16 jobannoncer

Din søgning

Filtrér din søgning

Kategori

16 jobannoncer

Gem
Stevns Kommune

Egehaven søger social- og sundhedsassistent til aftenvagt

Køge

Træd ind i en verden af omsorg, faglighed og et unikt fællesskab på Egehaven. Hvis du er en passioneret SSA, er det nu din chance for at blive en vigtig del af vores dynamiske team i aftenvagten.

Vores aftenvagt består af mandag- og onsdagsteam, som arbejder 5-2. Hvert team består af en ansvarshavende SSA og 4 SSH. Du vil ikke kun opleve en meningsfuld hverdag, men også et kollegialt fællesskab, der støtter op om både beboernes og hinandens behov.

Gem
Stevns Kommune

Tandlæge søges til Stevns Kommunale Tandpleje

Store Heddinge

Dygtig og engageret tandlæge søges til en fast stilling på fuldtid. Vi er fleksible med hensyn til arbejdstider.

Arbejdsområdet vil være tandpleje for børn og unge. Desuden vil der være mulighed for at beskæftige sig med omsorgstandpleje og socialtandpleje.

Har du lyst til et job der byder på både udfordringer og muligheder, så er vi en tandpleje, der arbejder målrettet med høj faglighed, har fokus på velorganiseret evidensbaseret profylakse og tilbyder teamtandpleje med erfarne, engagerede og dygtige kollegaer.

Gem
Stevns Kommune

Strøbyskolen søger erfaren lærer med matematik og/eller dansk

Strøby

Tænker du matematik, når du sover- eller drømmer om det, når du er vågen? Så er du lige den rette lærer til Strøbyskolen.

Vi har en ledig stilling i indskolingen, hvor faget matematik er omdrejningspunktet. Der vil være støttetimer tilknyttet stillingen. Kan du også dansk, musik, madkundskab eller naturfag, så er det et plus. Det vigtigste er dog, at vi får den rette til stillingen.

Hvis jobbet bliver dit, bliver du lærer på en tresporet skole med ca. 750 elever og 80 medarbejdere. Skolen er beliggende i den smukke stevnske natur med gode fysiske rammer.

Gem
Stevns Kommune

UU-vejleder

Store Heddinge

Vi ser de unge som et vigtigt råstof, og vi brænder for at bringe de unge ind på vejen videre til beskæftigelse gennem uddannelse.

Som UU-vejleder har vi en høj grad af selvforvaltning, og du får lov til at arbejde selvtilrettelæggende, selvstændigt og proaktivt i forhold til interne og eksterne samarbejdspartnerne, unge, forældre, lærere, skoleledelser, virksomheder og de øvrige UU-kollegaer.

Gem
Stevns Kommune

Dag- og aftenvagter søges til Hårlev Hjemmepleje

Hårlev

Som udekørende i en hjemmepleje bidrager du med varetagelsen af en lang række komplekse og udfordrende plejeopgaver i private hjem. Du indgår i et tæt samarbejde med de udekørende sygeplejersker, hvor din opgave blandet andet er sammen med dine kollegaer, at sikre et sammenhængende og koordineret borgerforløb.

Vi lægger vægt på at skabe målrettede, individuelle borgerforløb af høj kvalitet og vi har et godt og tæt samarbejde med vores ”specialistfunktioner” såsom demens-koordinatoren, akutfunktionen, kontinensklinikken samt sår- og sygeplejeklinikkerne.

Gem
Stevns Kommune

Ledige stillinger i Dagplejen

Her er drømmejobbet fyldt med nærvær, glæde og leg.

På baggrund af det stigende børnetal, skal vi ansætte dagplejere i Stevns Kommune. Det drejer sig om Strøby, Strøby Egede, Vallø samt Hårlev området.

Som dagplejer er du med til at skabe tilknytning og sunde relationer, hvor du støtter det enkelte barns læring, udvikling og trivsel.

Så er du omsorgsfuld, nærværende, og har en anerkendende tilgang til andre mennesker, samt lysten til at give børn en tryg hverdag i dit hjem, så er du måske vores kommende dagplejer.

Gem
Stevns Kommune

Hotherskolen søger en lærer i fast fuldtidsstilling fra august 2024

Hårlev

Vil du være en del af et fantastisk team på en skole med gode arbejdsvilkår?

Det primære vi søger, er en tysklærer, som kan indgå i vores mindre team af tysklærere sådan at lektionerne bliver spredt mere blandt lærerne med tyskkompetencer. Dine øvrige ønsker og kompetencer vil indgå i en god dialog.

Stevns Kommune har lokalaftale med den lokale lærerkreds om arbejdstiden for lærere. Det medvirker til gode arbejdsvilkår for den enkelte lærer

Gem
Stevns Kommune

Ledsager søges til yngre mand bosat i Lejre

Ønsker du at gøre en forskel for en yngre mand på 28 år, så har du nu mulighed for at blive ledsager. Denne unge mand bor på et bosted i Lejre.

Borgeren elsker blandt andet at gå ture, køre ture i bil og spise pizza.

Stillingen som timelønnet ledsager og timetallet kan variere fra uge til uge, inde for bevillingens rammer.

