Jobannonce: Adoptionsnævnet søger medlem med baggrund som psykolog

Ankestyrelsen

Adoptionsnævnet søger medlem med baggrund som psykolog

København SV

Som nævnsmedlem deltager du i løsningen af Adoptionsnævnets opgaver. Herunder er du en fast del af den voteringsgruppe, der ved national fremmedadoption udvælger den af de godkendte ansøgere, som nævnet efter en konkret vurdering skønner er bedst egnet til at adoptere barnet.

En af nævnets hovedopgaver er at behandle klager over afgørelser, der er truffet af Adoptionssamrådene, som sekretariatsbetjenes af Familieretshuset, samt føre tilsyn med samrådenes praksis.

Ankestyrelsen