Jobannonce: Nu har du mulighed for at blive udpeget til viceformand for en af Jordfordelingskommissionerne under Landbrugsstyrelsen

Gem
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Nu har du mulighed for at blive udpeget til viceformand for en af Jordfordelingskommissionerne under Landbrugsstyrelsen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Vestdanmark eller Østdanmark

Vi søger jurister/advokater eller lignende, som har interesse i jordfordeling og kendskab til køb og salg af fast ejendom? Kan du se dig selv varetage opgaven som viceformand i Jordfordelingskommissionerne?

Vi mangler p.t. tre viceformænd, som skal kunne varetage hvervet frem til 31. december 2025. Måske er det noget for dig?

Som viceformand skal du være i stand til at kunne gennemskue en jordfordelingsplan og vurdere, om der er noget til hinder for, at planen kan gennemføres uden krænkelse af andre lodsejere, panthavere eller andre rettighedshavere.