46 job matcher din søgning 46 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ballerup KommuneSocial- og sundhedshjælperelever

Ballerup Kommune

Kan du lide at gøre en forskel og trives du blandt ældre mennesker, så er social- og sundhedshjælper uddannelsen måske noget for dig!

Som social- og sundhedshjælperelev kommer du til at løse borgernære opgaver inden for omsorg, pleje og praktisk hjælp inden for et rehabiliterende perspektiv. Du er god og har lyst til at samarbejde, da borgere, pårørende og andre fagpersoner er vigtige personer i dit arbejde.

Uddannelsen som social- og sundhedshjælper er en erhvervsuddannelse, der veksler mellem skole og praktik. Uddannelsen varer 1 år, 2 måneder og 3 uger.

Ballerup KommuneSocial- og sundhedsassistentelever

Ballerup Kommune

Ballerup Kommune søger social- og sundhedsassistentelever til opstart d. 2. august 2021.

Har du lyst og mod til at pleje og yde omsorg for andre mennesker? Er du nysgerrig, engageret og reflekterende? Så er du måske en af de elever vi søger.

Som social- og sundhedsassistentelev kommer du til at arbejde med omsorgs-, og sygeplejefaglige og rehabiliterende opgaver hos den enkelte borger, som skal have støtte i dagligdagen. Du får en god alsidig uddannelse, hvor der er mulighed for både personlig og faglig udvikling.

BALLERUP KOMMUNE TILBYDER

 • Strukturerede uddannelsesforløb med uddannede praktikvejledere
 • Organiseret tid til fordybelse og refleksion
 • Fællesundervisning med refleksion
Ballerup KommuneSocial- og sundhedsassistent, Social- og sundhedshjælper og timelønnede afløsere til Plejecenter Kirstinehaven

Ballerup Kommune

Vi har fået plads til nye kolleger og søger ovenstående medarbejdere til ansættelse hurtigst muligt. Plejecentret ligger midt i Ballerup, nær stationen og tæt på Ballerup Centeret. Vi har 39 beboere fordelt på 3 etager, hvoraf de fleste beboere lever med en demenssygdom. Vi er optaget af Ét hus tankegangen og hjælper hinanden på tværs.

Stillingen er på 30-37 timer pr. uge i dagvagt og med weekendvagt hver 2. eller 3. uge.

Vi er både sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter samt pædagoger. Desuden har vi mange elever og studerende. Vi vægter en høj faglighed og gør brug af alles kompetencer, ligesom vi prioriterer intern undervisning - herunder omsorgssystemet Nexus og faste beboerkonferencer.

Ballerup KommuneTeamleder til Sygeplejen i Ballerup Kommunes Hjemmepleje

Ballerup Kommune

Kan du lede, engagere og understøtte medarbejderne i at skabe bedst mulig livskvalitet og sundhed for borgerne i Ballerup Kommune?

Vi søger en erfaren teamleder med sygeplejefaglig baggrund til at lede et samlet sygeplejeteam sammen med teamlederkollega. En leder, som motiveres af at bruge sin ledelsesmæssige erfaring i praksis og som trives med at have indflydelse og stor selvstændighed i jobbet samt er en aktiv teamplayer i et ledelsesteam. En leder, der motiverer, lytter, er tydelig i sin ledelse og har fokus på den daglige drift.

Du er en teamleder, der vil arbejde for, at Hjemmeplejens kerneopgave løses i en tæt kobling mellem sundhedslovsindsatser og servicelovsindsatser, så borgerne oplever en høj grad af kontinuitet fra de medarbejdere, der kommer i borgers hjem.

Ballerup KommunePædagog til UUC Maglemosen

Ballerup Kommune

Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen i Ballerup søger en pædagog til en gruppe i vores ASK-søjle (Alternativt Supplerende Kommunikation). Stillingen er på 37 timer pr. uge, med tiltrædelse snarest muligt.

UUC Maglemosens STU og 10. klasse er et integreret uddannelsestilbud for ca. 75 unge (17 til 25 år) med generelle indlæringsvanskeligheder, bevægelseshandicap og/eller kommunikationsvanskeligheder. Der er endvidere et § 104 tilbud tilknyttet.

Dine arbejdsopgaver er at støtte og motivere eleverne i hverdagen med henblik på at gøre den enkelte elev så selvstændig og kompetent i eget liv som muligt. Du bliver medansvarlig for gennemførelsen af de pædagogiske aktiviteter, kommunikationsundervisning, pleje- og omsorgsopgaver m.v. med eleverne.

