Jobannonce: Pædagog søges til Marienlund

Gem
Ikast-Brande Kommune
Pædagog søges til Marienlund

Ikast-Brande Kommune

Marienlund er et socialpædagogisk botilbud, beliggende i Ikast. Her bor 35 voksne udviklingshæmmede med et varieret fysisk og psykisk funktionsniveau og støttebehov, stor aldersspredning fra 18 år og op til 70 år, og dermed svingende aktivitetsniveau.  

På Marienlund har vi fokus på kerneopgaven, som er defineret ved, at medarbejdernes opgave er at understøtte et ligeværdigt liv for den enkelte borger, baseret på borgerens egne normer og værdier.