Jobannonce: Økonomimedarbejder søges til staben i Sundhed og Omsorg pr. 1. juni 2020

Stevns Kommune
Økonomimedarbejder søges til staben i Sundhed og Omsorg pr. 1. juni 2020

Stevns Kommune, Store Heddinge

Staben er en gruppe på 6 medarbejdere, som servicerer Sundhed & Omsorg med mange forskelligartede opgaver. Staben sidder på rådhuset i St. Heddinge og refererer til centerchefen.

Vores hverdage er præget af foranderlighed, så dagene er sjældent ens. Stevns Kommune er en mindre kommune, hvilket medfører at alle medarbejdere kommer til at sidde med et lidt bredere felt end man måske er vant til i de lidt større kommuner.

Dine primære opgaver vil være økonomistyring inden for sundheds- og ældreområdet, herunder sygepleje, hjemmepleje, plejecentre, genoptræning, hjælpemidler, madservice m.v.

Stevns Kommune

Andre relevante job