Ballerup KommuneSocialrådgiver/-formidler - Barselsvikariat

Ballerup Kommune

Brænder du for at arbejde med unge mennesker og støtte dem i, at komme videre mod uddannelse eller arbejde? Har du kendskab til både uddannelsesområdet og arbejdsmarkedet?

Den kommunale Ungeindsats (KUI) i Ballerup søger en sagsbehandler til et barselsvikariat. Stillingen indebærer primært at være ansvarlig sagsbehandler på unge, der modtager Uddannelseshjælp, men ind i en KUI kontekst.

KUI har til opgave, at vejlede og støtte unge i at komme i uddannelse eller arbejde og udarbejde uddannelsesplaner sammen med den unge, og sikre gode overgange i det kommunale system.

Afdelingen har ansvar for den samlede opgave omkring unge mellem 15 og 29 år, herunder unge på Uddannelseshjælp. Vi skal sikre en koordineret og styrket indsats og et stærkere fokus på kommunens uddannelsesrettede arbejde efter grundskolen, samt styrke samarbejdet med og i ungdomsuddannelserne, FGU, STU osv.

Ballerup KommuneFamiliebehandlere til tidsbegrænset ansættelse (6 måneder)

Ballerup Kommune

 • Brænder du for, at skabe forandring i udsatte familier?
 • Brænder du for udstrakt tværfaglighed?
 • Ser du værdien i, at understøtte børns almene fællesskaber)
 • Er du parat til at gå tidligt ind i opgaven?
 • Har du erfaring med Familiebehandlingsopgaver?
 • Kan du starte hos os med kort varsel?

I forbindelse med, at to af vore medarbejdere er sygemeldte, har vi valgt at give dem fred til at komme stærkt tilbage på arbejdspladsen. Derfor søger vi snarest muligt to erfarne Familiebehandlere i en tidsbegrænset periode.

Ballerup KommuneTo lærere til mellemtrinnet

Ballerup Kommune

Er du uddannet lærer, og kan du undervise i matematik, idræt, fysik/kemi og/eller håndværk/design? Så er det netop dig, vi har brug for på Baltorpskolen.

Du må også meget gerne have undervisningskompetencer inden for de praktisk/musiske fag - og har du samtidig lyst til en hverdag omgivet af vidunderlige, skønne børn og kolleger? Så skal du kigge med her.

Vi søger to nye kolleger med ansættelse fuldtid pr. 1. august 2021 og med tilknytning til 4.- og 6. årgang på Baltorpskolen, afdeling Grantoften. Der er også mulighed for at undervise nogle timer i udskolingen.

Ballerup KommuneSkolepædagoger

Ballerup Kommune

BFO Hedegårdsskolen søger 3 skolepædagoger 30 til 37 timer om ugen. Ansættelsen er til hele BFO Hedegårdsskolen, da der skal ansættes på begge BFO’ens afdelinger Nordlys og Maglegården. Vi står netop nu og mangler personale, da vi dels siger farvel til en medarbejder, der skal på pension samt samtidig modtager 3 kommende børnehaveklasser, hvor vi kun plejer at have 2 klasser.

Vi er i proces om at blive certificeret idræts BFO, hvilket sker som led i, at hele skolen er ved at blive certificeret idrætsskole. Denne proces vil du som ny medarbejder blive en del af, så hvis du har kompetencer inden for idræt og udeliv, er det bestemt et plus.

Ballerup KommuneFamilievejledningen søger Familiebehandlere

Ballerup Kommune

2 Familiebehandlere med kompetencer inden for Familiebehandling søges til Ballerup Kommunes Familievejledning.

 • Brænder du for, at skabe forandring i udsatte familier?
 • Brænder du for udstrakt tværfaglighed?
 • Ser du værdien i at understøtte børns almene fællesskaber?
 • Er du parat til at gå tidligt ind i opgaven?

Så er det måske dig, der er en af vores to nye Familiebehandlere.

Familievejledningen er en del af det særlige børneområde i chefområdet C-BUR, som rummer Socialafsnittet, PPR, Sundhedsplejen, Ungevejledningen og en række andre fagligheder. Vi er aktuelt i en omstilling, hvor fokus er på opgaven, tværfaglighed og hurtig handling. Det betyder, at du er tidligt med i forløbet med barnet/den unge og familien.

