31 job matcher din søgning 31 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ballerup Kommune Social- og sundhedsassistent - teamkoordinator til team 6 i Hjemmeplejen

Ballerup Kommune

Har du lyst til at gøre en forskel som teamkoordinator i hjemmeplejen?

Dine vigtigste opgaver

 • Skal kunne navigere i at sidde inde og køre ude
 • Skal arbejde hver 4. weekend
 • skal kunne have mange bolde i luften

Det får du hos os

 • En etableret hverdag i faste selvstyrende miniteams
 • En kollegagruppe der godt kan lide at grine sammen
 • En hjemmepleje hvor borgeren er i centrum
Ballerup Kommune Medarbejder til vågen tjeneste om natten

Ballerup Kommune, Skovlunde

Boligerne i Skovlunde er et døgndækket tilbud, hvor 33 voksne borgere er fordelt i 3 bo-grupper. For alle borgerne gælder, at det er mennesker med kognitive udviklingshandicap, hvoraf nogle også har fysiske funktionsnedsættelser.

Med udgangspunkt i borgernes selv- og medbestemmelse og den enkeltes ressourcer og behov, stræber vi efter at give de bedste betingelser for at leve et godt liv.

Som medarbejder i tjeneste om natten i Boligerne i Skovlunde forventes du at arbejde 7:7, hvilket vil sige, at du arbejder 7 nætter og har 7 nætter fri. Der vil altid være 2 vågne medarbejdere i nattjeneste på samme tid, og det forventes, at der samarbejdes tæt om opgaverne.

Ballerup Kommune Afdelingsleder til Plejehjemmet Lundehaven

Ballerup Kommune

Kunne du tænke dig at være en del af et hold og lede en enhed, hvor kerneopgaven er at medvirke til, at beboerne får mulighed for at leve et så værdigt og meningsfuldt ældreliv som muligt?

Et hold som drømmer om, at skabe plejehjem som borgerne vælger positivt til. Hvor vi ønsker, at vi vil være et attraktivt uddannelsessted med høj faglighed, som matcher beboernes nuværende som fremtidige behov.

Hvor vi arbejder mod at være 2 plejehjem med rigtig god kvalitet, hvor tilsyn er med få eller ingen bemærkninger, og at være plejehjemmene, hvor andre henter inspiration. Hvor vi tør være nysgerrige og opsøgende, og tør også spørge pårørende om, hvad de forbinder med det gode samarbejde og hvorledes vi kan agerer anderledes.

Ballerup Kommune Familieplejekonsulent til socialafsnittet

Ballerup Kommune

Har du lyst til at blive en del et fagligt stærkt, engageret og initiativrigt familieplejeteam? Vi søger en kollega der vil være med til at rekruttere plejefamilier og opdyrke et bredt kendskab til plejefamilier og institutioner.

I familieplejen har vi fokus på at sikre, at de børn og unge der i kortere eller længere perioder af deres liv har behov for at bo et andet sted, eller være i aflastning, oplever at de bliver hørt og inddraget i processen samt oplever stabile forløb. Vi arbejder på det bedste match mellem barn/ung, anbringelsessted og biologisk familie.

Vi er optaget af at yde den bedst mulige hjælp til de borgere, der har behov for det. Det gør vi gennem dialog, inddragelse og tværfagligt samarbejde.

Ballerup Kommune To rådgivere til Socialafsnittet i Center for Børne- og Ungerådgivning med særlig viden om kriminalitetsområdet

Ballerup Kommune

Vi søger 2 dygtige og ambitiøse rådgivere som har særlig viden inden for kriminalitetsområdet, som kan indgå i vores tryghedsskabende indsats overfor unge der er eller er i risiko for at blive kriminelle.

Du skal være med til at sikre, at der i samarbejde med de unge og familier bliver udarbejdet brugbare ungefaglige undersøgelser og handleplaner, så målene for de unges udvikling opnås.

Særligt for disse to stillinger er, at der også arbejdes med udarbejdelse af UKN oplæg og at man samarbejder tæt med SSP, gadeteam, politi og de andre medarbejdere som indgår i den samlede tryghedsskabende indsats i Ballerup Kommune.

