8 job matcher din søgning 8 job fundet

Vil du modtage denne slags jobannoncer på mail?

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Sagsbehandlere til projektstøtteordninger

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Augustenborg

Vil du være med til at forvalte tilskudsmidler for millioner? Har du lyst til at få en alsidig hverdag med mange forskelligartede opgaver og gode kolleger? Er du fremdriftsorienteret, og kan du kombinere alt dette med høj kvalitet? Så er du måske én af vores nye sagsbehandlere i Team LDP i Augustenborg.

I Team LDP Tilskud behandler vi ansøgninger om tilsagn til, ændring af og udbetaling af projektstøtte til landmænd, gartnerier og planteskoler under Landdistriktsprogrammet og den nye CAP-ordning. Via Landdistriktsprogrammet og den nye CAP-ordning kan landmænd søge om EU-tilskud til opførelse eller renovering af stalde eller indkøb af miljøteknologier, som har til formål at fremme eksempelvis økologi, bæredygtighed eller dyrevelfærd.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Chef til enheden Natur- & Landbrugsudvikling i Tønder

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Vil du stå i spidsen for tilskudsordninger til vand- og naturprojekter? Og har du stærke kompetencer inden for driftsledelse, der kan skabe gode rammer om enhedens sagsbehandling? Så er det dig, vi leder efter til at blive en del af lederteamet.

Som vores nye enhedschef for Natur- & Landbrugsudvikling bliver du en del af en spændende arbejdsplads med dygtige kolleger og en engageret ledergruppe. Du vil indgå i en duo med enhedens anden chef, og i fællesskab har I ansvaret for at sikre driften og tilskudsadministrationen af landbrugsloven, en række naturordninger og jordfordelingsopgaven.

Det er et godt tidspunkt, du kommer med på holdet, og du kan bl.a. glæde dig til at blive en vigtig spiller i implementeringen af den nye reform af EU’s landbrugspolitik.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Chef til enheden Projekttilskud på Augustenborg Slot

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Drømmer du om et job med stort ansvar, tværfagligt samarbejde og mulighed for at sætte dit præg på én af de vigtigste og mest komplekse dagsordener i en stor styrelse? Så vil vi glæde os til at høre fra dig.

Som vores nye enhedschef for Projekttilskud får du en meget central rolle i Landbrugsstyrelsen med ansvaret for sagsbehandlingen af styrelsens projekttilskudsordninger.

Du får det overordnede ledelsesansvar for enhedens ca. 75 medarbejdere, og det direkte ledelsesansvar for enhedens 4 teamledere. Din fornemmeste ledelsesopgave bliver at sætte retning og prioritere enhedens opgaver i overensstemmelse med den overordnede strategi og mål. Du får naturligvis rum til at lede din egen enhed, og vi vil også sætte pris på dit bidrag til at udvikle den samlede organisation.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Har du økonomiske og analytiske kompetencer, og vil du arbejde med klimaindsatsen og den grønne omstilling?

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, København

I Fødevareministeriets departement vil du få mulighed for at arbejde for et mere grønt og klimavenligt Danmark – både på markerne, gennem vores kost og i fiskeriet.

Og du vil komme tæt på en række af de store samfundsmæssige dagsordener, som har afgørende betydning for danskernes hverdag, og som skal spille sammen for at sikre den store helhed.

Du vil desuden komme tæt på vigtige politiske beslutningsprocesser, på lovgivningsarbejdet og på internationale dagsordener.

I Klima og Analyse har vi brug for akademikere med solide analytiske og økonomiske kompetencer til udarbejdelse af samfunds- og erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger. Vi udarbejder analyser og design af politiske initiativer på hele ministerområdet, fx i relation til grøn skattereform og implementering af landbrugsaftalen.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturvidenskabelig eller skovfaglig kandidat til Natur- & Landbrugsudvikling

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Tønder

Er du god til at formidle komplicerede regler og samarbejde på tværs? Har du faglig forståelse og interesse for natur-, miljø- og klimaprojekter?

Vi har en ledig stilling som produktionskoordinator til vores minivådområdeordning og skovordninger. Det er i stillingen vigtigt, at du har flair for formidling af regler og har mod på at indtage en supportfunktion for både medarbejdere og enhedsledelsen.

Opgaverne i stillingen spænder lige fra formidling af både EU-regler og nationale regler til økonomiske afklaringer, produktionsplanlægning, skriftlige fremstillinger og løsningsforslag inden for skov-, natur- og miljøtilskudsområdet.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Jurist med interesse for EU-ret og forvaltningsret

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Tønder

Har du en juridisk uddannelse og lyst til at prøve kræfter med en række forskellige fagområder? Og vil du med helt tæt på landbrugets grønne omstilling? Så har vi en alsidig stilling til dig i Team Udvikling & Support.

Team Udvikling & Support servicerer enhedens 6 øvrige teams med juridisk rådgivning og bidrager til korrekt og effektiv forvaltning.

Dine vigtigste arbejdsopgaver vil være:

  • Betjening af departementet og det politiske niveau
  • Formidling af regler og praksis til sagsbehandlere, ledere og interessenter
  • Håndtering af klagesager
  • Bidrag til ensartet juridisk sagsbehandling og overholdelse af de forvaltningsretlige regler på tværs af projektstøtteområdet
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Dataanalytiker til Analyse & Kontroludtagning i Landbrugsstyrelsen

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, København

Er du typen, der kan se værdien af strukturerede data og brænder for at give data liv og mening i en miljø- og landbrugspolitisk virkelighed? Så har du nu muligheden for en fast stilling i enheden Analyse & Kontroludtagning i Landbrugsstyrelsen.

Dine arbejdsopgaver vil omfatte
Understøttelse af Landbrugsstyrelsens risikobaserede kontrol ved at få ansvar for at sammenstille relevant datagrundlag, og gennemføre risikoanalyser:

  • Udarbejde dokumentation og informationsmateriale til internt og eksternt brug
  • Udvikle nye modeller for udtagning til kontrol i samarbejde med kolleger fra andre enheder i styrelsen
  • Bidrage med statistiske opgørelser og analyser til brug for politikudvikling
  • Deltagelse i projekter og værdikædesamarbejder på tværs af styrelsens enheder
Gem
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Landbrugsstyrelsen søger jordbrugskontrollør til planteområdet i Aarhus/Østjylland

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Vil du være med til at give gartnerierhvervet en kompetent og god kontroloplevelse? Så kan det være dig, vi søger til vores regionale afdeling i Randers.

Vi søger en kollega til at hjælpe med at udføre kontrol i planteskoler, gartnerier, import- og eksportkontrol og undersøgelsesopgaver for at kontrollere, om der er karantæneskadegørere i vores natur.

Som kontrollør arbejder du med stor selvstændighed i planlægning af kontrollerne, kontroludførelsen og den efterfølgende sagsbehandling. Ligeledes kræver arbejdet evner for tæt samarbejde samt konstruktiv kommunikation med kunder, kolleger og ledelse. Vi forventer, at du både mestrer myndighedsrollen ude hos kunden og bidrager til fællesskabet i afdelingen.

Har du et Jobindex CV?

Jobindex matcher CV'er med virksomhedernes ledige stilinger.

Opret CV