Du med til at designe opgaven sammen med familien og det faglige og private netværk.

Ballerup KommuneTilkaldevikarer til Stokholtbuen

Ballerup Kommune, Herlev

Stokholtbuen søger snarest muligt tilkaldevikarer til vores boenheder og solistboliger. Du behøver ikke have erfaring med målgruppen, da du vil modtage grundig introduktion.

Stokholtbuen er et helhedstilbud for 36 voksne mennesker mellem 18-70 år med autismespektrumforstyrrelser og andre følgehandicap - herunder mental retardering. Fælles for alle borgere er, at de har vanskeligheder inden for forestillingsevne, kommunikation og empati. Vores opgave er at støtte borgeren ud fra en rehabiliterende tilgang. Nogle borgere kan have selvskadende og udad-reagerende adfærd.

Varierende timetal eller kortere ansættelser med fast timetal helt op til 37 timer om ugen.

Ballerup KommuneFamilievejledningen søger psykolog til familieudredningsopgaver

Ballerup Kommune

En psykolog med kompetencer inden for Familiebehandling i almindelighed og familieudredning i særdeleshed søges til Ballerup Kommunes Familievejledning.

 • Brænder du for, at skabe forandring i udsatte familier?
 • Brænder du for udstrakt tværfaglighed?
 • Ser du værdien i, at understøtte børns almene fællesskaber
 • Er du parat til at gå tidligt ind i opgaven?
 • Har du erfaring med Familiebehandlingsopgaver?
 • Er du uhøjtidelig og kan du skabe positiv energi omkring dig?

Så er det måske dig, der er vores nye psykolog i Familieudredningsteamet, som består af p.t. 2 medarbejdere.

Ballerup KommuneMødeleder til rehabiliteringsteamet i Ballerup Kommune

Ballerup Kommune

Tror du også på, at der er plads til flere på arbejdsmarkedet?
Så er det måske dig vil leder efter!

Vi er på udkig efter en stærk koordinator og formidler til funktionen som mødeleder til vores rehabiliteringsteam i Center for Arbejdsmarked.

Som vores nye kollega træder du ind i en spændende opgaveløsning, hvor du og din faglighed i høj grad kan være med til at præge løsningen på opgaven.

Du vil indtage din rolle som mødeleder og sidde for bordenden, når der skal indstilles til ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.

Ballerup KommuneUdviklingsergoterapeut

Ballerup Kommune

Vi søger en ergoterapeut med relevant kandidatuddannelse til en nyoprettet stilling til Træning og Aktivitet i Ballerup kommune, som giver dig mulighed for at påvirke indholdet i stillingen i samarbejde med udviklingsfysioterapeuten og leder af TogA.

Stillingen er på 37 timer ugentligt med ca. 55 % af tiden til udviklings- og kvalitetsarbejde og ca. 45 % klinisk arbejde med genoptræning og rehabiliteringsforløb af henviste borgere.

Træning og Aktivitet varetager de ergoterapeutiske og fysioterapeutiske tilbud efter Sundhedsloven samt Lov om Social Service. Vi er i alt 48 ansatte fordelt på 13 ergoterapeuter, 28 fysioterapeuter, 4 træningsassistenter og 3 admini­strativt personale. Vi holder til i Sundhedshuset i Ballerup.

Ballerup KommuneSygeplejersker til korttidspladserne

Ballerup Kommune

Interesserer du dig for den ældre medicinske og kirurgiske genoptræningspatient med komplekse problemstillinger? Har du lyst til at være en del af udviklingen af det nære sundhedsvæsen? Trives du med at være del af et tværfagligt team med borgeren i fokus? Brænder du for at være med til at uddanne nye kollegaer? Så kan du meget vel være vores nye sygeplejerske på korttidspladserne! Vi søger nemlig nye kollegaer fra 1. maj 2021.

Stillingerne kan være på 30, 32 eller 34 timer, fortrinsvis i dagvagt, med få planlagte aften- eller nattevagter, samt med arbejde hver 4. weekend i 8 timers vagt.

