Jobannonce: Fritidsmentorer for børn til Forebyggelsesenheden som en del af nyt internationalt udviklingsprojekt

Ballerup Kommune

Fritidsmentorer for børn til Forebyggelsesenheden som en del af nyt internationalt udviklingsprojekt

Ballerup

Vil du hjælpe sårbare børn i 0.-3. klasse med at blive en del af et positivt fritidsfællesskab?

Din vigtigste opgave bliver at danne en god og tryg relation til de børn, du skal støtte videre ind i et fritidsfællesskab. Derudover skal du samarbejde tæt med alle de aktører, der er rundt om barnet, herunder eksempelvis forældre, skole, BFO, foreninger, sundhedsplejersker, Børne- og Ungerådgivningen og mange flere.

De to stillinger som fritidsmentorer er projektstillinger på ca. 18,5 timer ugentligt og løber frem den 31. december 2025.