Karriere

Arbejde i Sverige: Optjener jeg ret til svensk pension?

Når du arbejder i Sverige, optjener du ret til svensk såkaldt ”allmän pension”, hvilket svarer til folkepension i Danmark. ”Allmän pension” i Sverige er højere end den vi kender fra Danmark. Alligevel har langt de fleste også en arbejdsmarkedspension og eventuelt en privat pensionsopsparing.

Artikel fra Øresunddirekt

Den svenske ”allmänna pensionen” er sammensat af forskellige elementer, hvor nogle er koblet op på dine indtægter. Den svenske ”allmänna pension” er højere end den danske. Hvis du som dansker har arbejdet i Sverige i en årrække, har du optjent indkomstpension og præmiepension. Der betales samlet 18,5 % af lønnen til den fremtidige offentlige pension. 16 % går til såkaldt indkomstpension og 2,5 % til den såkaldte præmiepension.

Arbejdsmarkedspension

På langt de fleste arbejdspladser er der lavet aftaler mellem arbejdsmarkedets parter, der indebærer, at medarbejderen optjener en indkomstbestemt arbejdsmarkedspension. I Sverige kaldes dette for ”tjänstepension”. Aftalen indebærer, at du som lønmodtager får en del af din løn i form af pension - typisk omkring 10 % af slutlønnen. Det er din arbejdsgiver der skal tegne en ”tjänstepension” på dine vegne. Nogle gange kan du dog selv bestemme hvilket forsikringsselskab, der skal forvalte dine pensionspenge. Hvis du har arbejdet indenfor forskellige områder kan du have mere end en tjänstepension.

Privat pensionsopsparing

Selvom du optjener både folkepension og tjänstepension, kan du vælge at supplere med en privat pensionsopsparing. Dette er en frivillig ordning, som du kan tegne gennem din bank eller dit pensionsselskab.

Ansøg om udbetaling af pension

Når du en gang skal ansøge om ”allmän pension”, skal du gøre det i dit bopælsland. I den forbindelse skal du også indberette, at du har arbejdet i et andet EU-ESS-land, og i hvilket tidsrum. Pensionsstyrelsen videresender derefter din ansøgning til Pensionsmyndigheten i Sverige, som vil udregne og udbetale din svenske pension.

Vil du vide mere om at bo i Danmark og arbejde i Sverige?

Besøg www.oresunddirekt.com. Her kan du få svar på dine spørgsmål, finde relevante links og læse meget mere om at arbejde i Sverige.

Besøg www.jobbsafari.se for at se jobannoncer i Sverige.