Øvrigt

Ar­bejds­mæng­den er for stor for far­ma­ceu­ter

38 procent af medlemmerne af Pharmadanmark, der blandt andet tæller farmaceuter, mener, at deres arbejdsmængde på jobbet er for stor.

”Undersøgelsen konkluderer, at det moderne arbejdsliv har konsekvenser for Pharmadanmarks medlemmer og for andre akademikere. Grænseløshed, selvledelse, konkurrence- og præstationskultur og til tider dårlig ledelse skaber mange udfordringer for den enkelte ansattes psykiske arbejdsmiljø. Det kan blandt andet være stress og manglende balance mellem privatliv og arbejdsliv.”

Sådan lyder det i Pharmadanmarks blad Pharma, som kan fortælle, at hele 38 procent af Pharmadanmark-medlemmerne mener, at deres arbejdsmængde er for stor. Undersøgelsen er foretaget af Akademikernes Centralorganisation, og medlemmerne af Pharmadanmark tæller blandt andre farmaceuter, kemikere, biokemikere, biologer og biomedicinere.

Over halvdelen af alle medlemmer (54 procent) oplever, at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads. 37 procent har i nogen grad et godt psykisk arbejdsmiljø, mens 9 procent ikke har et godt psykisk arbejdsmiljø. Undersøgelsen viser i øvrigt, at privatansatte har et bedre arbejdsmiljø end de offentligt ansatte.

Sådan bliver det bedre

Medlemmerne i Pharmadanmark blev også spurgt om, hvilke faktorer der ville medvirke til at forbedre deres psykiske arbejdsmiljø.

”Her peger mange på bedre ledelse (49 procent) og mere tid til kerneopgaven (39 procent). 39 procent peger også på en tilpas velafgrænset arbejdsmængde,” lyder det i artiklen.

I en tidligere artikel her på Jobindex – Ledelsen afgørende for akademikernes arbejdsmiljø – udtaler Finn R. Larsen, der er formand for Akademikerne, i forbindelse med undersøgelsen, at ”det fremgår tydeligt af undersøgelsen, at ledelsen er afgørende for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø”.

”Derfor er det vigtigt at sikre, at vores ledere bliver klædt godt nok på til at fremme godt psykisk arbejdsmiljø. Vi håber, at vi med denne undersøgelse er med til at skabe en debat på kommende ledelses- og direktionsmøder om, hvordan man i egen virksomhed arbejder med det psykiske arbejdsmiljø, og hvilke skjulte omkostninger man måske har, fordi man ikke arbejder strategisk med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø for eksempel ved at sikre, at alle virksomhedsledere er klædt på og har ledelsesrum til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø,” siger han og henviser til, at undersøgelsen i øvrigt viser, at der er meget store gevinster at hente ved at forbedre arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der allerede har et godt arbejdsmiljø.

Det mener han er en øjenåbner for mange arbejdsgivere.

”Hvis vi gennem en målrettet indsats sørger for, at alle akademikere fik et lidt bedre arbejdsmiljø, end de har i dag, så vil det på samfundsplan betyde, at akademikerne som gruppe kunne levere en ekstra værdi svarende til 10 milliarder kroner årligt,” siger Finn R. Larsen på ac.dk og fortsætter:

”Vores analyse understreger, at det psykiske arbejdsmiljø er noget arbejdsgiverne bliver nødt til at sætte meget mere fokus på. Hverken i det private eller i den offentlige sektor, har vi råd til at ignorere den kæmpestore gevinst, der ligger i at sikre medarbejderne har et godt psykisk arbejdsmiljø.”

Samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere centralt

Ifølge bladet Pharma er et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne helt centralt i arbejdet med at skabe bedre psykisk arbejdsmiljø. Ledelsen skal ifølge Pharma:

  • rette fokus mod og prioritere et godt psykisk arbejdsmiljø
  • sikre, at der på arbejdspladsen kan tales åbent om det psykiske arbejdsmiljø
  • sikre, at personaleledere får værktøjer til at takle det psykiske arbejdsmiljø
  • begrænse hyppige forstyrrelser
  • undgå, at medarbejderne oplever for stort arbejdspres i længere perioder.

Om undersøgelsen

Hovedorganisationen Akademikerne har i samarbejde med de 25 medlemsorganisationer gennemført en omfattende undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i alle hjørner af det akademiske arbejdsmarked. 28.000 akademikere – herunder 1.517 fra Pharmadanmark – har svaret på et omfattende spørgeskema. Det er første gang nogensinde, at der er lavet en så detaljeret kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø for alle grupper af beskæftigede akademikere.