Ballerup Kommune Sagsbehandler til afgørelser om støtte til køb af bil samt kropsbårne hjælpemidler til Afgørelser og Hjælpemidler

Ballerup Kommune

Vi søger en medarbejder, som trives i en alsidig og varierende arbejdsdag. Det Sagsbehandlende Team har løbende fokus på kompetenceudvikling og faglig opkvalificering. Du skal kunne indgå i et team, som håndterer mange forskellige opgaver.

Dine vigtigste opgaver

 • Sagsbehandlende sekretær for Bilstøttenævnet, blandt andet
 • Udfærdige afgørelser på ansøgninger om støtte til køb af bil efter serviceloven § 114
 • Statistik indberetning til Danmarks Statistik
 • Sagsbehandling af klager og aktindsigt herunder borgmester- og politikerhenvendelser
Ballerup Kommune Ventilationstekniker til Center for Ejendomme

Ballerup Kommune

Du skal indgå i Teknisk Service som bl.a. består af 7 håndværkere, hvor arbejdet spænder vidt fra ventilation, vand, varme og sanitet til el-opgaver. Vi har autorisation på både El- og VVS-området.

Dine vigtigste opgaver

 • Planlægge og udføre eftersyn og filterskift, i samarbejde med øvrige tekniske medarbejdere, på vores ca. 800 ventilationsanlæg
 • Udføre fejlfinding og mindre reparationer på ventilationsanlæg
 • Indhente tilbud fra eksterne leverandører inden for ventilation

Hos os får du ansættelse i et afvekslende og udviklende job i et uhøjtideligt miljø blandt engagerede kolleger. Du får en travl og udfordrende hverdag, hvor størstedelen af beslutningskompetencen ligger hos den enkelte medarbejder.

Ballerup Kommune Genopslag Pædagog - eller pgu barselsvikar til vuggestuen Sydpolen

Ballerup Kommune

Drømmer du om at arbejde i et mindre hus med kun vuggestuebørn, og ledelse tæt på? Så er det nu, du har muligheden. I Sydpolen går 40 vuggestuebørn. Vores børn er fordelt på 4 stuer, hvor der på hver stue er tilknyttet 2 pædagoger og en pædagogmedhjælper.

Dine vigtigste opgaver bliver bl.a. at være med til at understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde som er kendetegnet ved at være målrettet og struktureret, så børnenes trivsel, udvikling og læring understøttes bedst muligt.

Hos os får du en arbejdsplads der er optaget af at være spændende og faglig udfordrende. Et sted som lægger vægt på at udvikle kvaliteten i børnehusets pædagogik

Ballerup Kommune Familievejledere og forebyggende socialrådgiver

Ballerup Kommune

I Ballerup Kommune har vi, siden de første Ukrainske familier kom til Danmark, arbejdet tæt og forpligtende med og omkring de Ukrainske familier på tværs af alle velfærdscentre i Ballerup.

Denne indsats vil vi nu give ekstra kraft ved at ansætte to familievejledere der skal have særligt fokus på at tage godt i mod de nyankomne og de allerede ankomne ukrainske børnefamilier.

Som forebyggende socialrådgiver vil du bliver tilknyttet ét af kommunens skoledistrikter. Som forebyggende socialrådgiver skal du arbejde i feltet mellem det almene pædagogiske og det specialiserede myndighedsområde, hvor du skal kunne fungere som brobygger herimellem.

Ballerup Kommune To konsulenter til 'energi og data' og 'data og analyse' i Center for Ejendomme

Ballerup Kommune

Kunne du tænke dig at være med til at præge udviklingen, få masser af faglige udfordringer og være en del af et team med dygtige og ambitiøse kolleger, der hjælper hinanden?

Begge konsulenter bliver en del af team Stab &Udvikling, hvor I samarbejder med kolleger, der arbejder med bygningsanvendelsesoptimering, strategisk vedligehold, energi, data, køb/salg, økonomi, politisk betjening og meget mere.

Vi har et uformelt og livligt arbejdsmiljø, som også viser sig ved tillidsfuld ledelse, høje grin, mulighed for udvikling og frihed til at præge eget arbejde.

Ballerup Kommune Fysioterapeut til korttidspladserne

Ballerup Kommune

Brænder du for tværfagligt samarbejde, udredning og træning af komplekse borgere?

