Jobannonce: Medarbejder til vågen tjeneste om natten

Ballerup Kommune

Medarbejder til vågen tjeneste om natten

Skovlunde

Boligerne i Skovlunde er et døgndækket tilbud, hvor 33 voksne borgere er fordelt i 3 bo-grupper. For alle borgerne gælder, at det er mennesker med kognitive udviklingshandicap, hvoraf nogle også har fysiske funktionsnedsættelser.

Med udgangspunkt i borgernes selv- og medbestemmelse og den enkeltes ressourcer og behov, stræber vi efter at give de bedste betingelser for at leve et godt liv.

Som medarbejder i tjeneste om natten i Boligerne i Skovlunde forventes du at arbejde 7:7, hvilket vil sige, at du arbejder 7 nætter og har 7 nætter fri. Der vil altid være 2 vågne medarbejdere i nattjeneste på samme tid, og det forventes, at der samarbejdes tæt om opgaverne.