Gem
Stevns Kommune

Hjemmeplejen Rødvig har spændende SSH-stilling i aftenvagt ledig

Vi søger en Social- og sundhedshjælper, der vil indgå i et velfungerende team med en høj faglighed, kompetenceudvikling samt delegering, og hvor det tværfaglige samarbejde er i fokus, ligesom vi står sammen om at sikre et godt arbejdsmiljø.

Vi kan bl.a. tilbyde:

  • En arbejdsplads med mange spændende og varierede arbejdsopgaver til forskellige borgergrupper.
  • En arbejdsplads, der lægger vægt på en fast struktur, så alle ved, hvad de skal og får brugt deres erfaring, viden og faglighed.
Gem
Stevns Kommune

Pædagog til børnehaveklassen på Hotherskolen (barselsvikariat)

Hårlev

Fra 1. august 2024 søger vi en barselsvikar, som pædagog til vores børnehaveklasse med lyst til leg og læring i et fantastisk indskolingsteam. Stillingen er på fuldtid.

Hotherskolen er en skole i udvikling. Vi har igangværende projekter som Skolestyrken, Fri for mobberi og Den ordblindevenlige skole. Skolen sætter ressourcer og kompetencer i spil for at få den bedste kvalitet i undervisningen.

Vi arbejder med at lette overgangen fra børnehave til skole. Dels ved et stærkt samarbejde med børnehave og senere SFO, dels ved at bygge videre på alle de kreative færdigheder børnene har tilegnet sig i forvejen.

Gem
Stevns Kommune

Socialrådgiver søges til en fast stilling i Specialteamet i Børn, Unge og Familier

Store Heddinge

Er du vores nye kollega, som kan være med til at skabe en positiv forandring for børn med funktionsnedsættelse og deres familier?

Som socialrådgiver/socialformidler i Specialteamet vil du skulle:

  • Yde råd og vejledning til familier med et barn med nedsat funktionsevne, jf. servicelovens § 11
  • Foretage målgruppevurderinger
  • Behandle ansøgninger om hjemmetræning, merudgifter, kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, ledsagerordning og aflastning efter serviceloven

Vi tilbyder dig 2 hjemmearbejdsdage om ugen, stor fleksibilitet, balance mellem privatliv og arbejdsliv, attraktiv løn.

Humanassist søger for Stevns Kommune
Gem
Humanassist

Afdelingsleder for ydelses- og integrationsteam søges til Arbejdsmarked og beskæftigelsesområdet i Stevns Kommune

Hårlev

Vil du stå i spidsen for en forandringsparat og forventningsfuld medarbejdergruppe, som ønsker lederskab og en fælles retning med plads til både indflydelse og medbestemmelse?

Din primære rolle bliver at styrke rammerne for både den faglige og sociale del af vores arbejdskultur samt at fremme samarbejdet på tværs af teamet.

Du får en spændende stilling i en organisation med ambitioner for den fremtidige udvikling

Gem
Stevns Kommune

Klippinge Børnecenter søger en medarbejder til et barselsvikariat i børnehaven

Klippinge

Vi er en lille integreret institution, der består af 3 børnegrupper på 0-6 år.  Klippinge Børnecenter ligger i et naturskønt område med tre fantastiske legepladser, hvor der kan findes små læringsmiljøer og køkkenhavemiljøer og en bålhytte.

Vi arbejder på tværs af huset som udgangspunkt, da vi er en lille enhed. Vi er en personalegruppe der vægter arbejdsmiljøet højt for både børn og voksne. Vores børnegrupper består af en bred mangfoldiglighed og vi vægter den nære relation i arbejdet med børnenes trivsel.

Gem
Stevns Kommune

Stevns Kommune søger sundhedsplejersker

Store Heddinge

Brænder du for børn og unges trivsel og sundhed? Værdsætter du ligeledes sundhedsplejens kerneopgaver, og har du mod på samt lyst til at præge den videre udvikling i sundhedsplejen?

Vi er et selvledende team, hvor vi i det daglige fordeler vores arbejds- og ledelsesmæssige opgaver indbyrdes og derfor har stor indflydelse på vores egen arbejdsdag. Som udgangspunkt tilbydes en ansættelse i en kombineret stilling med skole- og småbørn.

Gem
Stevns Kommune

SSH søges til dagvagt i Hjemmeplejen Strøby

Tænker du, at det er ved at være tid til andre og nye udfordringer, så søger vi i øjeblikket en SSH til et spændende job i Hjemmeplejen.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer med arbejde hver 2. eller hver 3. weekend men andet timetal kan aftales.

Vi går en meget spændende tid i møde hvor vi fra september implementerer tværfaglige teams, hvor vi skal arbejde med en højere grad af medarbejderinddragelse og ejerskab til planlægning af kørelister og afviklingen af de udfordringer vi står med på den enkelte dag. En helt anden måde at tænke på, men vi glæder os meget til processen.

Gem
Stevns Kommune

Er du vores nye ydelsesmedarbejder?

Store Heddinge

Vil du være med til at hjælpe ledige borgere med deres forsørgelse? Så er det dig vi søger til vores Ydelsesteam.

Omdrejningspunktet i dit arbejde er at yde sagsbehandling til borgerne i forhold til forsørgelsesydelser, enkeltydelser og ydelser efter lov om social pension.

Som nyansat i Stevns Kommune, får du en god introduktion til arbejdsopgaverne og der følges løbende op på din trivsel både fagligt og personligt.

- Din kommende kollega

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stillinger.

Opret CV