Træning og Aktivitet (TogA) er en velfungerende organisation med 49 kolleger, hvor af 7 har deres daglige gang på kortidspladserne. Her er masser af faglig sparing og udvikling i dagligdagen, både med terapeuter og andet sundhedsfagligt personale. Din nærmeste leder er terapeutfaglig. Vi har et godt arbejdsmiljø med plads til masser af socialt samvær.

Dine vigtigste opgaver

 • Udrede og træne borgere som opholder sig på en korttidsplads (KTP)
 • Udrede og træne komplekse borgere herunder neurologiske borgere
 • Indgå i tværfagligt samarbejde med plejepersonale, visitation, hjælpemiddelterapeuterne
Ballerup Kommune Rådgivere til Socialafsnittet i Center for Børne- og Ungerådgivning

Ballerup Kommune

Er fællesskaber og dialog en naturlig del af din præference, og er du modig og kreativ, så er du måske en af vores nye kolleger fra den 1. maj 2023 eller hurtigst muligt derefter. Der er tale om en fast stilling og et barselsvikariat.

I Ballerup Kommune er vi ambitiøse, og vi sætter barren højt i arbejdet med børn, unge og familier. Vi tror på, at hvis vi er i tæt dialog med børn og familier og tager udgangspunkt i deres ønsker og behov, så skaber vi de bedste forudsætninger for at børnene udvikler sig positivt.

Du skal være med til at sikre, at der i samarbejde med børn og familier bliver udarbejdet brugbare børnefaglige undersøgelser og handleplaner, så målene for børnenes udvikling opnås.

Ballerup Kommune Teamleder til at lede et dagvagtsteam i Ballerup Kommunes hjemmepleje

Ballerup Kommune

Brænder du for at lede selvstyrende teams, der kan samarbejde med og om borgerne, og skabe de gode løsninger sammen? Drives du af at være den faciliterende leder, der får dine medarbejdere til at være succesfulde i det tværfaglige samarbejde om borgerne?

Vi er et engageret lederteam på 8 kollegaer, der ser frem til at få en ny kollega med ombord. Vi ønsker at styrke vores ledelseskraft, så vi kan lede tæt på praksis, og understøtte de selvstyrende teams og den kulturudvikling, det kalder på.

Vores mål er at fremtidssikre Hjemmeplejen, så vi hele tiden kan yde den bedste service for vores borgere, og opfylde de lovmæssige bestemmelser, samt de politisk besluttede kvalitetsstandarder.

Ballerup Kommune Socialrådgiver til myndighedsfunktionen på det specialiserede voksenområde

Ballerup Kommune

Vi er et dynamisk og udadvendt afsnit, med plads til alle typer kollegaer. Vi har stor fokus på velvære og løbende udvikling af faglige kompetencer. Vi har fokus på den enkeltes styrker og muligheden og udvikling af dette.

Vi arbejder inden for servicelovens bestemmelser for voksne over 18 år. Vores primære opgaver er at varetage opfølgningen på borgere, der bor på handicap- og socialpsykiatriske botilbud efter servicelovens § 107, 108 og almenboliglovens § 105. Formålet med indsatsen er at understøtte en rehabiliterende indsats for borgerne i botilbuddene.

Vi har fleksibel arbejdstid, omsorgsdage til børn, mulighed for hjemarbejdsdage og en høj grad af indflydelse på eget arbejde.

Ballerup Kommune Vikarer til bofællesskabet Sønderhaven

Ballerup Kommune, Måløv

Vi er et lille socialpædagogisk botilbud med 12 fantastiske borgere. Vi søger vikarer, der brænder for målgruppen lige så meget, som vi selv gør, og som kan træde til ved ferie og sygdom.

Du vil blive en del af et allerede tværfagligt hus, hvor alle arbejder ud fra vores definerede kerneopgave med fokus på, hvordan vi som ressourcepersoner fagligt og personligt kan bidrage til at understøtte den enkelte borgers liv.

Arbejdstiden er planlagt mellem kl. 7.00 - 23.00 i skiftende vagter, alle ugens dage. Her ud over har vi også brug for vikarer, som kan træde til om natten i vågen nattjeneste fra kl. 22.45 – 07.15

Ballerup Kommune Køkkenassistent/kok til Børnehuset Stjernehøj

Ballerup Kommune

Drømmer du om at sikre sund, nærende og varieret kost til vuggestue- og børnehavebørn i et mindre børnehus?

