Den Selvejende Institution Mindehøjskolen

Lærer

Den Selvejende Institution Mindehøjskolen Rødvig-Stevns

Indrykket 

Om jobbet

Grundet elevtilgang, og at vores dygtige kollega har valgt at gå på efterløn, søger vi en lærer, som har lyst og evne til at indgå i vores lærerteam, og som har fokus på høj faglighed, læring, socialt samspil og elevernes trivsel.

Din profil

  • At du er læreruddannet
  • At du har linjefag i et eller flere af følgende fag: fysik/kemi, biologi, geografi, tysk, engelsk i udskolingen, madkundskab, håndværk og design
  • At du kan motivere og engagere eleverne
  • At du er ansvarsfuld og robust
  • At du er rummelig og tydelig i din klasseledelse
  • At du udstråler empati og glæde ved samværet med skolens elever

Vi kan tilbyde

  • Et spændende, udfordrende og kreativt undervisningsmiljø
  • Engagerede og hjælpsomme kollegaer og ledelse
  • Personligt og kollektivt handle- og råderum
  • Gode arbejdsvilkår med bl.a. sundhedsforsikring

Mindehøjskolen er en selvejende institution, der tilbyder specialskoleundervisning og socialpædagogisk behandling til børn og unge, der af en eller flere årsager ikke trives i folkeskolen.

Der er ca. 35 elever på skolen som spænder fra 0.-10. klassetrin og med maks. 8 elever i hver klasse. I forbindelse med skolen driver vi tillige en skolefritidsordning, SFB, som overtager de børn, som ikke skal direkte hjem.

Timetallet er ikke fastlagt og kan derfor aftales individuelt.

Kørekort til personbil kræves, da der er kørselsordning på stedet, hvilket betyder, at der tillige vil indgå kørsel af elever til og fra skolen i skolens busser i arbejdstiden.

I forbindelse med ansættelse indhentes børneattest. Der skal fremvises ren straffeattest.

Løn efter kvalifikationer.

Ansættelsessted: Mindehøjskolen, Mindehøjvej 12, 4673 Rødvig-Stevns.

Ønsker du nærmere information, kan du kontakte skoleleder Lars Petersen, telefon: 54 55 22 30.

Ansøgning med relevante bilag sendes på e-mail til lars@mindehoej.dk.

Ansættelsessamtaler afholdes løbende.

Ansøgningsfrist er onsdag den 1. juli 2020.

Tiltrædelse 1. august 2020 eller snarest derefter.