Jobannonce: Vil du arbejde med mennesker? Så bliv SSH-elev i Stevns Kommune med opstart 16. november 2020

Stevns KommuneVil du arbejde med mennesker? Så bliv SSH-elev i Stevns Kommune med opstart 16. november 2020

Stevns Kommune

Har du lyst til at arbejde med borgere på plejecentre og i hjemmeplejen? Og kunne du tænke dig at støtte ældre i et aktivt og meningsfyldt liv? Som social- og sundhedshjælper kan du se frem til en alsidig arbejdsdag med masser af udfordringer, og hvor to dage aldrig er ens.

Du kan se frem til en uddannelse med løn og sikkerhed for, at du har en praktikplads. Under praktikken vil du blive tilknyttet uddannede vejledere, der vejleder og støtter dig.

Dine vigtigste opgaver er at hjælpe ældre borgere med personlig pleje og praktiske opgaver og støtte og hjælpe borgeren til at være aktiv. I den forbindelse kommer du til at arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Desuden kommer du til at arbejde med tidlig opsporing, rehabilitering og igangsættelse af forskellige aktiviteter.

Andre relevante job