24 job matcher din søgning 24 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Stevns Kommune Strøbyskolen søger engageret lærer til mellemtrin og udskoling

Stevns Kommune, Strøby

Har du lyst til at blive en del af et stærkt kollegialt fællesskab og lyst til at indgå i et tæt og forpligtende samarbejde omkring din undervisning med fagligt dygtige og ambitiøse kolleger, så bliv lærer på Strøbyskolen i Stevns Kommune

Vi har en lokal arbejdstidsaftale, hvor lærerne underviser 25 lektioner om ugen. Vi har meningsfuld tilstedeværelse og en pulje med tid til egen forberedelse og en personlig arbejdsplads klar til dig.

Vi har igennem en længere årrække arbejdet med en udskolingsmodel, hvor eleverne er i et stort fællesskab på årgangen, men delt på hold, som skifter i løbet af året. Vi prioriterer derfor et tæt samarbejde mellem lærerne således, at man som udgangspunkt planlægger forløb og undervisning i fællesskab. Hvis du har interesse for udskolingen, skal du have lyst til at indgå aktivt i denne udskolingsmodel.

Stevns Kommune Plejecentret Egehaven opnormer i aftenvagten og søger derfor en engagerede og faglig stærk SSA eller SSH

Stevns Kommune, Køge

Vi står i den situation, at vi kan tilbyde følgende:

Fast stilling med et grundrul på 5-2 rul kl. 15-23. Dvs. du arbejder onsdag og torsdag i lige uge. Onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag i ulige uge.

Egehaven er et somatisk plejecenter, men har også beboere med svær demensrelateret sygdom. Egehaven består af 40 skønne boliger med hver deres egne terrasser.

I Stevns Kommune arbejder vi rehabiliterende og tager afsæt i den enkelte beboers livshistorie, således vi kan være med til at styrke beboerne i at ’blomstre’. Dette bevirker, at vi på Egehaven har fokus på at arbejde med personcentreret omsorg for bedst at imødekomme vores beboere.

Stevns Kommune Plejecentret Egehaven søger engagerede og fagligt stærke SSA’er og SSH’er (fortrinsvis dagvagt)

Stevns Kommune, Køge

Er du færdiguddannet SSA eller SSH og ønsker at være en del af et godt team, så læs videre.

I Stevns Kommune arbejder vi rehabiliterende og tager afsæt i, hvad der får vores beboere til at ’blomstre’, så vi kan være med til at understøtte glæden og styrken i beboerens liv.

Vi tilbyder blandt andet:

 • En afvekslende og travl hverdag med mange spændende opgaver og godt kollegialt fællesskab. Med andre ord kan vi med sikkerhed garantere, at to arbejdsdage ikke ligner hinanden, men vores beboeres behov og ønsker vil og skal altid være i centrum ud fra de rammer vi har
 • En organisation i udvikling, hvor du har medindflydelse på at sætte dit præg på udviklingen. Vi skal i efteråret arbejde med social kapital – skabe et arbejdsfællesskab for at vedligeholde og styrke det gode arbejdsmiljø
Stevns Kommune Jobcenter Stevns søger en engageret og resultatorienteret sagsbehandler til integrationsindsatsen

Stevns Kommune, Store Heddinge

Som ny borger i et andet land er det afgørende at lære sproget, for at sikre den gode integration. I Stevns tror vi på at sproget bedst læres i et arbejdsliv, hvor gode kollegaer i virksomhederne er med til at støtte integrationen. SÅ! Brænder du for at medvirke til en god jobrettet integrationsindsats – er det dig vi søger!

Stevns er en mindre kommune, hvor vi arbejder tæt på og med borgerne. På den måde sikrer vi et stort fokus på at hjælpe flygtninge- og familiesammenførte i job eller uddannelse.

Stillingens nøgleopgaver:

 • Fokus på at hjælpe flygtninge og familiesammenførte i job eller uddannelse gennem motiverende jobsamtaler
 • Vejledning i CV og jobsøgning – herunder at kvalificere borgernes kompetencer til at matche virksomhedernes behov
 • Iværksættelse og opfølgning af aktiviteter og tilbud
 • Udarbejdelse og opfølgning på borgernes planer og forløb
Gem
Humanassist
Afsnitsleder

Humanassist søger for Stevns Kommune

Progressiv Afsnitsleder med ansvar for udeområdet, som består af hjemmeplejen, sygeplejen samt træning, søges til spændende stilling på et område i vækst.

