nel­sen

I år begynder det højeste antal mænd nogensinde på sygeplejerskeuddannelsen. Samtidig udgør mænd en rekordstor andel af de studerende.

En ny rekord er blevet slået i år: Antallet af mænd, der er startet på sygeplejerskeuddannelsen, har aldrig været højere. Ud af de i alt 3.581 ansøgere, der i år, fik tilsagn om, at de er blevet optaget på sygeplejerskeuddannelsen, er de 254 mænd. Samtidig udgør mændene ifølge fagbladet Sygeplejersken også en større andel af den samlede gruppe af studerende. Hvor 6,6 procent af de optagne sygeplejestuderende i 2015 var mænd, er tallet i år 7,1 procent – det højeste nogensinde. Til sammenligning er andelen af mænd blandt alle uddannede sygeplejersker i beskæftigelse ifølge Sygeplejersken på 3,5 procent.

Rekorden glæder den nye formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, SLS, Helle Yndgaard Storm:

”Antallet er stadig forholdsvis lavt, men vi er selvfølgelig enormt glade for, at vi kan se en positiv udvikling i antallet af mænd, der bliver optaget på sygeplejerskeuddannelsen,” siger hun til Sygeplejersken og tilføjer:

”Jo flere forskellige mennesker, vi er på uddannelsesstederne, jo bedre. Det skaber mangfoldighed og et bedre læringsmiljø, da det gør os i stand til at se tingene fra flere perspektiver, akkurat som vi skal kunne, når vi kommer ud. Her møder vi jo mange forskellige mennesker hele tiden.”

Målrettet indsats

SLS har sammen med Dansk Sygeplejeråd arbejdet målrettet på at få flere mænd i faget – blandt andet via kampagnen ”Man(d) kan blive sygeplejerske” – som kan følges på Facebook – og hvor man blandt andet kan læse, hvorfor nogle mænd vælger at blive sygeplejersker.

Du kan blandt andet læse om 45-årige, John Cox, der har en ingeniør-bachelor og har arbejdet som det i 14 år: ”Penge, rejser, glamour” – som han skriver – så hvorfor skifte til at blive sygeplejerske?

”Jeg har ligget en del på hospitalet som barn og ung på grund af mange operationer for en mild form af cerebral parese. Her var sygeplejersker en stor del af min hverdag. De var altafgørende for min følelse af tryghed og velfærd,” skriver han på Facebook.

Her på jobindex.dk kunne du tidligere i år læse artiklen ”Stor forskel på mænd og kvinders uddannelsesvalg” – hvor det fremgår, at der ifølge Danmarks Statistik er stor forskel på mænd og kvinders uddannelsesvalg. Det overrasker ikke Mette Lykke Nielsen, der er forsker i køn og uddannelse på Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet:

”Vi har altid set et meget kønsopdelt uddannelsesvalg, hvor mænd typisk vælger at blive automekaniker og kvinderne social- og sundhedshjælper. Men der sker også en udvikling, hvor vi for eksempel ser, at et fag som malerfaget, hvor majoriteten tidligere var mænd, nu tiltrækker lige mange mænd og kvinder,” siger hun i artiklen.

Hun mener, at det kræver noget af den enkelte unge og de unges omgivelser, hvis de vælger at bryde med det, mange normalt forbinder med maskuline og feminine job:

”Så er det lettere at vælge noget, der ikke forstås som ”naturligt” for en kvinde/mand (hvis man får opbakning og selv kæmper for det, red.). Det allervigtigste er efter min mening at fokusere på den enkelte. Får man ikke øje på den enkeltes talent eller kvaliteter på grund af kønsstereotype filtre, så er det et stort tab både for den enkelte og for samfundet, fordi man ikke får valgt det rigtige,” siger hun på jobindex.dk