Jobannonce: AC-fuldmægtige til sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven (midlertidig ansættelse i 2 år)

Kystdirektoratet

AC-fuldmægtige til sagsbehandling efter naturbeskyttelsesloven (midlertidig ansættelse i 2 år)

Lemvig eller Randbøl

Vil du være med til at administrere naturbeskyttelseslovens regler om beskyttelse af vore strande og kyststrækninger?

Du bliver en del af vores team inden for varetagelse af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om strandbeskyttelse og klitfredning, der har til formål at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne.

Kystdirektoratet er en attraktiv arbejdsplads kendetegnet ved udviklende opgaver, godt humør, et skarpt blik for omverdenens krav og forventninger samt dygtige og engagerede medarbejdere og ledere.

Kystdirektoratet