Jobannonce: Ingeniør eller teknisk interesseret AC’er til udvikling af fremtidens vejstandarder

Vejdirektoratet

Ingeniør eller teknisk interesseret AC’er til udvikling af fremtidens vejstandarder

København V

Se video om Vejdirektoratet som arbejdspladsVil du være med til at præge vejsektorens grundlag for at planlægge, projektere, anlægge og drive fremtidens vejinfrastruktur?

Du vil få ansvaret for at drive 3-4 forskellige vejregelgrupper, der udarbejder vejledninger og best practices. Det er et arbejde, der i sidste ende munder ud i en række krav, gode eksempler og udbudsparadigmer, som både Vejdirektoratet og andre offentlige myndigheder (f.eks. kommuner) bruger i deres projekter.

Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage og fleksibilitet i arbejdsplanlægningen.

Vejdirektoratet