Jobannonce: Strategisk teamleder til udvikling af psykiatri- og socialområdet

Danske Regioner

Strategisk teamleder til udvikling af psykiatri- og socialområdet

København Ø

Tænder du på politikudvikling og interessevaretagelse? Vil du være med til at sætte tryk på udviklingen af indsatsen for mennesker med psykisk sygdom og mennesker med komplekse sociale problemstillinger? Bliver du motiveret af et stærkt fagligt fællesskab med dedikerede kolleger og har du lyst til og talent for ledelse?

Du kommer til at stå i spidsen for Team Psykiatri og Social, hvor der er 4 kolleger foruden dig. Du er med til at varetage regionernes interesser og spotte, hvilke tiltag der kan understøtte regionerne i løsningen af deres opgaver. Du har overblik over teamets opgaver, sikrer fremdriften og koordinerer jeres indsatser i tæt samarbejde med andre teams og centre i huset.

Danske Regioner