DAGLIGE ARBEJDSOPGAVER

 • Grundlæggende sygepleje som understøtter pleje og egenomsorg hos borger
 • Medicinadministration og vejledning og oplæring i medicindosering hos borger
 • Fokus på ernæring, sonde- og væskeplaner for borger
Ballerup KommuneSygeplejersker til Plejecenter Lindehaven

Ballerup Kommune

Vi søger en aften sygeplejerske samt en sygeplejerske i barselsvikariat i dagvagt, der har lyst til, sammen med det øvrige personale og afdelingssygeplejersken, at gøre en forskel for borgere på Lindehaven og være med til at udvikle sygeplejen. Aftenvagten er på 28 timer om ugen i turnus 5-2. Dagvagten er på 30 timer.

VI SØGER SYGEPLEJERSKER SOM

 • Har lyst til at arbejde med borgere i en afdeling med mange sygeplejefaglige opgaver
 • Brænder for helhedspleje og den nære borgerkontakt, herunder fungere som primær kontaktperson
 • Kan lide at være i tæt samarbejde med beboere, pårørende, kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere
Ballerup KommuneSocial- og sundhedsassistent til korttidspladserne

Ballerup Kommune

Interesserer du dig for den ældre medicinske og kirurgiske genoptræningspatient med komplekse problemstillinger? Har du lyst til, at være en del af udviklingen af det nære sundhedsvæsen? Trives du med at være del af et tværfagligt team med borgeren i fokus?

Så kan du meget vel være vores nye assistent til korttidspladserne! Vi søger nemlig nye kollegaer fra 1. maj 2021.

Vi søger to assistenter. En assistent til en fast stilling på 30, 32 eller 34 timer fortrinsvis i dagvagt, med få aften- eller nattevagter, samt arbejde hver tredje weekend i 8 timers vagter. Derudover søger vi en assistent til et vikariat som fast aftenvagt på 28 timer med weekendvagt hver anden weekend, frem til 1. september 2021, med mulighed for forlængelse til en blandet vagtstilling frem til 31. december 2021.

Ballerup KommuneSocial- og sundhedsassistent – koordinerende praktikvejleder

Ballerup Kommune

Da vi er en projektorienteret organisation, og lægger vægt på stor faglighed, kompetenceudvikling, omstillingsparathed, patientsikkerhed, velfærdsteknologi og nye tiltag inden for området, søger vi en social- og sundhedsassistent, der vil være med i en spændende udvikling i ældreplejen samt uddannelse af vores elever i Ballerup Hjemmepleje Team 4.

Vores team består af engagerede sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, som i et tværfagligt fællesskab varetager de indsatser borgerne får visiteret - både faste ydelser og ydelser med rehabiliterende udgang.

Vi uddanner kontinuerligt social- og sundhedselever – både SSH samt SSA i alle praktikker. Team 4 har ca. 3 elever tilknyttet hele året.

Ballerup KommuneRengøringsassistent

Ballerup Kommune

Arbejdet foregår på Plejecenter Egely i Ballerup. Arbejdstiden er 12 timer hver anden weekend samt 5–6 helligdage årligt, mødetid er kl. 7.00-13.00.

VI SØGER EN KOLLEGA, DER

 • Kan gøre rent gerne ud fra standarderne i INSTA 800
 • Er mødestabil og ansvarsbevidst
 • Ligesom os holder af at arbejde blandt ældre mennesker
 • Taler, læser og forstår dansk på højeste niveau
 • Sætter pris på en god arbejdsdag.

Plejecenter Egely er et lille, hyggeligt og velfungerende plejecenter med 14 plejeboliger og 18 ældreboliger. Her hos os kender vi hinanden og vores tilgang til plejen er at skabe livskvalitet og glæde hos beboerne.

Ballerup KommuneSygeplejerske til Stokholtbuen

Ballerup Kommune

Er du en passioneret sygeplejerske, der drømmer om at være med til at gøre helhedstilbuddet Stokholtbuen til Danmarks bedste tilbud til målgruppen?

Stillingen er på 30 timer og har til formål at koordinere de individuelle såvel som de organisatoriske sundheds- og sygeplejefaglige indsatser, sikre patientsikkerheden samt øge de øvrige faggruppers videns- og kompetenceniveau. Målgruppen i tilbuddet er borgere med psykiske funktionsnedsættelser og autismespektrumforstyrrelser og viden/erfaring fra demensområdet er yderst brugbar for opgaveløsningen her.

Arbejdstiden er tilrettelagt fra mandag til fredag og primært i dagtimerne.

Som sygeplejerske indgår du i et praksisnært samarbejde med primært SSA’er og andre faggrupper som bl.a. pædagoger, ergoterapeuter, psykomotoriske terapeuter o.lign.