Så er det nu, du har muligheden for at blive en del af et arbejdsfællesskab, hvor både aktiviteter, samarbejde og kost fokuserer på det gode børneliv for både krop og sind.

Børnehuset Stjernehøj er en ældre daginstitution med 40 børnehavebørn og 24 vuggestuebørn, hvor det nære og nærende børneliv sætter retningen.

Som køkkenansvarlig i Stjernehøj tilbydes et køkken placeret i hjertet af børnehuset, hvor personalet hilser på og altid værdsætter indsatsen i køkkenet og byder ind i nødens stund.

Stillingen er for nuværende på 20 timer om ugen og ligger i formiddagstimerne.

Gem
Ballerup Kommune Elever til Pædagogisk Assistent Uddannelse (PAU)

Ballerup Kommune

Har du stor interesse for pædagogisk arbejde, og vil du lære at tilrettelægge udviklende læringsmiljøer og aktiviteter for børn og unge? Måske mangler du et adgangsgivende springbræt til pædagoguddannelsen?

Kom og vær med - og bliv en del af Ballerup Kommunes nye hold elever med opstart på uddannelsens hovedforløb d.14. august 2023.

Dine vigtigste opgaver

 • Som pædagogisk assistentelev er du skiftevis på skoleophold og i oplæring på et praktiksted:
 • På skolen fordyber du dig i fag som pædagogik, psykologi, kultur- og bevægelsesfag, skriver opgaver og laver skoleprojekter.
 • I oplæringen omsætter du viden til pædagogiske handlinger i praksis og løser pædagogiske omsorgs- og udviklingsopgaver i dagtilbud og fritidsinstitutioner.
Ballerup Kommune Pædagogmedhjælper til BFO Måløvhøj Skole

Ballerup Kommune

BFO Måløvhøj skole i Ballerup søger hurtigst muligt en dygtig pædagogmedhjælper, 20 timer ugentlig. Vil du være med til, at give børnene I BFO Måløvhøj en fantastisk dag med humor, glæde og masser af aktiviteter er det dig vi står og mangler.

Det får du hos os

 • Vi er fyldt med visioner, ideer, humor, arbejdsglæde og trivsel, som de bærende elementer i arbejdet
 • Vi gør os umage
 • Vi hjælper hinanden

Arbejdstiden vil primært være ml. kl. 11.30-17.00 på skoledage og kl. 6.40-17.00 i skole ferier/fridage.

Ballerup Kommune Sundhedsfaglig aktivitetsmedarbejder til Aktivitets- og aflastningstilbuddet, Sønderhaven, Dag

Ballerup Kommune, Måløv

Dagpladserne er demensrelaterede og vores borgere er forskellige steder i deres sygdomsforløb og har derfor forskellige behov.

Dine vigtigste opgaver

 • Vi tager i vores daglige arbejde udgangspunkt i den enkelte borgers egne ressourcer
 • Vores arbejder med udgangspunkt i Demensrejseholdets metoder og den rehabiliterende tankegang

Vi tilbyder et arbejde, hvor du på daglig basis – sammen med en kollega – har ansvaret for ca. 10 borgere, der bliver hentet hjemme og bragt hertil med bus. Med borgeren i centrum, personcentreret omsorg og andre demensrelaterede værktøjer udforsker vi sammen med borgerne hverdagen med forskellige genkendelige aktiviteter.

Ballerup Kommune To studentermedhjælpere til Center for Økonomi

Ballerup Kommune

Har du lyst til at være med i ’det økonomiske maskinrum’ i en ambitiøs og spændende kommune i rivende udvikling og med mulighed for at få god og relevant erfaring på CV’et?

Vi søger to forskellige profiler, hvor den ene vil få opgaver på tværs af hele centret, og som vil skulle løse følgende opgaver:

 • Databehandling og analyser
 • Understøttelse af faste månedlige/årlige driftsopgaver
 • Udarbejdelse af præsentationer

Den anden profil vil være tilknyttet afdelingen ØkonomiService og her vil opgaverne primært være følgende:

 • Regningsbetaling (efter grundig oplæring)
 • Understøttelse af faste månedlige/årlige driftsopgaver
 • Samarbejde med fagcentre

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV