29 job matcher din søgning 29 job fundet

km fra

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

1 til 20 af 29 resultater.
Ballerup KommunePædagog til Klub Skovlunde

Ballerup Kommune

Klub Skovlunde er et fritidstilbud beliggende i bydelen Skovlunde, i Ballerup Kommune. Vi har p.t. 600 børn og unge indmeldt. Klubben består af 2 basis klubber og et ungehus. Vi arbejder ud fra en relationel og anerkendende pædagogisk praksis, og du skal være indstillet på indgå i en dynamisk personalegruppe, der vægter godt samarbejde og det gode arbejdsmiljø højt. Du er initiativrig, kan igangsætte pædagogiske aktiviteter og varetage opgaver på egen hånd samt i team samarbejde med kollegaer.

Vi søger en uddannet pædagog til 32 timer om ugen. Du skal have lyst til at prøve kræfter med arbejdet med børn og unge i alderen 10-18 år. Du skal være åben og imødekommende og møde børn og unge med gensidig respekt.

Din arbejdstid vil være fordelt med ca. 1/6 i skolen og 5/6 i klubben - primært i eftermiddagstimerne og 1 aften ugentligt.

Ballerup KommuneMobilitetsplanlægger der brænder for at udvikle cykel- og ladeinfrastruktur i Ballerup

Ballerup Kommune

Har du erfaring med grøn mobilitet og lyst til at være med til at udvikle, hvordan Ballerup Kommune kan få flere til at hoppe på cyklen og få flere el-biler på vejene? Så er du måske vores nye kollega til Mobilitetsteamet i Center for By, Erhverv og Miljø, der skal arbejde med strategisk mobilitetsplanlægning og ændring af transportvaner.

Dit ene fokusområde bliver at videreudvikle cykelinfrastrukturen i Ballerup, bl.a. med kampagner for cykelpendling på supercykelstierne gennem kommunen og sikre skoleveje. Dit andet fokusområde bliver at udvikle og implementere en strategi for ladestandere for elbiler - bl.a. med et forsøgsprojekt med boligafdelinger. Samarbejde og samskabelse med borgere står højt på den politiske dagsorden og er en kernekompetence i denne stilling.

Ballerup KommunePædagog/PAU søges til barselsvikariat i vuggestuen Sydpolen (genopslag)

Ballerup Kommune

Da vi har to medarbejdere på barselsorlov, har vi brug for 2 nye kollegaer. Kunne du tænke dig at arbejde i en vuggestue? Så er Sydpolen, måske lige et sted for dig? Vi søger pædagog-/PAU-uddannede. Den ene stilling ønskes besat 1. januar 2021 eller hurtigst muligt. Den anden er med tiltrædelse 1. februar 2021. Begge stillinger er på 32 timer. Er du snart færdiguddannet venter vi også gerne på dig.

VI KAN TILBYDE

 • En arbejdsplads, der bevidst arbejder på, at det skal være en sjov og lærerig hverdag
 • Leg, fællesskaber og trivsel der er i fokus
 • Vores pædagogiske arbejde, der er kendetegnet ved at være målrettet og struktureret, så børns trivsel, udvikling og læring understøttes bedst muligt
Ballerup KommunePædagog til barselsvikariat i Børnehuset Valhalla

Ballerup Kommune

Børnehuset Valhalla i Skoven søger pædagog til barselvikariat den 1. januar 2021 eller hurtigst muligt derefter. Stillingen er på 37 timer ugentlig i vuggestuen.

Børnehuset har en unik beliggenhed i direkte forbindelse med Hareskoven. De fysiske rammer spiller godt sammen både ude og inde og giver rig mulighed for kreative udfoldelser. Vi har hele tiden fokus på at udvikle af lege- og læringsmiljøerne og på, hvordan vi organiserer hverdagen, så vi får skabt nærvær og tid til fordybelse.

I vuggestuen er vi i gang med en proces, hvor vi ved hjælp af tværgående faste forløb, ude liv og skovgrupper får skabt mindre grupper. Formålet er at skabe mere nærvær og sætte fokus på fællesskaber og understøtte leg og børns egne initiativer i hverdagen. Denne spændende proces kan du blive en del af.

Ballerup KommuneVores børnehaveteam søger pædagogkollega

Ballerup Kommune, Skovlunde

Vil du være en del af teamet i Børnehuset Himmel og Hav, så er det nu du skal slå til. Vi søger en pædagog på 31-37 timer ugentligt med start 1. februar 2021.

Vi er et spændende og nyere børnehus i Skovlunde, som dagligt har fornøjelsen af at være sammen med 91 vuggestuebørn, 120 børnehavebørn samt en dagplejelegestue. Vi er ca. 55 fastansatte, som søger en ny kollega.

DAGLIGT HAR VI FOKUS PÅ

 • At skabe et godt og udviklende læringsmiljø for alle børn
 • At udnytte de fantastiske muligheder som vores hus rummer. Vi har egen hal, indendørs kørebaner, legeplads både på taget og i jordhøjde
 • At skabe nærvær for alle børn
Ballerup KommunePædagog til vuggestuen i Børnehuset Kirstinevang

Ballerup Kommune

Vi søger 1 pædagog på 32 timer ugentlig med start 1. februar 2021.

Kirstinevang søger nu en ansvarsfuld og fagligt velfunderet pædagog, som skal indgå i et samarbejde omkring ca. 42 vuggestuebørn. Vuggestuen er organiseret i 4 teams, men samarbejdet vil både være i eget team og på tværs af huset. Vi har også Raketgruppen, hvor børnene, når de er 2½ år, flyttes fra vuggestuen og ned i en gruppe for sig selv, som fysisk er i børnehaveafdelingen. Her målretter og tilgodeser vi deres behov men stadig med struktur som i vuggestuen.

Børnehusets værdier bygger på, at alle medarbejdere er fælles om at løfte kerneopgaven. Samarbejde bliver et nøgleord, og den enkelte medarbejder er åben og imødekommende i sin personlighed.

Ballerup KommuneFaglig konsulent til Jobsporet

Ballerup Kommune

Vil du være med til at præge udviklingen i arbejdet med sygemeldte i Ballerup Kommune? Hvis du kan svare ja skal du søge jobbet som faglig konsulent i Jobsporet i Ballerup Kommune. Du vil kunne blive en del af et bredt Center for Arbejdsmarked, hvor beskæftigelsesindsatsen er lagt sammen med dele af det sociale område for at skabe synergier i vores arbejde.

Er du velbevandret på sygedagpenge- og jobafklaringsområdet og brænder du for beskæftigelsesområdet? Kan du forankre og implementere strategier i samarbejde med ledelse og kolleger? Kan du skabe retning for opgaveløsningen sammen med kolleger? Du vil i samspil med afsnitsleder sikre, at de værdier fastholdes for kollegerne i Jobsporet, hvor alle er med til at sikre, at vores indsatser og processer altid tager udgangspunkt i borgernes situation og indfrier de ambitioner, vi har for vores borgere i relation til tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ballerup KommuneVi søger to pædagogiske ledere til Børnehuset Birkegården

Ballerup Kommune

Der er netop truffet politisk beslutning om, at der fremover skal være to pædagogiske ledere i Birkegården. Da vi allerede havde én ledig stilling betyder det, at der nu er en unik mulighed for at søge de attraktive stillinger, hvor man, i tæt samarbejde med en ligestillet medleder, varetager den komplekse ledelsesopgave i Birkegården.

Vi har brug for dig/jer, der kender og elsker de mange facetter af pædagogisk ledelse, som har blik for helheden, børn og familier, og som har fokus på ledelse af medarbejdere og den faglige udvikling.

Vi er 48 vuggestuebørn, 60 børnehavebørn og ca. 22 medarbejdere, der er fordelt i 3 huse. Dette gør, at vi har god mulighed for at skabe overskuelighed og nærhed i en ellers stor institution. Vi er dog også bevidste om det krav, det stiller til os i forhold til at skabe sammenhæng.

Ballerup KommuneDistrikt Skovvejen søger pædagoger til Børnehuset ved Skoven

Ballerup Kommune

Børnehuset ved skoven søger 2 pædagoger på henholdsvis 35 og 37 timer. Børnehuset er normeret til 40 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Stillingerne vil være i Børnehaven med de 3-6-årige. Vi har 3 stuer i børnehaven: Pindsvinestuen, Mariehønestuen og Uglestuen, og vi søger pædagoger til to af disse. Vi er et integreret børnehus, og du skal derfor være indstillet på at kunne arbejde på tværs af stuerne og med børn i alderen 0-6 år.

Vi har fokus på indretning af læringsmiljøet samt indsamling af børnenes spor. I vores bestræbelser på at indfri målene i arbejdet med den pædagogiske læreplan, har vi fokus på at inddrage barneperspektivet. Vi er optaget af legens betydning for børns udvikling og arbejder med børnenes deltagelsesmuligheder i disse.

Ballerup KommunePædagogmedhjælper

Ballerup Kommune

Børnehuset Sømosen i distrikt Skovlunde søger en pædagogmedhjælper 30 timer ugentligt pr. 1. januar 2021

I Børnehuset Sømosen er vi 50 dejlige børn i alderen 0–5 år, hvortil der er tilknyttet 11 engagerede medarbejdere til at varetage omsorg, trivsel, dannelse og udvikling af børnene. Vi er en mindre afdeling, med god plads og rum til fordybelse.

Udelivet vægtes højt i dagligdagen, ligesom der er tid til omsorg, nærvær og leg. Vi vægter små grupper i det daglige arbejde og tilstræber os faglig refleksion for udvikling af pædagogikken i huset.

Vi har en positiv og anerkendende omgangstone, hvor der er plads til og forståelse for børnenes forskelligheder. Derudover er vi en personalegruppe med høj social kapital og et godt og konstruktivt samarbejde.

Ballerup KommuneFysioterapeut eller ergoterapeut med fokus på rehabilitering og bevilling af træning efter serviceloven (genopslag)

Ballerup Kommune

Vil du være med til at:

 • At understøtte, at alle borgere får et målrettet tværfagligt og sammenhængende forløb?
 • Udbrede og forankre den rehabiliterende tankegang bredt i kommunen?
 • At være med til at styrke hjemmeboende borgeres livskvalitet gennem den rehabiliterende tankegang?

Så er du måske en af vores kommende kollegaer i Visitation og Vejledning. Vi søger ny terapeut pr. 1. januar 2021, 32-37 timer om ugen fordelt på alle ugens 5 hverdage.

Ansvarsopgaverne er blandt andet at være tovholder på rehabiliterende forløb hos borgere hos både kommunale og private leverandører. Derudover skal du udføre belysningsbesøg, hvor du ofte er den første, der udreder borgere, der anmoder om personlig og praktisk hjælp. Du vurderer rehabiliterings- og genoptræningspotentiale samt om et hjælpemiddel kan understøtte borgeren.

Ballerup Kommune2 pædagoger til barselsvikariater i Børnehuset Lundegården

Ballerup Kommune

Vi er så heldige, at flere af vores kollegaer sørger for at holde børnetallet oppe, og et stigende børnetal betyder, at vi måske har brug for dig i Børnehuset Lundegårdens børnehaveafdeling, Hestens Kvarter 27 i Ballerup. Vi søger en nærværende, omsorgsfuld, engageret pædagog, der vil indgå i vores dynamiske børnehaveteam. Vikariaterne er ledige fra januar 2020 eller snarest derefter og frem til maj 2021 med mulighed for forlængelse. Stillingerne er på 32-35 timer ugentligt.

Børnehuset består af 42 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn, som er fordelt i to huse der ligger side om side. Børnehuset har en alsidig profil, hvor pædagogernes kompetencer dækker denne alsidighed i form af idræt og bevægelse, IT, sang og musik samt natur og kreativitet. I 2021 skal vi sætte ”Den styrkede Pædagogiske Læreplan” i spil, især med fokus på evalueringskulturen.

Ballerup KommuneHjertevarm person til pædagogisk sundhedsfaglig plejeopgave

Ballerup Kommune

I bofællesskabet Sønderhaven er der et spændende ledigt vikariat frem til sommeren 2021 med mulighed for forlængelse og eller evt. fastansættelse.

Opgaven går ud på at skabe livskvalitet og plejeomsorg for en ung multihandicappet kvinde med stomi og sonde. Du vil være én-til-én i opgaven, men samtidig være med i et team, der deler døgnet. De ledige arbejdstider, der er i dette vikariat er på dagtid med hver anden weekend fri.

VI SØGER DIG

 • Der ikke nødvendigvis kan det hele, men gerne vil lære
 • Der kan lide mennesker
 • Der er nysgerrig, rolig og fattet og fleksibel
Ballerup KommuneSocial- og sundhedsassistent til aftenvagt i Hjemmeplejen

Ballerup Kommune

Vi opnormerer med en social- og sundhedsassistent i aftenvagten. Derfor søger vi nu en dygtig social- og sundhedsassistent til aftenvagt med vagtrul 5-2 på 21 timer pr. uge (fra kl.16-22).

HVEM ER DU

 • Vi forestiller os, at du er en dygtig social- og sundhedsassistent, som kan arbejde selvstændigt og samtidig kan være en del af det faste aftenteam på 6 medarbejdere
 • Du kan lide at arbejde med borgere inden for det kroniske område - det vil sige med borgere, der har diabetes, hjerte-karsygdomme, cancer, KOL mv., ligesom du kan være med til at sikre, at vi giver borgerne en høj faglig kvalitet
 • Du er åben, empatisk, ansvarlig og er god til at tale med borgere og pårørende
Ballerup KommunePædagog til Børnehuset Kirstinevang

Ballerup Kommune

Kirstinevang søger en ansvarsfuld og fagligt velfunderet pædagog, som skal indgå i et samarbejde omkring ca. 85 børnehavebørn. Børnehaven er organiseret i 5 teams, men samarbejdet vil både være i eget team og på tværs af huset. Ansættelsen vil være i hele børnehuset Kirstinevang. Det betyder, at du skal være indstillet på, at arbejdet kan være med børn i alderen 0-5 år.

Vi ønsker en pædagog med erfaring, og som både i sjove, svære, lærende og udfordrende situationer kan sikre en omsorgsfuld og nærværende tilgang til vores børn. Vi vil kendes på, at vi i samværet/samspillet med vores børn gør en forskel. Derfor forventes det, at vores kommende kollega kan udvikle positive relationer i mødet med børnene.

Ballerup KommuneLærer søges til Gruppeordningerne på Hedegårdsskolen i Ballerup

Ballerup Kommune

Da vores gode kollega går på pension, leder vi efter dig, der har lyst til at arbejde i Gruppeordninger og har lyst til en hverdag med en masse skønne elever med udfordringer inden for autisme og adhd-spektret.

Vi har brug for dig til at kunne varetage dansk og gerne engelsk. Samtidig føler du dig hjemme i flere af indskolingens fagrække. Vi har brug for dig til at kunne finde veje og metoder, der kan fastholde elevernes motivation til læring og udvikling. Du ved, at relationsarbejdet er grundlaget, og at den individuelle tilgang til eleven er en forudsætning, for at eleven kan lære og udvikle sig.

Du vil blive en del af et meget professionelt team, der ved, at god læring og trivsel sker, når vi giver os tid til det professionelle teamsamarbejde.

Ballerup KommuneTysklærer til udskolingen på Måløvhøj Skole

Ballerup Kommune

Har du gode erfaringer med tysk på 9. årgang, en kreativ og motiverende indgang til undervisningen og et højt fagligt niveau, så er det dig vi venter på. Vi søger en lærer med linjefag i tysk til udskolingen. En stilling, hvor der også vil være mulighed for at byde ind i et spændende, udfordrende og kreativt undervisningsmiljø med udviklingsmuligheder.

Måløvhøj Skole er i fuld gang med at udvikle sig med henblik på at styrke elevernes motivation, læring og virkelyst. Vi har på skolen stort fokus på udvikling af positive læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle elever. Vi forventer, at du i lighed med resten af medarbejdergruppen er meget engageret og involveret i udviklingen, og at du aktivt bidrager til den fælles proces. Vi vil være meget interesserede i, hvilke kompetencer, du måtte have ud over linjefaget i tysk, således, at de sættes bedst muligt i spil i læringsmiljøet.

Ballerup KommuneProjektleder | Byggestyring

Ballerup Kommune

Vi søger en målrettet og engageret projektleder til at varetage byggestyring på vores større og mindre byggesager på kommunens ejendomsportefølje.

Ballerup Kommunes ejendomsportefølje er under konstant forvandling. Vi vedligeholder, drifter og administrerer samlet ca. 320.000 m2. Hvert år ombygger, renoverer, vedligeholder og nybygger vi, så bygningerne fortsat kan svare til tidens behov og krav til driftsøkonomien.

Dine arbejdsopgaver vil typisk bestå af at:

 • Omsætte politiske beslutninger til konkrete projekter
 • Planlægge og prissætte projekterne
 • Økonomi-, tids- og byggestyre under udførelsen
Ballerup KommuneProjektleder | Bygherre

Ballerup Kommune

Vi søger en målrettet og engageret projektleder til at varetage bygherrerollen med fokus på planlægning af større og mindre byggesager for kommunens samlede ejendomsportefølje.

Ballerup Kommunes ejendomsportefølje er under konstant forvandling. Vi vedligeholder, drifter og administrerer samlet ca. 320.000 m2. Hvert år ombygger, renoverer, vedligeholder og nybygger vi, så bygningerne fortsat kan svare til tidens behov og krav til driftsøkonomien.

Vi tilbyder et spændende og afvekslende fuldtidsstilling, hvor du vil få indflydelse på din opgaveløsning og dine udviklingsmuligheder. Du vil indgå i Center for Ejendommes Team Projekter sammen med 5 dygtige kolleger. Teamet arbejder derudover tæt sammen med projektlederne fra anlægsområdet under Center for By, Erhverv og Miljø. Sammen har de to centre ansvar for Byens Fysik i hele kommunen.

Ballerup KommuneSocialpædagoger søges til botilbud

Ballerup Kommune

Ballerup Kommune søger snarest muligt socialpædagoger til to botilbud: Hold-an Vej og Klakkebjerg ved Center for Voksne med Særlige Behov samt til det kommende botilbud.

Gældende for botilbuddene er, at vi søger et større antal uddannede pædagoger 37 timer ugentligt i skiftende tjenester:

 • dag/aften
 • hver anden weekend
 • rådighedsvagt en om ugen i nattetimerne

Botilbuddet er et døgndækket tilbud. På botilbuddet Hold-an Vej bor 8 voksne borgere og på Klakkebjerg bor der 7 voksne borgere. For alle borgerne gælder, at det er mennesker med udviklingshandicap, og nogle har fysiske funktionsnedsættelser.