JobsøgningTests

Brug af per­son­ty­pe­test til job­søg­ning og job­sam­ta­le

En persontypetest er interessant for dig som jobsøger, fordi den afslører dine sande præferencer – og ikke bare din adfærd. Bliv klogere på dig selv med vores gratis persontypetest.

Jobindex tilbyder en gratis persontypetest, som du kan bruge i forbindelse med din jobsøgning eller forberedelse til en jobsamtale. Testen er udarbejdet i samarbejde med Fredi Falk Vogelius, og for ham er det vigtigt at huske forskellen på en personlighedstest og en persontypetest.

”En personlighedstest måler som regel din faktiske adfærd, mens en persontypetest måler dine præferencer, dvs. hvad du foretrækker, når det fx kommer til din opfattelse af verden, og hvordan du træffer beslutninger,” forklarer Fredi Falk Vogelius.

Persontypetestens fire dimensioner

Testen undersøger dine personlige præferencer, når det kommer til:

  1. din kilde til energi – om du er ekstrovert eller introvert
  2. din måde at indsamle informationer på – om du er sansende eller intuitiv
  3. din måde at træffe beslutninger på – om du er tænkende eller følende
  4. din livsstil – om du er vurderende eller opfattende.

Når dine svar har afgjort dine præferencer, bliver du placeret i én ud af 16 forskellige personlighedstyper, der er afgjort af netop sammensætningen af dine præferencer – fx ESFJ, der er karakteriseret ved en person, der har præference for ekstroversion, at være sansende, følende og vurderende.

Persontypetesten viser altså det, du har præference for – og ikke nødvendigvis det, du ender med at gøre.

”Du kan godt foretrække at gøre noget på én måde, men gøre noget andet, fordi du har vænnet dig til det, eller fordi det fungerer bedre for dig at gøre noget andet end det, du foretrækker. Og det komplicerer naturligvis spørgsmålet om, hvad du så i virkeligheden foretrækker,” fortæller Fredi Falk Vogelius smilende.

”Jeg vil mene, at du er det, du foretrækker – også selvom en anden tillært adfærd kan sløre billedet lidt.”

Brug persontypetesten i din jobsøgning

Ifølge Fredi Falk Vogelius er en præferencetest, som persontypetesten i bund og grund er, en fantastisk måde for dig at blive afklaret på i din jobsøgning, da den forsøger at finde ind til det, du foretrækker.

”Lad os sige, at du er holdningsbaseret og tænker i helheder, men får tilbudt et job i en organisation med topstyring og med meget ringe mulighed for at påvirke dine egne opgaver. Her kan persontypetesten hjælpe dig til at identificere mismatch med kultur og arbejdsopgaver,” påpeger Fredi Falk Vogelius.

”Persontypetesten forsøger altså at beskrive den ideelle dag for dig – og jo mere detaljeorienteret, du er, des bedre vil du matche et job med praktisk arbejde, hvor du kan se konkrete resultater i stedet for at skulle forholde dig til teoretiske begreber.”

Forbered jobsamtalen med persontypetesten

Persontypetesten kan også hjælpe dig med at finde de gode eksempler, der kan fremhæve de kompetencer, som du naturligt er dygtig til, mener Fredi Falk Vogelius.

”Testen vil vise, at du fx er god til noget praktisk eller teoretisk, og den viden kan du bruge til at finde eksempler på, hvordan du har været dygtig inden for netop det område. På den måde kan du underbygge dine kompetencer med konkrete eksempler, hvor en specifik kompetence har været i spil,” forklarer Fredi Falk Vogelius.

Samtidig understreger han, at det er troværdigt, når en kandidat kan eksemplificere, at de er gode til det, de siger.

”Hvis ikke kandidaten kan det, er det mere tankespin, men eksempler får mig til at tænke, at kandidaten har styr på det og kender sig selv. Og det gør en ansættende leder tryg.”

Tag persontypetesten

Læs også