Jobannonce: 4 FGU-institutioner i Østjylland søger 5 konsulenter til udvikling af den pædagogiske inklusionspraksis

FGU Østjylland

4 FGU-institutioner i Østjylland søger 5 konsulenter til udvikling af den pædagogiske inklusionspraksis

Har du et mestrings- og recovery-orienteret mindset? Kunne du tænkte dig at blive en nøgleperson i udvikling og implementering af en helhedsorienteret og elevfokuseret pædagogisk praksis med afsæt i kvalificeret selvbestemmelse og recovery-tænkningen? Så er det dig vi søger!

Din primære opgave bliver at bidrage til formulering og gennemførelse af konkrete indsatser målrettet eleverne, og parallelt hermed at etablere et praksisnært læringsrum for personalet mhp. at styrke udviklingen af den pædagogiske inklusionspraksis.

Du vil skulle arbejde på flere niveauer; 1) elever 2) læringsfællesskabs-, afdelings- og institutionsniveau 3) tværorganisatorisk med især KUI.

FGU Østjylland