Jobannonce: Pædagog til Indslusningsgruppen Sesam

Gem
Ballerup Kommune Pædagog til Indslusningsgruppen Sesam

Ballerup Kommune

Sesam er Ballerup kommunes indslusningsgruppe for ca. 25 børn og deres familie, med etnisk minoritetsbaggrund. Børn og familier er tilknyttet Sesam i en periode før de kommer videre i almene dagtilbud.

Derudover varetager Sesam opgaven med Ballerup kommunes 30 timers § 11 sprogtilbud, til flersprogede børn, som ikke allerede går i daginstitution.

Sesam har pt. 7 faste medarbejdere, hvoraf de 6 er uddannede pædagoger. Personalegruppen er mangfoldig sammensat mht. kulturel baggrund og sprog. To af medarbejderne varetager endvidere funktioner som tokulturelle konsulenter for resten af kommunens dagtilbud.