Jobannonce: Lærer

Den Selvejende Institution MindehøjskolenLærer

Den Selvejende Institution Mindehøjskolen, Rødvig-Stevns

Grundet elevtilgang, og at vores dygtige kollega har valgt at gå på efterløn, søger vi en lærer, som har lyst og evne til at indgå i vores lærerteam, og som har fokus på høj faglighed, læring, socialt samspil og elevernes trivsel.

Mindehøjskolen er en selvejende institution, der tilbyder specialskoleundervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af en eller flere årsager ikke trives i folkeskolen.

Der er ca. 35 elever på skolen, som spænder fra 0.-10. klassetrin og med maks. 8 elever i hver klasse. I forbindelse med skolen driver vi tillige en skolefritidsordning, SFB, som overtager de børn, som ikke skal direkte hjem.

Timetallet er ikke fastlagt og kan derfor aftales individuelt.

Andre relevante job