Du får ansvaret for, og ledelsen af, en organisation som tæller 4 ledere af hjemmeplejedistrikter, 1 leder af syge­plejegruppen og 1 leder for træningsenheden. Tilsammen løfter I opgaverne på dét, som i kom­munen refereres til som udeområdet og tæller flere matrikler og rummer ca. 200 medarbejdere. Du kom­mer til en organisation som ikke står stille, men derimod allerede har en række spændende tiltag på vej.

Videreførelsen af et endnu tættere samar­bejde med myndighedsområdet og det fælles arbejde med udmønt­ningen af nye kvalitetsstandarder og den kom­men­de evaluering heraf. Tanker om nye måder at indrette arbejds­livet på, og alternativer til gængse opfattelser af former for arbejdstidstilrettelæggelse, og den traditionelle måde at planlægge på.

Humanassist
Stevns Kommune Jobcenter Stevns søger en engageret og resultatorienteret jobformidler til beskæftigelsesområdet

Stevns Kommune, Store Heddinge

Er du god til at få folk i job? Hvis JA – så er det dig, vi har brug for som vores nye kollega.

Vi tilbyder et fornuftigt sagstal, som sikrer tæt hyppig kontakt med borgerne, flekstid og mulighed for at arbejde hjemmefra i et vist omfang.

Som jobformidler bliver din opgave at vejlede og motivere forsikrede ledige, tilbyde relevant opkvalificering, afholde fællessamtaler med A-kasser, være med til at udvikle indsatsen på området og lejlighedsvis afvikle holdforløb for de ledige.

Vi har fokus på arbejdsmarkedets behov og muligheden for at matche ledige med aktuelle jobåbninger på arbejdsmarkedet, samtidig med at vi har fokus på, om opkvalificering kan understøtte den enkelte i at opnå en varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Stevns Kommune Brænder du for at sikre alle unge en uddannelse? Så læs med her!

Stevns Kommune, Store Heddinge

Stevns Kommune søger en uddannelsesvejleder til grundskolevejledningen. Her kommer du til at indgå i det spændende arbejde med at bringe unge i uddannelse. Her er højt til loftet og gode muligheder for at skabe succes for både dig selv og de unge.

Indholdet i stillingen:

 • Kollektiv-, gruppe- og individuel vejledning af børn og unge i grundskolen indenfor normalområdet, såvel som specialområdet.
 • Støtte til udarbejdelse af uddannelsesplaner
 • Vurdering af uddannelsesparathed
 • Vurdering af uddannelsesparathed
Stevns Kommune Er du den socialrådgiver vi mangler i Stevns?

Stevns Kommune

Haves: Skønne borgere, gode kollegaer, lav sagsstamme, et godt arbejdsmiljø, flextid, god aktiv personaleforening, mulighed for sundhedsforsikring, humor og et spændende job.

Ønskes: En socialrådgiver i verdensklasse!

I Jobcenter Stevns arbejder vi ud fra, at alle unge kan finde en vej til uddannelse eller arbejde.

Vi ved af erfaring, at hos mange af de unge gemmer der sig et potentiale, som ikke er blevet set, og en følelse af at stå uden for vigtige fællesskaber. Det laver vi om på i Stevns Jobcenter, ved at tro på, at alle de unge kan opnå hver deres succes i livet.

Stevns Kommune Socialfaglig koordinator til Udsatte Børn og Unge-området

Stevns Kommune, Store Heddinge

Vi søger en dygtig socialfaglig koordinator pr. 1.10.2022, som allerede har kendskab til, eller som har lyst til at prøve kræfter med, det specialiserede børn og unge-område, primært inden for områderne børn og unge med funktionsnedsættelse, men også med tværgående opgaver bl.a. knyttet til afdelingens ungeindsatser.

Dine opgaver vil primært bestå i

 • At yde faglig sparring til Handicapteam og afholdelse af teammøder
 • Udvikling af sagsbehandlingen på Handicapområdet
 • Foretage ledelsestilsyn og gennemgå ledelsesinformation med sagsbehandlerne i Handicapteamet

Vi kan tilbyde en spændende arbejdsplads i stor udvikling med høj grad af indflydelse og ansvar, og hvor du får store muligheder for at udvikle dig, fagligt som personligt.

Stevns Kommune Bliv SSA-elev i Stevns Kommune med opstart i november 2022

Stevns Kommune, Store Heddinge

Drømmer du om mere viden, flere kompetencer og mere ansvar? Så har du nu mulighed for at gøre drømmen til virkelighed og uddanne dig til social- og sundhedsassistent. Du kan glæde dig til et udfordrende job med stor afveksling, hvor dine arbejdsopgaver afhænger af den enkelte borgers behov og livssituation.

Du får løn under uddannelsen og sikkerhed for, at du har en praktikplads både inden for det primære, somatiske og psykiatriske område. Under uddannelsen får du masser af hjælp og støtte af vores dygtige og engagerede vejledere.

Social- og sundhedsassistentuddannelsen kan åbne døren til andre uddannelser, f.eks. sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog og andre mellemlange sundhedsuddannelser.

Stevns Kommune Vil du arbejde med mennesker? Så bliv SSH-elev i Stevns Kommune med opstart i november 2022

Stevns Kommune, Store Heddinge

Har du lyst til at arbejde med borgere på plejecentre og i hjemmeplejen? Og kunne du tænke dig at støtte ældre i et aktivt og meningsfyldt liv?

Som social- og sundhedshjælper kan du se frem til en alsidig arbejdsdag med masser af udfordringer, og hvor to dage aldrig er ens.

Dine vigtigste opgaver er at hjælpe ældre borgere med personlig pleje og praktiske opgaver og støtte og hjælpe borgeren til at være aktiv. I den forbindelse kommer du til at arbejde med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Desuden kommer du til at arbejde med tidlig opsporing, rehabilitering og igangsættelse af forskellige aktiviteter.

Stevns Kommune Er du SSA og drømmer du om at arbejde med rehabilitering?

Stevns Kommune, Store Heddinge

Stevnshøj Rehabiliteringscenter (RCS) søger en social- og sundhedsassistent til fast stilling med opstart hurtigst muligt.

Ansættelsen er primært dagvagt på mellem 30-37 timer pr. uge og weekendvagt hver 3. weekend.

Vi søger en SSA, der vil indgå i et stærkt rehabiliteringsteam med høj faglighed, kompetenceudvikling og delegering, og hvor det tværfaglige samarbejde, sammenhold og arbejdsmiljø er i fokus.

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsplads med mange spændende og varierede arbejdsopgaver
 • God oplæring og løbende sparring
 • Indflydelse på eget arbejde
Stevns Kommune Strøbyskolen søger personlige hjælpere til to elever på 3. og 6. årgang med muskelsvind

Stevns Kommune

To elever har brug for hjælp til at gøre deres dage så gode som muligt.

Er du mødestabil og har gode relationskompetencer og kan se dig selv som personlig hjælper til én af de to drenge, der har fysiske udfordringer, så er det stillingen, du skal søge.

Din vigtigste opgave er at sørge for, at eleverne kan indgå i undervisningen og klassefællesskabet på samme niveau som de andre elever. Eleverne har fuld støtte i al undervisning.

Derudover skal du kunne indgå i elevernes klasser som helhed, dvs. du har en fin fornemmelse for at være deres personlige hjælper og være en pædagogisk støtte i klassen, når de har brug for selvstændighed.

Stevns Kommune Ernæringsassistent søges til Madservice Stevns

Stevns Kommune, Hårlev

Har du mod på at prøve et nyt job med meget varieret indhold? Så læs med her:

Du kan:

 • Producere god og velsmagende mad både i store og små portioner
 • Have flere bolde i luften på en gang
 • Bevare overblikket i et travlt køkken
 • Ligeledes bevare overblikket, når du arbejder i mindre køkkener, hvor både beboere og tværfagligt personale har deres gang

Vi kan tilbyde:

 • En arbejdsom arbejdsplads, med høj grad af uddelegering af ansvar til hver medarbejder
 • At du primært kommer til at arbejde i et team, som varetager køkkenopgaver i mindre bo-enheder
Stevns Kommune Pædagog til en 37-timers fastansættelse i Bulderbo i Hårlev

Stevns Kommune

Vi søger dig, der er en fagligt stærk og erfaren pædagog, og som ønsker at bidrage med sine didaktiske kompetencer i form af planlagt pædagogisk praksis – du er god til at skabe spændende læringsmiljøer med udgangspunkt i børnenes perspektiv og kan drage en kærlig omsorg og forståelse for det enkelte barn og for fællesskabet i sin helhed.

Bulderbo er en integreret institution med en vuggestueafdeling med 16 børn, to børnehavestuer samt en specialgruppe med plads til ca. 65 børn i alt. Ansættelsen er i børnehaven, men man ansættes til huset.

Vi vægter et godt og tillidsfuldt forældresamarbejde med åben dialog. Vi har et godt samarbejde med forældrebestyrelsen og ønsker at inddrage og bidrage til vores nærmiljø og lokale samfund.

Stevns Kommune Har du lyst til at give en hånd med modtagelse af ukrainske børn og unge?

Stevns Kommune, Store Heddinge

I Stevns Kommune får vi brug for en gruppe af gode folk, som har mod og lyst til opgaven med at skabe en positiv hverdag for børn og unge fra Ukraine.

Vi søger dansk- og ukrainsktalende personale til dagtilbud og skoler, som har lyst til at give en ekstra hånd med den store opgave, som vi står over for.

Vi forventer at du

 • har empati og en portion godt humør og med dette kan indgå i en positiv relation med børn og unge, som ikke kan tale dansk, og som har oplevet, hvad krig fører med sig - i større eller mindre grad.
 • kan møde det enkelte barn fleksibelt i forhold til trivsel og udvikling
 • kan indgå i et positivt samarbejde, hvor du måske får ukrainske kollegaer
Stevns Kommune Økonomielev

Stevns Kommune, Store Heddinge

Har du interesse for økonomi og regnskab, så tilbyder Stevns Kommune en ny og spændende elevstilling inden for økonomiområdet, hvor der vil være fokus på dig og din læring.

Vi tilbyder dig en alsidig 2-årig elevuddannelse, hvor du vil opleve at få ansvar og blive udfordret, en arbejdsplads hvor medarbejdertrivsel vægtes højt og et forløb, hvor du vil udvikle dig fagligt såvel som personligt.

Du kommer fortrinsvis til at arbejde i Center for Økonomi, HR & IT, som er et center med både unge og mere erfarne kolleger, som alle er kompetente og hjælpsomme. Stillingen har hovedvægt på økonomi, men vil også omfatte opgaver i vores lønteam og eventuelt også i decentrale økonomifunktioner, alt efter dine interesser og evner.

Stevns Kommune Ny leder af vores velfungerende dagpleje

Stevns Kommune, Store Heddinge

Er du en faglig- og relationsstærk leder, der brænder for at gøre en forskel for de mindste i de første 1000 vigtigste dage i deres liv? Trives du i et miljø, der kalder på dit nærvær og samtidig din erfaring med at lede på distancen? Og har du lyst til at lede kompetente, initiativrige og engagerede dagplejere?

I Stevns Kommune er vores dagpleje kendt for at være af høj kvalitet. Derfor søger vi en faglig stærk leder, der kan bevare vores udviklende og trygge dagplejemiljø.

Stillingen er en fuldtids lederstilling med ansvar for ca. 33 dagplejere fordelt på 3 områder, Hårlev-Hellested, Nordstevns og Sydstevns. Som leder af dagplejen samarbejder du desuden med en aktiv forældrebestyrelse og med distrikt-teamet omkring børn i udsatte positioner.

I samarbejde med dagplejepædagogen med rolle som souschef står du i spidsen for den pædagogiske udvikling.

Stevns Kommune Psykiatrikoordinator søges til Psykiatricenter Brohøj - genopslag

Stevns Kommune, Klippinge

Da vores dygtige psykiatrikoordinator har søgt nye udfordringer, søger Stevns Kommune en Psykiatrikoordinator.

Psykiatrikoordinatoren er en del af Psykiatricenter Brohøj. Psykiatricentret er et forebyggende tilbud, som kan være med til at forebygge en debut i psykiatrien.

Tilbuddet er under fortsat udvikling, og du vil få en central rolle i udviklingen. Psykiatricentret indeholder blandt andet en åben rådgivning, akuttelefon, pårørendegruppe og forskellige gruppetilbud. Centret forventes ligeledes at sikre viden og formidling om sindslidelser/diagnoser/psykiatri i Stevns Kommune. Disse opgaver vil dels blive løftet af dig, men også af de øvrige medarbejdere. Du vil få en særlig rolle i forhold til at koordinere og sikre, at opgaverne løftes.

Stevns Kommune Hjemmeplejen i Stevns Kommune mangler dig…….

Stevns Kommune, Store Heddinge

Vi søger 2 SSA, der vil indgå i et velfungerende team med høj faglighed, kompetenceudvikling og delegering.

Stillingerne er med ansættelse på 30-37 timer med arbejde hver 2. eller 3. weekend.

Det tværfaglige samarbejde er i fokus, ligesom vi står sammen om at sikre et godt arbejdsmiljø.

Vi kan tilbyde

 • En arbejdsplads med spændende og varierede arbejdsopgaver til vores forskellige borgergrupper.
 • En arbejdsplads, der lægger vægt på en fast struktur, så alle ved, hvad de skal og får brugt deres erfaring, viden og faglighed.
 • Individuel introduktion og oplæring.